Radyoloji Alanı Sınavsız Geçiş Bölümleri

Sağlık Alanı Radyoloji Dalı, Radyoloji Alanı Radyoloji Teknisyenliği Dalı, Radyoloji (Röntgen) Teknisyenliği mesleği

Radyoloji programı hekim tarafından x-ışınlarının gerek hastalığı tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir. Radyoloji teknikerleri kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı
Radyoloji programı hekim tarafından X-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Radyoloji programında öğrenciler matematik, fizik, biyoloji ve kimya gibi temel bilimler; anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri ve radyoloji meslek dersleri alırlar. Ayrıca hastanelerin radyoloji laboratuvarlarında ve bağlı birimlerinde staj görürler.

Gereken Nitelikler
Radyoloji programında eğitim görmek isteyen kimselerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler
Radyoloji bölümünü bitirenlere " Radyoloji Teknikeri " ünvanı verilir. Radyoloji teknikeri hastanelerde hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker; ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular.

Çalışma Alanları
Radyoloji teknikerleri kamuya ait veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda ihtiyaç duyulan eleman evvelce kurslarla yetiştirilmekteydi. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Radyoloji Teknisyeni Hakkında Bilgi
Radyoloji Teknisyeni: Radyoloji Teknisyeni nedir radyoloji teknisyeni mesleği radyoloji teknisyeni hakkında bilgi radyoloji teknisyeni olmak için radyoloji teknisyeninin görevleri Radyoloji Teknisyeni olma şartları radyoloji teknisyeninin özellikleri nelerdir

Radyoloji Teknisyeni Mesleği
Hekimlerin verdiği yönergeye göre hastanın vücudunun belirli kısımlarının filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.

GÖREVLERİ
- Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili bilgiler verir

- Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen filmi çeker

- Çekilen filmin banyosunu yapar dosyalara yerleştirir ve üzerine hastanın künyesini yazar. Filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini sağlar.

- Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar laboratuar istatistikleri hazırlar.

Radyoloji Alanı Sınavsız Geçiş Bölümleri
RADYOLOJİ
RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ

Elektronörofizyoloji
Fizyoterapi
Nükleer Tıp Teknikleri
Radyoterapi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 
Üst Alt