• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Postbit Legacy Düzeltmesi Yapabilecek Var mı ?

Okunuyor :
Postbit Legacy Düzeltmesi Yapabilecek Var mı ?

okulyolu

Amatör
Üye
Arkadaşlar dün akşam hoşuma giden bir postbit eklemeye çalıştım ama hem 1-2 yeri yapamadım hem de teşekkür butonum kayboldu.. eski postbiti geri aldığımda buton çıkıyor ama yenisinde görünmüyor.. kodlara biraz baktım ama yeni postbittede tşk sayaçları olduğu için tam olarak nereyi düzelteceğimi bulamadım.. postbitte çok hoş ve vazgeçemiyorum.. kodları ekteki dosyaya kopyaladım bir anlayan yardımcı olursa çok sevinirim..
diğer bir sorunum da ne yaptımsa tuttuğu takımın img resmini postbitte gösteremedim.. tanımlamayı yaptım resmi yükledim fieldleri değiştirdim ama nedense resim yerine gelmedi..

NOT: eklediğim postbit eski bir çalışma ve yapımcısı ortalıkta yok.. Buna benzer başka bir tane tavsiye ederseniz onuda ekleyebilirim..

resimlerde eski ve yeni postbit tşk butonu var.. ekli dosyada kod dosyasıdır..

PHP:
<table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <if condition="$show['announcement']">
    <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
      <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
      <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
    </td>
  <else />
    <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-right: 0px" $post[scrolltothis]>    
      <!-- status icon and date -->
      <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
      $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
      $post[firstnewinsert]
      <!-- / status icon and date -->        
    </td>
    <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-left: 0px" align="$stylevar[right]">
       
      <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
      <if condition="$show['inlinemod']">
        <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
      </if>
    </td>
  </if>
</tr>
<tr valign="top">
  <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px">

      <div id="postmenu_$post[postid]">
  <center><if condition="$show['profile']">
  <fieldset><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></fieldset>


  <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
  <else />
  $post[musername]
  </if></center>
  </div>


<center><if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if></center>


<center><if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont">$post[usertitle]</div></if></center>


<hr>
<b><marquee scrollamount="4"><font color="black">***www.gamestal.com***<font><font color="red">***MokokO'nun Yeri***<font></marquee></b>
<hr>


    <fieldset class="fieldset" style="margin:$stylevar[formspacer]px 0px 0px 0px"><legend><b><font color="#D30000">Kullanıcı Profili</b></legend>


             <fieldset><center><if condition="$show['avatar']">

                 <div class="smallfont">
         <br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
        </div>
      </if></center></fieldset>

<fieldset>
<legend><b><font color="#D30000">Kullanıcı Bilgileri<b></legend> 
<b><font color="Black"><div class="smallfont">


<if condition="$post['field2']"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
        <if condition="$post['age']"><div>$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>
        <div>


                <div>
                  Üye No: $post[userid]
                </div>

$vbphrase[posts]: $post[posts]


<div>Konular: $post[threads]</div>

</fieldset>
  </div></b>
<fieldset>
<legend><b><font color="#D30000">Teşekkür Grafikleri</b></legend>
<b><font color="Black"><div class="smallfont">
<!-- Start Post Thank You Hack -->
<if condition="$post[userid]">
$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount]
<br />
<if condition="$post[post_thanks_thanked_times_on] == 1">
$vbphrase[post_thanks_time_post]
<else />
<if condition="$post[post_thanks_thanked_posts_on] == 1">
<phrase 1="$post[post_thanks_thanked_times]">$vbphrase[post_thanks_times_post]</phrase>
<else />
<phrase 1="$post[post_thanks_thanked_times]" 2="$post[post_thanks_thanked_posts]">$vbphrase[post_thanks_times_posts]</phrase>
</if>
</if>
</if>
<!-- End Post Thank You Hack -->
</fieldset>
  </div></b>

<fieldset>
<legend><b><font color="#D30000">Rep Bilgisi </font></b></legend>
<b><font color="Black"><div class="smallfont">
<if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>

        <if condition="$show['reputation']"><div>
<div>REP Gücü : $post[reppower]</div>
<div>REP Puanı : $post[reputation]</div>
<div>REP Seviyesi : $post[reputationdisplay]</div></if> 


