Reenkarnasyon ve islam

REENKARNASYON

Kuran ve Tevrat’ta var olan reenkarnasyon; Allah’ın insanlara karşı adaletli olduğunun anlaşılabilmesi için fark edilmesi gereken bir sistemdir…

“Kuran da reenkarnasyon yoktur” düşüncesini savunanların kanıt olarak sundukları ayetler, bünyelerinde reenkarnasyona ait ölçüleri barındıran ayetlerdir.

1. örnek
FATIR SURESİ
37. Feryat edip dururlar orada: "Rabbimiz, çıkar bizi de önceden yaptığımızdan başka şey yapalım. Barışa ve hayra yönelik iyi bir iş yapalım." Sizi biz, öğüt alanın öğüt alacağı bir süre ömürlendirmedik mi? Uyarıcı da geldi size. Hadi, tadın bakalım azabı! Zalimler için hiçbir yardımcı yok artık.

—Reenkarnasyon sistemine göre
Mahşer günü insanların hesaba çekilerek, cennete ya da cehenneme girmelerinin ardından geri dönmeleri söz konusu değildir…

2. örnek
MÜMİNUN SURESİ
100. Döndürün ki, o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım." Hayır, bir kelime ki bu, o söyler onu. Ötelerinde, dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

—Reenkarnasyon sistemine göre
Kötü insanlar ortalama 1000 yıllık yaşamlarının sonunda helak edilerek ikinci gerçek ölümü tadarlar ve tekrar çıkarılmamak üzere kabre konulurlar; kıyamet kopana dek orada bekletilirler…

ENBİYA SURESİ
95.Helak ettiğimiz bir kente yaşamak haram edilmiştir. Onlar bir daha geri dönemezler.
96.Yecüc ve Mecüc’ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.

-Reenkarnasyon sisteminde ikinci gerçek ölümü kimler tadar...

MÜMİN SURESİ
11. Dediler: "Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?"

İki kez gerçek ölümü tadanlar sadece cehennemlik olan kötü insanlardır…

İnsan ömrünün ortalama 1000 yıl olduğunu varsayarsak

İlk 400 yıl insanların sapıklığına hüküm verilmez…

TEVBE SURESİ
115. Allah bir topluluğa kılavuzluk ettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine ayan-beyan bildirinceye kadar, onların sapıklığına hükmetmez.

İlk 400 yılın sonunda sakınacakları şeyler kendilerine açıkça bildirilince bir seçim yapmaları istenir…

İNSAN SURESİ
1.İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?
3.Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.

İnsan ilk 400 yılın sonuna kadar bir şey olarak anılmaz fakat daha sonra; ya şükredici olacaktır ya da nankör…

İlk 400 yılın sonunda Allah’a iman etmeyen insanların kalpleri mühürlenir ve birinci gerçek ölümü tadarlar. Onların iman etme ihtimali ortadan kalkmış ve onlar için imtihan bitmiştir.
Kalan 600 yıllık ömürlerine nankör olarak devam edecek ve daha çok günah işlesinler diye yaşatılacaklardır… Toplamda 1000 yılı tamamladıklarında ikinci gerçek ölümü tadarak kabre konulacaklar ve kıyamet kopana dek orada bekletileceklerdir…

ALİ İMRAN SURESİ
178Küfre sapanlar, onlara süre tanımamızın kendileri için hayırlı olduğunu asla düşünmesinler. Onlara, biraz daha günah işlesinler diye süre veriyoruz. Yere geçirecek bir azap var onlar için.

İlk 400 yılın sonunda Allah’a iman eden insanlar nankörler gibi gerçek ölümü tatmadan yollarına devam ederler ve toplamda 1000 yılı tamamladıklarında bir kez ölümü tadarlar ve Allah katına çıkarılarak kıyamet kopana dek orada bekletilirler…

SAFFAT SURESİ
59.Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi?”

Uyku hali ölüm nedir:
Süresini tamamlamamış insanların tekrar yeryüzüne gönderilmek üzere canlarının alınması uyku hali ölümdür…

Gerçek ölüm nedir:
Süresini tamamlayan insanların, yeryüzüne gönderilmemek üzere canlarının alınarak alıkonmasıdır…

Kâfirler için ilk 400 yılın sonunda ve toplamda 1000 yılın sonunda olmak üzere iki kez gerçek ölüm vardır…
İyi insanlar için toplamda 1000 yılın sonunda bir kez gerçek ölüm vardır…

ZUMMER SURESİ
42.Allah, canları, ölümleri sırasında alır, ölmeyenleri de uykuları sırasında. Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar salıverir. Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Kuran da reenkarnasyona ait yüzlerce ayet var ve bunları bütünsel bir anlatımla yazmak hiç de kolay değil…
 
İnsan ömrünün ortalama 1000 yıl olabileceği…

SECDE SURESİ-75
5 -İş ve oluşu gökten yere doğru çekip çevirir; sonra o O’na yükselip çıkar. Bir günde ki, süresi sizin saymakta olduğunuz günlerden bin yıla denktir.

