Protez El

20 yıl önce Almanların yaptığını açıklayarak protez el hakkında yaptığı çalışmayı paylaştı bizlerle değerli bir arkadaş. Protez el takanların sadece eksik olan ellerinin işlevini karşılayacak bir yardımcı olarak değil, aynı zamanda da insanların kendilerine sakat/eksik şeklindeki bakışlarından bir koruyucu gözüyle protezi gördüklerini söyledi. Yani başkasının kendisinin elinin olmadığını anlamaması, bir nevi nazarlı bakmaması için protezi kullandıklarını söyledi.

Bu protez kas gerilmelerinden sinyali alıp protezi çalıştırıyormuş. Kaslardan bir iğne vasıtasıyla sinir hücrelerinden ilgili kasa giden elektriksel iletiyi almanın da mümkün olduğunu ancak vücuda saplı bir iğnenin devamlı bulunması gerektiğinden tercih edilmediğini aktardılar. Kasların gerilmesiyle yani bir nevi mekanik/fiziksel bir etki ile protez çalıştırılıyormuş.

Sağ el bilekten sola doğru bükülürken bilek yani içe kaslar, dışa bükülürken kol (dış) kaslar kasılıyor. Bir insanın eli olmasa bile beyninde el ile ilgili özelliklerin kayıtlı olduğunu anlattılar. Yani eli olmayan birisi de elini oynatıyormuşcasına düşünerek eli hareket ettiren kasları çalıştırabiliyor. Elsiz insanlarda koldaki bilek kaslarından alınan gerilme sinyalleri uyarınca protez el için sinyal üretilip protez el çalıştırılıyor.

Bu meyanda sorun eli olmayan insanın ya kolu da yoksa? Şimdi kol da olmazsa el için koldan alınan bilgiler nereden alınacak??? İşte burada ilginç bir şey oluyor. Ele gelen sinir hücrelerinin biyolojik olarak yeri değiştirilip meme üstü kaslarına bağlanıyor. Kolu olmayan kişi kol kaslarını oynatamıyacağı için protez el için sinyal alınamayacağı kesin. Aslında sinir hücresine iğne ile girilip giriş sinyali alınabileceği ifade ediliyor ama açıkladığımız gibi tercih edilmiyor.

Kola gelen sinir hücreleri meme üstüne bağlanınca insan kolunu hareket ettirmek istediğinde meme üstü kasları kasılıyormuş. Arkadaş bu durumu müşahade etmiş. Bu tip bir kişinin meme üstü kaslarını sırayla ve başkasının yapamayacağı biçimde kasıp gevşettiğini görmüş. Biz yapamıyoruz. Ama bunu yapanar da meme üstü kaslara sinyal göndererek değil bizim de rahatlıkla yapabildiğimiz gibi kol kaslarına sinyal göndererek yapıyor. Yani bu kişi kolunu oynatmak üzere beynine komut verdiğinde meme üstü kasları oynuyor, çünkü kol kasları meme üstüne bağlı.

Bu vaziyette protez el için sinyal meme üstünden alınıyor.

Bahsettiğine göre özellikle felçli kimselere sadece ayakta duracak kadar bile bir çözüm getirilse o kişi dünyaları feda eder deniyor.

Bu durumda beyinden alınan sinyallerde işlenerek direk protez aksam çalıştırılabilir mi? Türkiyenin yalan makinası ithal ettiğinden bahsediliyordu. Bu makine beyinden de sinyal alarak değerlendiriyormuş.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt