Plasma

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

Bir gazdaki atomların iyonlaşması sonucunda oluşan
ortamdakine sayıca ve yoğunlukça benzeyen yüklü
parçacıklar topluluğu.

Nitelikleri maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinden
çok farklı olduğu için maddenin dördüncü hali olarak
kabul edilir.

Bir katıya sürekli olarak enerji (ör: ısı) verilirse,
katı önce erir, sonra buharlaşır, sonra elektriksel
olarak nötr olan atom ve moleküllerden elektronlar
ayrılmaya başlar; böylece artı yüklü iyonlar ile eksi
yüklü elektronlardan oluşan ve toplam elektrik yükü
açısından nötrlüğünü koruyan bir karışım ortaya çıkar.
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

-Plasma, kendisiyle, çevresiyle, elektrik ve magnetik
alanlarla etkileşim biçimleri açısından kendine özgü
niteliklere sahiptir.

-Plasma, iyonlar, elektronlar, yüksüz atom ve moleküller
ile fotonlardan oluşan, bazı atomlar iyonlaşırken bazı
elektronların iyonlarla birleşerek atoma dönüştüğü,
protonların sürekli olarak bir yandan ortaya çıktığı, bir
yandan da soğurulduğu bir "ÇORBA" olarak düşünülebilir.

- Evrendeki toplam maddenin % 99'undan fazlasının Plasma
halinde bulunduğu sanılmaktadır. Güneş başta olmak üzere
gözlenen bütün yıldızlar, yıldızlararası ve gezegenlerarası
ortam ve gezegenlerin dış atmosferi Plasma halindedir.

- Yer'de bulunan madde büyük oranda katı, sıvı ya da gaz
halindedir; maddenin Plasma hali, örneğin yıldırımda, alevde,
kutup ışığında ve elektrik boşalmalı lâmbalarda gözlenir.
 
Üst Alt