ANKEBUT SURESİ-85
14 -Yemin olsun, biz, Nuh’u toplumuna gönderdik de o onların arasında bin yıldan elli yıl eksik kaldı.

KADİR SURESİ-25
3 -Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi, içerisinde kadir gecesi olmayan 1000 aydan daha hayırlıdır…

Örnek: EKİM
Kadir gecesi bin “ekim” ayından daha hayırlıdır…
Bin ekim ayı bin yılda vuku bulacağına göre, anlatılmak istenen süre bin ay değil bin yıldır

TEVRAT/MEZMURLAR–90
3- İnsanı toprağa döndürürsün ve: Ey Âdemoğulları, dönün dersin.
4- Çünkü senin gözünde bin yıl; geçen dünkü gün ve bir gece nöbeti gibidir…

TEVRAT/ TEKVİN–10
28- Ve Nuh tufandan sonra üç yüz elli yıl yaşadı.
29- Ve Nuh’un bütün günleri dokuz yüz elli yıldı; ve öldü
 
İnsana ait ilk 400 yılın içeriği…

TEVRAT/MEZMURLAR–55
23- Fakat sen, ey Allah, onları helak çukuruna indireceksin; kanlı ve hilekâr adamlar günlerinin yarısına ermeyeceklerdir; ben ise sana güvenirim…

Kanlı ve Hilekâr adamların günleri 1000 yıl
Bin yılın yarısı olan 500 yıla eremeyeceklerdir
Yani
Ortalama 400 yılın sonunda ilk gerçek ölümü tadarak imtihanları bitirilecektir…
Kalan 600 yıllık ömürlerinde ise kalpleri mühürlü kâfirler olarak yaşayacaklardır…

TEVRAT/TEVKİN-15
13. RAB Abram’a (İbrahim’e) şöyle dedi: “Şunu iyi bil ki, senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. Dört yüz yıl kölelik edip baskı görecek.

İsrail oğullarının yaşadığı 400 yıl, insanlık sürecidir.
Dört yüz yılın sonunda; Allah, Hz. Musa’yı göndererek ayetlerini (mucizelerini) ayan-beyan onlara göstermiş ve kendisine inanmayanların sapıklığına hükmetmiştir…

KURAN/TEVBE SURESİ
115. Allah bir topluluğa kılavuzluk ettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine ayan-beyan bildirinceye kadar, onların sapıklığına hükmetmez.
 
Reenkarnasyon sisteminde,
İnsan kendisine ait geçmiş yaşantılarını neden hatırlayamaz ve kendisine ait bütünsel bilgiye ne zaman ulaşacaktır…

TEKVİR SURESİ
1.Güneş büzülüp dürüldüğünde,
2.Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
3.Dağlar yürütüldüğünde,
4.O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakırlığında,
5.Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
6.Denizler kaynatıldığında,
7.Benlikler çiftleştirildiğinde,
8.O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
9.Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
10.Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
11.Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
12.Cehennem kızıştırıldığında,
13.Cennet yaklaştırıldığında,
14.Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.

7.Benlikler çiftleştirildiğinde,
14.Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.

Kişi; kıyametten sonra, hesap gününden önce yaşadığı hayatlar birleştirilip tek vücut haline getirilerek (benlikleri çiftleştirilerek) kendisine ait bütünsel bilgiye ulaştırılacaktır...
 
Zummer 42 Reenkarnasyon sistemine ait temel bir ölçüdür…

ZUMMER SURESİ
42.Allah, canları, ölümleri sırasında alır, ölmeyenleri de uykuları sırasında. Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar salıverir. Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Allah canlar ölümleri sırasında alınır…”
İyi insanlar, 1000 yılın sonunda bir kez gerçek ölümü tattıklarında canları tamamen alınır.
Kötü insanlar, ilk 400 yılın sonunda birici gerçek ölümü tattıklarında kalpleri mühürlenir; toplamda 1000 yılın sonunda ikinci kez gerçek ölümü tattıklarında ise canları tamamen alınır…

Ölmeyenleri de uykuları sırasında
Gerçek ölümü tatmayanların yani 1000 yılını tamamlamayanların canları alınır fakat tamamen değil; tekrar yeryüzüne gönderilmek üzere uyku hali ölüm üzere bekletilirler…

Haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar
İyi insanlar 1000 yılın sonunda yeryüzüne tekrar gönderilmemek üzere Allah katında alıkonurlar…
ALİ İMRAN SURESİ
169.Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın! Hayır, onlar diridirler; rablerinin katında rızıklandırılıyorlar.
170.Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiğiyle sevinçlidirler. Ve arkada kalıp kendilerine katılmamış olanlara şunu müjdeliyorlar: onlar için korku yoktur, tasalanmayacaklardır onlar.

