Reflü tanısı nasıl konur?

Reflü Tanısı nasıl konur

Tanı Yaklaşımı
 • Ayrıntılı hasta hikayesi ve muayene
 • Endoskopi
 • PH metre
 • Manometre
 • Yutma borusu filmi
 • Karın ultrasonografisi
Ayırıcı Tanıda Dikkat !
 • Ülser, gastrit ve benzeri durumlar
 • Safra kesesi taşları

Çok Yeni Tanı Araçları

 • 'Bilitec' ile yutma borusu içine safra kaçağı ölçümü
 • Bravo probe ile „wireless“ (Kablosuz) PH ölçümü
 • Empedans pletismografi ile yutma borusu içine kaçan muhtevanın gaz-sıvı-katı ayrımının yapılması
Tanıda hastanın şikayetleri çok önemlidir.

Ağıza acı su gelmesi ve göğüs kemiğinin arkasında yanma gibi tipik şikayetleri olan hastalarda doğru tanı koyabilmek daha kolay iken; geniz, akciğer problemleri ya da kalp krizini taklit eden ağrı şikayetleri ön planda olan hastalar tanı açısından kısmen zorlanılabilecek olgulardır. Yukarıdaki bulguları olan hastalar öncelikle bir reflü merkezine başvurmalıdırlar. Ağıza acı su gelen ve tipik yanma şikayetleri olan bir hasta asit baskılayıcı ilaçlardan da yarar gördüğünü söylemekte ise büyük olasılıkla sorun reflüdür.

Tanı koyan bir KBB doktoru ya da bir göğüs hastalıkları uzmanı ise hastayı gene bir reflü merkezine refere etmelidir.

Sistematik bir hasta hikayesi ve muayenenin ardından ilk yapılması gereken endoskopidir. Reflü hastalığının tanısında endoskopi halen „ altın standart “ dır. Ancak şunu da bilmek gerekir ki bazı olgularda illada ciddi bir tahriş görülmeyebilir endoskopide. Bu yöntemle yutma borusu ve midenin tamamı ve oniki parmak barsağının büyük kısmı ayrıntıları ile görülür. Herhangi bir ülser, gastrit, tümör ve kanser varlığını öncelikle ayırmak gerekmektedir. Endoskopi ile reflü' nün varlığını ve kimi zaman da nedenini anlamak mümkündür. Örneğin mide fıtığının kesin tanısı da endoskopi ile mümkündür. Unutmamak gerekir ki ; reflü hastalığının oluşması için mutlaka mide fıtığı olması gerekmemekte ancak ilaçlara yanıtsız reflü ve buna eşlik eden büyük bir mide fıtığı varsa bunun cerrahi tedavisi kaçınılmaz olarak gerekmektedir. Gene endoskopi, özellikle yıllardır reflüsü bulunanlarda yutma borusunun alt ucunda artık ciddi tahribat oluşmuş insanlarda parça almamızı sağladığı için de çok gerekli bir yöntemdir. Buradan parça alarak “Barrett” gibi bazı kanser öncesi durumları tespit edebilmek ve gecikmeden anti-reflü cerrahisi uygulayabilmemiz mümkündür.

Bunun sonrasında hastanın şikayetleri ve endoskopik bulguların doğrultusunda ikinci aşama reflü testleri yapmak gerekebilmektedir. Gene özellikle birkaç senedir reflü tedavisi almakta olan ve ilaçlarla rahatlayamamış olan hastalarda ki bunların çoğu zaten cerrahi adayıdırlar, bu ikinci aşama reflü testleri son derece önemlidir.

Reflü Tedavisi

 • Önlemler-diyet-ilaçlar
 • Anti-reflü laparoskopik cerrahi
 • Alternatif yöntemler (deneyseldir)
Herşeyden önce milyonlarca kişiyi etkileyen bir hastalığın tedavisinden bahsettiğimizi tekrar hatırlamakta yarar vardır. Hastaların büyük çoğunluğunda sosyal yaşamı düzenleyici bazı önlemler ve dietle ve bazense birtakım ilaçlar da kullanarak hastalığı kontrol altına almak mümkün olmaktadır. Dolayısı ile reflü tanısı yeni konmuş, belirtileri yıllar öncesine dayanmayan ve henüz Barrett gibi komplikasyonların gelişmemiş olduğu hastalara bazı önerilerde bulunmak ve ilaç vermek gerekmektedir. Önlemlere ve ilaçlara karşın rahatlayamayan ya da hayat boyunca bunları uygulamak istemeyip daha çabuk kesin sonuç isteyen hastalarda ise anti-reflü cerrahi yapılması en uygun yöntemdir.

Gene tüm nüfusun yaklaşık % 10' u yaşamlarının bir aşamasında safra kesesi taşına sahip olmaktadır. Reflü hastalığı, sıklığı da göz önünde bulundurulduğunda aynı hastada hem safra kesesinde taş ve hem de ciddi reflü olması beklenen bir durumdur. Dolayısı ile özellikle ameliyat endikasyonu bulunan bir reflü hastasında ultrasonografi ile safra kesesine de bakmak mutlaka gerekmektedir.Safra kesesi taşlarının da bir dizi hazım problemlerine yol açabileceği unutulmamalıdır.

Ayırıcı tanıda bir başka önemli konu da; "non-cardiac chest pain" diye bilinen ve kalbe bağlı olmayan kalp krizi benzeri ağrıların nedeninin aslında reflü olabileceğinin bilinmesidir. İleri yaştaki bir hastada ani başlamış bir göğüs ağrısı durumu kuşku yok ki kalp krizi gibi ele alınmalı ve aksi ispat edilene dek bu şekilde değerlendirilmelidir.
istanbulcerrahihastanesi
 
Üst Alt