Proses..

1-Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses

2-Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite veya operasyon proses (süreç) olarak isimlendirilebilir. ...

3-Mopsy bir "proses uzmanı" olarak ta tanımlanabilir..
 
Üst Alt