Kötü insanlar 1000 yılın sonunda ikinci gerçek ölümü tadarak yeryüzüne tekrar gönderilmemek üzere kabirlerde alıkonurlar…

MÜMİNUN SURESİ
99.Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: “rabbim beni geri döndürün;
100.Döndürün ki, o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım.” Hayır, bir kelime ki bu, o söyler onu. Ötelerinde, dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.
101.Sura üfürüldüğünde, aralarında artık soy-sop söz konusu edilemez. Birbirlerini soruşturamazlar da.

Ötekileri belirli bir süreye kadar salıverir.”
Yani
Haklarında gerçek ölüm hükmü vermediklerini canlarını tamamen almadıklarını belirli bir süreye kadar salıverir…
Kötüler için 1000 yılın sonunda 2. gerçek ölüm hükmü verilene kadar
Müminler için 1000 yılın sonunda 1. gerçek ölüm hükmü verilene kadar
salıverilirler
Bu süreler arasında tadılan diğer ölümler uyku hali ölümlerdir…
 
Son düzenleme:
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Reenkarnasyon konusu insanlığın belki de en çok merak ettiği , ilgilendiği konulardan biridir.Kur'an'da bu tarz anlatımlar " mütaşabih " ayetlerde geçer.Buna bağlı olarak da aslında reenkarnasyon konusunda yaklaşık üç çeşit fikir gurubu vardır...

- Reenkarnasyona " kavram " olarak karşı çıkanlar...

- Bu sistemin herkes için olduğunu düşünenler...

- Bu sistemin bazı seçilmiş kişiler veya özel kişilerde olduğunu düşünenler...

Verilen örneklere bakıldığında reenkarnasyon için ne tam olarak var diyebiliyoruz , ne tam olarak yok diyebiliyoruz...Bunu ne zaman diyebiliriz , ya yaşamamız gerek veya bilimsel olarak deneylenmişliğin ispatı gerek , belki de hiç bir zaman var veya yok diye kesin bir şey söyleyemeyeceğiz...Ancak sanırım bu konu tartışılmaya devam edecektir...

Bu arada kısaca , yaş ve ömür konusu sanırım biraz daha farklılıklar içeren bir konu...Yani parametreleri çok fazla olan bir konu...Örneğin Karbon zamanına göre bulunan yaş veya ömürler ile süpernova soğurma sürecine göre hesaplanan yaş ve ömür süreleri arasında çok ama çok ciddi farklılıklar vardır...Örneğin birinde evrenin yaşı 13-14 milyar yıl çıkarken diğerinde 500 - 600 bin yıl çıkmaktadır...Bu bağlamda bakıldığında aslında " zaman " kavramı ömürler açısından da biraz göreceli bir kavramdır...

Ve ayrıca 1.000 ay kavramından 1.000 yıl düşüncesi bir yorumdur tabii ki , ancak 1.000 ay aynı zamanda 83.3333 küsür yıldır ki bu sayı aynı zamanda HOBL teleskobunun da sabitidir...

Sağlıcakla kalınız...
 
Tüm insanlar ilk 400 yıl her uyku hali ölümü tattıklarında tekrar gönderilmek üzere “yer” de bekletilirler…

İlk 400 yılın sonunda iyi insan olarak yola devam edenler 1000 yılın sonuna kadar her uyku hali ölümü tattıklarında “yerde” bekletilmeye devam ederler…

HADİD SURESİ
4. O, odur ki, göklerle yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. O, nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Allah, işleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir.

Fakat
İlk 400 yılın sonunda kalpleri mühürlenip kâfir olarak ölenler kabre konulurlar…

Kalan 600 yıllık süreleri kabirden çıkarılıp yaşatılır… Toplamda 1000 yıllarını tamamladıklarında tekrar yeryüzüne gönderilmemek üzere kıyamete kadar ötelerinde dirilecekleri güne kadar bir berzah olarak kabirlerde bekletilirler…

ABESE SURESİ
17.Kahrolası insan, ne kadar da nankördür!
18.Hangi şeyden yarattı onu?
19.Bir spermden. Yarattı onu, ölçülendirip biçimlendirdi onu,
20.Sonra, yolu kolaylaştırdı ona,
21.Sonra öldürdü onu, kabre koydurdu onu.
22.Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı onu.