<if condition="$show['reputation']">


<div>


</fieldset>


<fieldset>
<legend><b><font color="#D30000">Aktiflik Durumu</b></legend>
<b><font color="Black"><div class="smallfont">

<center><b><font color="black">Seviye:</font></b> <span style='font-weight:bold; color:crimson'>$showlevel [$galaga]</span><br/> <span style='font-size:7pt; color:gray'>Aktiflik: $hp / $maxhp </span><br/> <div style='width:120px;align:center'> <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'> <tr> <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td> <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/orange.gif' align="left" width="$hpf%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/hp.gif' align="left" height='9' alt='' /></td> <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td> </tr> </table> </div> <span style='font-size:7pt; color:gray'>Güç: $mp / $maxmp</span><br /> <div style='width:120px;align:center'> <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'> <tr> <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td> <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/green.gif' align="left" width="$mpf%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/mp.gif' align="left" height='9' alt='' /></td> <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td> </tr> </table> </div> <span style='font-size:7pt; color:gray'>Deneyim: $ep% </span><br /> <div style='width:120px;align:center'> <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'> <tr> <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td> <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/blue.gif' align="left" width="$ep%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/exp.gif' align="left" height='9' alt='' /></td> <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td> </tr> </table> </div> <br/></center> </fieldset>


<fieldset>
<legend><b><font color="#D30000">Ruh Hali<b></legend> 
<b><font color="Black"><div class="smallfont"><div class="smallfont">
<center><if condition="$post[field7] != ''"><div class="smallfont">
<img src="http://www.gamestal.com/images/mood/$post[field7].gif" title="$post[field7]" align="center">
</div></if></center>


</fieldset><fieldset>
<legend><b><font color="#D30000">İletişim</b></legend>
<b><font color="Black"><div class="smallfont">
        <div>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
      </div>
</fieldset>      

<fieldset>
<legend><b><font color="#D30000">Takımı</b></legend>
<b><font color="Black"><div class="smallfont">
<center><if condition="$post[field6] != ''"><div class="smallfont">
<img src="http://www.gamestal.com/images/myteam/$post[field6].gif" title="$post[field6]" align="/center">
</div></if></center>

</fieldset><fieldset>
<legend><b><font color="#D30000">Saat</b></legend>
<b><font color="Black"><div class="smallfont">

<OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://jrgraphix.net/research/flash/clock.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED src="http://jrgraphix.net/research/flash/clock.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT>
</td>

</fieldset>


</td></fieldset>

  <if condition="$show['moderated']">
  <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-right: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
  <else />
  <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-right: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
  </if>

    <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
      <!-- icon and title -->
      <div class="smallfont">
        <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
        <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
      </div>
      <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
      <!-- / icon and title -->
    </if>

    <center><div>
<!-- message -->

<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">

<tr>

<td style="padding: 0px"><img src="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble1.gif"></td>

<td style="padding: 0px" background="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble2.gif"></td>

<td style="padding: 0px"><img src="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble3.gif"></td>

</tr>

<tr>

<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble5.gif">

<img src="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble4.gif"></td>

<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

<div>$post[message]</div>

</td>

<td style="padding: 0px" background="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble6.gif"></td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 0px"><img src="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble7.gif"></td>

<td style="padding: 0px" background="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble8.gif"></td>

<td style="padding: 0px"><img src="http://www.gamestal.com/images/balon/bubble9.gif"></td>

</tr>

</table>

<!-- / message -->

</div></center>
<if condition="$show['attachments']">
    <!-- attachments -->
      <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">

      <if condition="$show['thumbnailattachment']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
          <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
          $post[thumbnailattachments]
          </div>
        </fieldset>
      </if>

      <if condition="$show['imageattachment']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
          <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
          $post[imageattachments]
          </div>
        </fieldset>
      </if>

      <if condition="$show['imageattachmentlink']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
          $post[imageattachmentlinks]
          </table>
          </fieldset>
      </if>

      <if condition="$show['otherattachment']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
          $post[otherattachments]
          </table>
        </fieldset>
      </if>

      <if condition="$show['moderatedattachment']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
          $post[moderatedattachments]
          </table>
        </fieldset>    
      </if>

