Pompei'nin yıkımı şimdi başlamıştır

Bilinç ile bilinçdışı arasındaki psikolojik
farklılık üzerine ve bilinçli olan her şey bir yıpranma
sürecine mahkûmken, bilinçdışı olanların
görece değişmeden kaldığı gerçeği üzerine
bazı kısa gözlemler yaptım ve sözlerimi odamda
duran antikaları göstererek örnekledim.

Bunlar aslında, dedim, yalnızca bir mezarda bulunabilecek
nesnelerdir ve gömülmüş oldukları için korunabilmişlerdir:
Pompei'nin yıkımı, ancak şimdi, kazıldıktan sonra, başlamıştır.

Freud - Lecan/ 1909
Bir Obsesif Nevroz Vakası Üzerine Notlar
 
Üst Alt