23.Hayır, hayır! O, O’nun kendisine emrettiğini hiç yerine getirmedi.

Kabirlerde bekletilenlerin kötü insanlar oldukları aşağıdaki ayetlerden anlaşılmaktadır

FATIR SURESİ
22. Diriler de eşit olmaz, ölüler de. Allah dilediğine/dileyene işittirir. Ama sen, kabirlerdekilere işittiremezsin!

KAMER SURESİ
7. Kaymış olarak gözleri, çıkarlar kabirlerden. Sanki çekirgelerdir, çıvgın mı çıvgın!

MEARİC SURESİ
43. O gün, kabirlerden fırlayarak çıkarlar. Dikilmiş putlara doğru akın akın gider gibidirler.
 
Reenkarnasyon sisteminde “yer” ve dabbe

NEML SURESİ
82-O söz tepelerine indiğinde, yerden onlar için bir dabbe çıkarırız da o onlara, insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler.

Kıyamet alametlerinden olan “dabbe” bir insandır…

Reenkarnasyon sistemi gereği “yer” de bekletilen ve kıyametten önce “yerden” çıkartılacak olan 1000 yılını tamamlamamış son iyi insan…

Çünkü

Onun zamanında yeryüzünde iyi insan olmayacak herkesin kalbi mühürlü olacak ve o yeryüzündeki tüm insanlara şöyle diyecek:

"onlara, insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler."

ONLARA: Kafirlere
iNSANLARIN:Siz insanken –yani ilk 400 yıllık yaşantınızda-

Allah’ın ayetlerine gereğince inanmadınız ve şimdi bu durumdasınız.

Ve daha sonrasında kıyamet yeryüzünde bulunan kalbi mühürlü insanların üzerine kopacaktır…

HAC SURESİ
1.Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet saatinin zelzelesi gerçekten çok büyük bir şeydir.
2.Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiğinden vazgeçer ve her gebe kadın, taşıdığını düşürür. Sen o gün insanları sarhoşlar halinde görürsün; oysaki onlar sarhoş değillerdir, ama Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

Kıyamet günü yeryüzünde iyi insan olmayacaktır; hepsinin daha önceden canı alınmış olarak Allah katına çıkarılmış ve orada bekliyor olacaklardır…
Çünkü
Geçmişte iyi insanlar, Nuh’un gemisinde ya da Lut ve kızları gibi dünya üzerinde farklı bir bölgede korunarak helakı yaşamamışlardır; helakı yaşayan her zaman kötü insanlar olmuştur…

Kıyamet gününü, dünyanın yok olacağı büyük bir helak olarak düşünürsek yeryüzünde iyi insan olmaması hiç de anlaşılmaz değil…
 
Reenkarnasyon Sisteminde Peygamberlerin durumu:

—Allah’ın göndermiş olduğu peygamberler arasından cehenneme gidecek olan var mıdır?
—Hayır!

MERYEM SURESİ
39 -Zekeriyya mihrapta durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle çağırmışlardı: “Allah sana, kendinden bir kelimeyi doğrulayıcı bir efendi; nefsine egemen bir benlik, hayır ve barışı sevenlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeliyor.”

Yahya peygamberin yeryüzüne gelmeden önce peygamber olduğu açıktır…

MERYEM SURESİ
29.Meryem, çocuğa işaret etti. Dediler: “beşikteki bir sabiyle nasıl konuşuruz?”
30.Sabi dedi: “ben Allah’ın kuluyum. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı.

—Ayette Hz. İsa'nın sabi iken peygamber olduğu açıktır.

KASAS SURESİ
7 -Musa’nın annesine şunu vahyettik: “emzir onu! Onun aleyhinde bir korku hissedince de nehre bırakıver onu! Korkma, üzülme. Kuşkun olmasın ki, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu resullerden biri yapacağız.”

Hz. Musa'nın da peygamber olarak dünyaya gönderildiği ve belirli bir yaşa gelince kendisine peygamberlik görevi verileceği açıktır...

Reenkarnasyon yoksa bu insanlar ne yaptılar da peygamberliği hak ettiler?

Reenkarnasyon yoksa iki sonuç ortaya çıkar:
1- Peygamberler insan değil!
2- Peygamberler insan; o halde Allah insanlar arasında adaletli davranmıyor!