      </div>
    <!-- / attachments -->
    </if>

    <if condition="$post['signature'] AND !$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true"> 
    <center><!-- sig -->
      <!-- sig --> <div> <img src="http://www.gamestal.com/images/mj.gif" alt="" /><br /> $post[signature]
      </div>
    <!-- / sig --></center>
    </if>

    <if condition="$show['postedited']">
    <!-- edit note -->
      <div class="smallfont">      <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
        <em>
        <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>.
        <if condition="$post['edit_reason']">$vbphrase[reason]: $post[edit_reason]</if>
        </em>
      </div>
    <!-- / edit note -->
    </if>

  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
    $post[onlinestatus]
    <if condition="$show['reputationlink']">
      <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
      <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
    </if>        
    <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
    <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
    $post[iplogged]
     
  </td>
  <if condition="$show['moderated']">
  <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-left: 0px; border-top: 0px">
  <else />
  <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-left: 0px; border-top: 0px">
  </if>
    <!-- controls -->
<!-- Start Post Thank You Hack -->
$post_thanks_button
<!-- End Post Thank You Hack -->
    <if condition="$post['editlink']">
      <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
      <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['forwardlink']">
      <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['replylink']">
      <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['multiquote_post']">
      <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
      <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['moderated']">
      <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['deletedpost']">
      <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['redcard']">
      <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
    <else />
      <if condition="$show['yellowcard']">
        <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
    </if>
      </if>
    <!-- / controls -->
  </td>
</tr>
</table>

<!-- post $post[postid] popup menu -->

<if condition="(THIS_SCRIPT == showthread) AND ($post[postcount] == '1')">
<br />


</if> 

<div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
  <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
  <tr>
    <td class="thead">$post[username]</td>
  </tr>
  <if condition="$show['profile']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
  </if>
  <if condition="$show['pmlink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
  </if>
  <if condition="$show['emaillink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
  </if>
  <if condition="$show['homepage']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
  </if>
  <if condition="$show['search']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
  </if>

<if condition="$bbuserinfo[usergroupid] == 10">
<tr><td class="vbmenu_option"><span onmouseover="this.style.cursor='hand';" onClick="window.open('ikincicp/banning.php?do=banuser&userid=$post[userid]','ban','width=500,height=375,scrollbars=yes')"><b>Üyeyi Banla: $post[username]</b></span></td></tr></if>

  <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
  <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&userlist=buddy&u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_buddy_list]</phrase></a></td></tr>
  </if>
  </table>
</div>
<!-- / post $post[postid] popup menu -->
<!-- Start Post Thank You Hack -->
$post_thanks
<!-- End Post Thank You Hack -->
 

<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="thead" align="left">Konuyu Beğendin mi ? O Zaman Arkadaşınla Paylaş :)</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt2" align="center">
<a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=sendtofriend&t=$post[threadid]" rel="nofollow" style="text-decoration: none"><b><font face="Century Gothic" size="4">$vbphrase[email_this_page]</a></font></b>

</td>
</tr>
</table>
</if>
 

okulyolu

Amatör
Üye
bravo yani konuyu açalı 5 saat oldu googlede 5.sırada :(
benimkine neden uğramadığı belli oldu :)
 

okulyolu

Amatör
Üye
eklediğin önizleme resimler gozukmuyor
hocam biliyordum senden cevap geleceğini :) ilgin için çok teşekkür ederim ama sabahladım ve hallettim.. çokda süper oldu (benim gibi bir çaylak için)

şimdi başka bir sorum var hocam :(
ben daha önce postbitlegacy içine üye olmayanlar konu okuyamasın kodları eklemiştim.. fakat kendim bir çok forum gezerek site yapmaya çalıştığım için karşılaştığım sitelerde bu uygulama bende geri tepti.. çünkü belki uyduruk bir cevap için üye olmakla uğraşacaktım yada teşekkür etmeden indiremezsin göremezsin.. ya nerden biliyorsunda teşekkür istiyorsun belki benim aradığım o değil... neyse bu uygulamadan vazgeçmek için o kodları postbitten kaldırdım ama bu seferde üye olmayan konuya girdiğinde sadece imzadan sonrasını görüyor asıl konu görünmüyor. CP den bütün izinleri taradım ama bulamadım.. acaba nerden kaynaklanıyor olabilir ??
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Şimdi nasıl anlatsam:)

