Planck Mesafesi ve Kurân

Kurân Müddessir suresinde yer alan ayeti Üzerinde 19 vardır demektedir
(Müddessir suresi 30)
Hâlbuki Kurânda 19 vardır diyebilirdi
Israrla ayette üzerinde 19 vardır denmiştir neden?
Kuantum Fiziği ve tıp konulu araştırmalarım esnasında dikkatimi çeken fizikte kullanılan rakamların matematiksel büyüklükleri sebebi ile genellikle 10 üzeri 19 (yani:1019) gibi üssü değerler ile ifade edilmesiydi Yani aynen ayette geçtiği şekilde üzerinde 19 vardır ya da 10 üzeri 19″gibi
Bu ayette bir matematiksel değer ifade ediliyorsa, bu o değerin 19 katını ifade etmektedir ki ayette Bu gerçekten büyüklerden biridir(Müddessir suresi 35) denilerek rakamsal büyüklük yanında çok çok önemli hayati bir rakamsal değere işaret vardır

Peki, bu işaret edilen rakamlar ve kodlanan ne olabilirdi?
Sure devamında
32- Hayır Aya and olsun
33- Dönüp gittiği zaman geceye
34- Ve ağardığı zaman sabaha
35- Bu gerçekten büyüklerden biridir
36- İnsanlar için bir uyarıcıdır
37- İlerlemek ya da geride kalmak isteyenleriniz için
(Müddessir suresi, 3237)
Ayetlerden anlaşılan gerçekten büyük ve önemli bir değer bulmamız gerekmektedir
Bu öyle bir rakamsal değer olmalı ki gerçekten büyük ve önemli olsun,
mesela dünya ile ay mesafesi olsa önemli midir?
Cevap evet olacaktır,
dünyanın çevresi veya aklımıza gelebilecek her sayı önemli bir sayı olabilir

Yaşım, denizlerdeki su miktarı önemli bir sayı kabul edilebilir
Fakat bu sayılar ve değerler evren için çok önemli sayılar olmaz
Ay için güneş için yani evren içinde önemli bir değer bulmamız lazım

Evren ölçeğinde çok önemli bir sayı, ancak kuantum fiziğinde olabilirdi
Şimdi bu çok büyük sayıya bir bakalım;
Evrenimizin bütünü maddeden oluşur
Bir ağacın gövdesinden yaprağına, bir insanın gözlerinden ellerine, kadar her şey maddedir
Maddenin en küçük birimiyse atomdur
Atomun çekirdeğindeki pozitif yüklü Proton ve yüksüz Nötron temel maddelerdir
Negatif yüklü Elektron ise çekirdeğin çevresinde döner

1-Protonun Yükündeki İlginç Ölçü:
Evrendeki bütün protonlar 1,6 x 1019 (10 üzeri 19)değerinde pozitif yüke sahiptirler Protonun kütlesi elektronunkinden 1836 kez daha fazladır Ama buna karşın, bilinmeyen bir nedenden ötürü elektronun yükü protonunkiyle aynıdır: 1,6 x 1019 (10 üzeri 19)

2-Atom Altı Parçacıklar ve Mesafeler:
Proton ve nötronlara çok daha yakından bakalım; bakışımızı 10 üzeri (-19) (1/1019)arasındaki atom altı yapılara yoğunlaştıralım, ne göreceğiz? İnanılmaz küçük bir alan olan Planck mesafesini bulmuş olacağız! Yani en önemli doğa sabitlerinden birini Bu o kadar küçük bir âlemdir ki adeta bir evin büyüklüğünün bir atoma kıyaslanması gibidir Bu kadar küçük bir alanda kütleler (ya da enerjiler), Planck mesafesi olan 10 üzeri (-33) cm boyutlarına indirildiği takdirde, yaklaşık 10 üzeri (-19)proton kütlesi olan 22 mikrogramlık Planck kütlesine eşdeğer olurlar

3-İlk Yaratılıştaki Toplam Enerji:
Üstelik Planck mesafesinde kütleler evrenin ilk somut yaratılmasıyla başlayan 10 üzeri (19) gevlik enerjiye sahiptir
Yukarıda ki rakamsal değerler herhalde Müddessir suresine yakışan rakamsal ifadeleri bize verir
Buradaki rakamlar doğa sabitleridir
Sana bana ona göre değişmez,
Değiştirilemez

Evrende canlı cansız tüm doğa olaylarını açıklamada kullanılacak bir değerdir
yani adeta evrenin üzerinde 19 vardır

Planck boyutları denen bu mesafeye ve zaman dilimine inmenin, aslında bize zamanın ve
evrenin başlangıcı olan duruma döngümüzü gösterir
Uzay ve zamanın kendisi bile anlamsızlaşır

Doğa hakkında şu anda bildiğimizi sandığımız her şey Planck ölçeğinde geçersiz olacaktır
Planck mesafesinden öteye gitmeyi denesek hiçbir şey çalışmaz
Planck altı dünya nedir? Korkarız ki daha ileri gitmek imkânsız der fizikçiler
Stephen Hawking, bu bölgeyi köpük olarak tarif eder

Kütleler ya da enerjiler 10 üzeri (-19) proton kütlesini geçtiklerinde
işte orada büyük çöl vardır

Kuantum fizikçisi Gerard Hooft bu alemi şöyle tarif yapıyor;
Bu bölgede doğa sabitleri çok hassas bir şekilde ayarlanmıştır
Sanki birileri bir masanın üzerine bir kurşunkalemi ucunun üzerine öyle yerleştiriyor ki,
kalem ancak 19 dakika sonra devriliyor Bunun nasıl başarıldığını anlamış değilim! demektedir

Suredeki ayet, Kuranda 19 rakka mina* doğrudan atıfta bulunulan tek ayettir
Kurandaki ondokuz rakamının önemi anlaşılamamış ve gizli bir sır olarak kalmıştır
Tıpkı surenin adı gibi
(Müdessir: Örtüsüne bürünen, gizlenen, saklanan, sır olan şey demektir)

Prof Dr Necat Yılmaz
 
Üst Alt