—Ama reenkarnasyon sisteminde; her peygamberin, insan olarak bir geçmişi ve kazandıklarının karşılığı olarak peygamberliği hak ettiği gerçeği vardır.

Reenkarnasyon sisteminde peygamberlik süreci nasıl işler?

—Ortalama 1000 yıllık ömürlerinin ilk 400 yılını insan olarak, kalan 600 yıllık ömürlerini de iyi insan olarak yaşarlar.

—Toplamda 1000 yıllık ömürlerini tamamladıklarında bir kez gerçek ölümü tadarlar ve Allah katına çıkarlar…

ALİ İMRAN SURESİ
Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın! Hayır, onlar diridirler; Allah katında rızıklandırılıyorlar.

—Neden peygamber olarak seçildikleri ve onlara nimet ve lütuf verildiği aşağıdaki ayetlerde anlatılır…

ALİ İMRAN SURESİ
173 -O müminler ki, insanlar kendilerine, “halk size karşı bir araya gelmiş, korkun onlardan” dediklerinde, bu onların imanını artırdı da şöyle söylediler: “Allah bize yeter. Ne güzel Vekil’dir O.”
174 -Böyle olduğu içindir ki, Allah’tan bir nimet ve lütufla geri döndüler; hiçbir kötülük dokunmamıştı onlara. Allah’ın rızasını izlediler.

—Allah, seçmiş olduğu peygamberleriyle tekrardan misak yaparak onları yeryüzüne ve kendi toplumlarına gönderir…

AHZAP SURESİ
7 -Biz, peygamberlerden misaklarını almıştık. Senden de misak aldık. Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan, Meryem oğlu İsa’dan bunların hepsinden kuvvetli bir sözleşmeyle misak aldık…

—Allah her peygamberi kendi toplumuna kendi diliyle gönderir…

İBRAHİM SURESİ
4 -Biz görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık seçik beyanda bulunsun.

Peygamberler 1000 yıllık ömürlerinin son kısmında gerçek ölümü bir kez tattıkları için; peygamberlik yaşamlarına ait süre sonunda ikinci ölümü tatmadan diri olarak Allah katına tekrar çıkarlar

MERYEM SURESİ
12 -Ey Yahya! Kitabı kuvvetle tut. Biz ona daha sabi iken hikmet verdik.
13 -Katımızdan bir kalp yumuşaklığı, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o.
14 -Ana-babasına iyilik eden biriydi; zorba, isyancı biri değil.
15 -Selam olsun ona, doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün.

MERYEM SURESİ
33 -Selam bana, doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün!”
34 -İşte Meryem’in oğlu İsa budur. Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür.

HADİD SURESİ
4. O, odur ki, göklerle yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. O, nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Allah, işleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir.

Reenkarnasyon sisteminde peygamberlik; o kişiye ait son yaşamdır

Dabbe; Allah katından gönderilmeyip yerden çıkarıldığı için görevlendirilmiş bir insan olmasına rağmen peygamber değildir…
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sistem olarak " reenkarnasyon " olması anlamsız...

a) Yoktan var edildik (birinci doğum)
b) Dünya’ya gönderildik (ikinci doğum).

Dünya’da öldük (öleceğiz), Mahşer’de yine ebediyen dirileceğiz.Kalu Bela ve Mahşer birer doğum.Kendi ölümümüz ve kıyamet birer ÖLÜM. En yüzeysel şekli bu...

Nirvanacılık " reenkarnasyon ve ekminezis " bağlantısıdır...Buna bağlı olarak da , reenkarnasyona inananlar , yeniden doğacağını sanıyor, ta ki evrimleşene kadar.Oysa ki bu konu bir nevi " RUHSAL KISADEVRE " dir...Ruhun gittikten sonra gelmesinin mümkün olmadığı aynı zamanda RUH kelimesinin kendi anlamı içerisinde yatmaktadır...

Ruh=Arapça GİT! emridir.Yani birine gel derseniz, "Taal" git derseniz "Ruh" dersiniz. (Raha gitti demek).Orada dikkat ediniz, "Ruh=Git, Rabbin EMRİNDEN=Emir kipindendir de demektir.

İSRA
85. Ve yes’elûneke anir rûh(rûhı), kulir rûhu min emri rabbî ve mâ ûtîtum minel ilmi illâ kalîlâ(kalîlen).

85. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden sadece az bir şey verilmiştir."

Sağlıcakla kalınız...
 
  • Etiketler
    reenkarnasyon
  • Üst Alt