The W3C Markup Validation Service
girip senin sitende 2 sayfayı test ettiğimde

1: sayfa
HTML:
http://www.gamestal.com/
sonuç: 366 Errors, 218 warning(s)

2: sayfa
HTML:
http://www.gamestal.com//showthread.php?t=285
sonuç: 284 Errors, 27 warning(s)

gibi hata rakamları çıkıyor Bu sayfada bulunan hata sayılarıdır. ve bu sayılar çok yüksek. Yani google amcanın senin sitene uğramaması çok normal google bot senin sitene girdiğinde muhtemelen kafayı yiyordur:)

Bence hiç yukarıda senin yaptığın eklentilerle uğraşma işine siteyi süsleyeçeğim diye sağa sola eklediğin gereksiz eklentileri kaldır temalarıda orjinale döndür.

NOT: ziyaretci kaliteli içeriğe gelir memleketi ,uye numarasını,uye seviyesini posbit de göstermenin faydası olmaz

Yinede sen bilirsin tabi:)
 

okulyolu

Amatör
Üye
Şimdi nasıl anlatsam:)

The W3C Markup Validation Service
girip senin sitende 2 sayfayı test ettiğimde

1: sayfa
HTML:
http://www.gamestal.com/
sonuç: 366 Errors, 218 warning(s)

2: sayfa
HTML:
http://www.gamestal.com//showthread.php?t=285
sonuç: 284 Errors, 27 warning(s)

gibi hata rakamları çıkıyor Bu sayfada bulunan hata sayılarıdır. ve bu sayılar çok yüksek. Yani google amcanın senin sitene uğramaması çok normal google bot senin sitene girdiğinde muhtemelen kafayı yiyordur:)

Bence hiç yukarıda senin yaptığın eklentilerle uğraşma işine siteyi süsleyeçeğim diye sağa sola eklediğin gereksiz eklentileri kaldır temalarıda orjinale döndür.

NOT: ziyaretci kaliteli içeriğe gelir memleketi ,uye numarasını,uye seviyesini posbit de göstermenin faydası olmaz

Yinede sen bilirsin tabi:)
hocam hata olduğunu daha öncede yazmıştım.. hatta indexte nerelere bakacağımıda yazmıştın..
neyse öncelikle en son sorduğum sorunun cevabını yine kendim yazayım.. o eklenen kodlar silinince otomatikman kalkmış olmuyor.. yeni kod eklerken bul değiştir olayı varya eklenen kodu siliyoruz ve arkasından değişimden önceki kısmı tekrar yapıyoruz ve düzeliyor.. aynı sorunu yaşayan arkadaşlar öğrensin diye açıkladım... yaparken bul değiştir düzeltirken sil değiştir..
Gelelim postbit süslemelerine... ben hobi olsun diye merakımdan forumları okuya okuya kurdum siteyi.. sıfır bilgiyle başladım ve 100 lerce forumdan yararlanarak bu hale getirdim.. şimdi bu sitem ilk çocuğum olduğu için birazda heves var her gördüğüm şeyleri eklemeyi değiştirmeyi sevmeye başladım.. ilk günlerde forumdaki bölümlerin adlarını bile bilmez derdim olduğunda o bölümün resmini çeker sorardım..şimdi o günlere göre ki yılbaşında başladım bu işe daha iyi durumdayım.. bir süre daha bu şekilde ilerleyip neyin ne olduğunu iyice öğrendikten sonra yeni baştan kuracağım.. burası deneme tahtası diyebilirim... google amcayla derdim de sanırım üye olmadığı için içeriği görememesiydi şimdi onuda kaldırdım bakalım ne olacak...
sizede başarılar dilerim.. cevaplar için teşekkürler ancak abone olduğum konulara cevap yazıldığında email uyarısı gelmiyor bilginize :)
ŞİMDİ FARKETTİM SİTEMİN LİNKİNİ YAZDIĞINDA NEDEN // VAR ??
http://www.gamestal.com//showthread.php?t=285
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
ŞİMDİ FARKETTİM SİTEMİN LİNKİNİ YAZDIĞINDA NEDEN // VAR ??
ACP/ Site ismi / URL / İletişim yolları /Site yolu (URL)
veya
Forum yolu (URL) kısımlarında adresin sonundaki / kaldır
 
Üst Alt