• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Psikodrama

korhan23

Acemi
Uzaklaştırıldı
Psikodrama, günlük hayatta, kişinin kendi ilerlemesinde, çevreye uyumunda ya da kişiler arası ilişkilerinde sorun yarattığını düşündüğü durumların, psikoterapinin ilkeleri çerçevesinde ve bir terapist yönetiminde temel tiyatro teknikleri ve dekorlar kullanılarak canlandırılması esasına dayanır. Psikodrama yöneticisi, bu konuda eğitimli yetkin bir uzmandır. Bir psikoterapi yöntemi olarak psikodrama uzmanın hasta ya da danışan ile kurduğu profesyonel ilişkiyi kullanır. Aynı zamanda grup etkileşimi de farklı bir ilişki türü olarak sürece katılır.

Oturumlar katılımcılara rollerin kendi aralarında etkileşimini, rolün o rolü canlandıranlarda ve izleyenlerde ortaya çıkarttığı farklı duyguları, rol değişimi ile deneyimlenen yeni davranış biçimlerini gözleme ve duygularını karşılıklı paylaşma fırsatı tanır. Psikodramanın amacı bu yaşantıdan hareketle kişinin farkındalık, ötekini anlama, engellerini görme, zorluklarını aşma, korku yaratan olasılıklarını yapılandırılmış bir ortamda deneme ve gözlemleme fırsatı kazandırmaktır. Böylece kişinin duygusal yaşantısında sorun yaratan belirtilerin ortadan kalkması, kendisi ve çevresiyle uyumunu bozan davranış biçimlerinin değişmesi, olumlu özelliklerinin ise kişiye yararlı olacak biçimde güçlenmesi sağlanır.

Psikodramayı ilk uygulayan ve grup psikoterapileri kavramını öneren psikiyatr Jacob Levi Moreno'dur. Travma yaşamış çocukların oyunlarını gözlemiş, çocukların kendi aralarında oynadıkları oyunlarla korkularını ifade edebilmeleri ve korku yaratan duruma hakim olabilmeleri psikodramayı geliştirmede Moreno'ya esin kaynağı olmuştur.

Psikodrama insanın üç temel özelliğini kullanır. Eylem, yaratıcılık ve spontanlık. Eylem her insanda vardır. Eylemsizlik ancak ağır ruhsal ya da bedensel hastalıklarda gözlenir. Yaratıcılık hayatın pek çok alanında kişiye yeni olasılıklar yaratan, çözüm yolları geliştirmesine yarayan bir özelliktir. Spontanlık, (kendiliğinden davranabilme) harekete geçmeyi ve karar vermeyi kolaylaştıran, yaratıcılığın ürününü kullanıma geçiren bir özelliktir. Eylem tüm bu süreçlerin gücüdür. Psikodramada eylem bu nedenle, konuşmadan önce gelir.

Psikodrama kuramı insanın ruhsal bozukluklarını rol gelişim modeliyle açıklar. Buna göre, insanın yaşam içerisinde çok çeşitli rolleri vardır, bu rollerin her biri diğeriyle, ve öteki insanların rolleriyle etkileşim içerisindedir. Psikodrama, kişinin yaşamdaki rolleriyle yaşadığı zorlukları bir sahne ortamında (eylem, yaratıcılık ve spontanlık yardımıyla) yeniden canlandırarak aksayan yönlerini bulmasına ve düzeltmesine yarar.

Psikodrama süreci duruma göre 1-2 haftada bir 1,5-3 saatlik oturumlar şeklinde sürer. Her seans ısınma oyunları denen çalışmalarla başlar, seansı oluşturan asıl oyunla devam eder, duygu ve yaşantıların paylaşıldığı bir görüşme oturumu ile biter. Oyunlarda yaratıcılık ve spontanlığın sınırı yoktur. Role yardımcı olacak dekor, yardımcı nesneler, kostümler, eşyalar ve tüm alan kullanıma açıktır. Gruplarda temel grup psikoterapisi kuralları uygulanır.

Katılımcılar psikodrama sürecine başlamadan önce terapistler tarafından kısa bir bireysel görüşmeye alınırlar. Bu görüşmeler katılımcıların gruptan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için genel değerlendirme amacıyla yapılır.

Psikodrama grubu en az 8 en fazla 16 kişi ile sınırlandırılacaktır.

Veritas'ta psikodrama grupları bu konuda eğitimini tamamlayarak uzmanlaşmış terapistler tarafından yönetilecektir.

Dr. Ayşegül Sütçü Yıldırım, üniversite yıllarında başlayan psikodrama deneyimini 1999- 2005 yılları arasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesinde aldığı psikodrama yöneticiliği eğitimi ile sürdürmüştür.

Psikodrama, etkinliği yüksek ve uygulaması keyifli bir yöntem olarak en çok talep edilen grup psikoterapisi yöntemlerindendir. Ne yazık ki, alanda uzmanlaşmış az sayıda kişi olduğundan, halen çeşitli merkezlerde sürdürülen gruplar daha çok bir tiyatro ön çalışması düzeyinde kalmakta, iyileştiriciliği ikinci plana atılmaktadır.

Dr. Yıldırım aynı zamanda bir psikiyatr hekim olarak psikodrama yöneticisi olmanın önemini eşsiz bulmaktadır. Psikiyatri bilimi ile psikodrama tekniğini harmanlayarak, katılımcıların her psikodrama oyunundan günlük yaşamda olumlu etkilerini gözleyecekleri değerli verilerle ayrılmalarını amaçlamaktadır.

Amacımız psikodramayı sadece eğlenceli bir beden zihin çalışması olarak değil etkinliği kanıtlanmış, uzun yıllardır bilimsel literatürde yer almış bir psikoterapi yöntemi olarak kullanmaktır.ALINTIDIR
 
Üst Alt