PKK’nın kanlı gerilla savaşına tankla, tüfekle, savaşmakla bir çözüm bulunamaz

Yıllardır Türk ordusuna karşı düzenli bir gerilla savaşı yürüten PKK’nın Mehmetçiklerimizi haince şehit ettiklerine şahit oluyoruz. Sürekli Türkiye’nin her yerinden “Kahrolsun PKK” çığlıkları yükseliyor, “bir çözüm getirin” diye analar babalar yalvarıyorlar. Hâlbuki bulundukları dağlık bölgede son derece iyi yerleşmiş olan ve her şeyden önemlisi komünist, materyalist ve Darwinist ideolojiyi benimsemiş olan PKK’nın askeri harekâtla durdurulamayacağı son derece açıktır. Türkiye’deki her insan binlerce şehit vererek ve her gün de vermeye devam ederek bu gerçeğe bir kere daha şahit olmaktadır.

Bazı politikacılar PKK’nın dağa çıkma nedenlerini iş bulamama, aş bulamama, evlenememe gibi son derece basite indirgiyorlar. “Gelin size aş verelim, gelin bir tas sıcak çorba verelim, gelin sizi evlendirelim” gibi son derece mantıksız ve akıl dışı tekliflerle PKK’nın dağdan indirilebileceğini düşünüyorlar. Hâlbuki PKK’ya katılanlar en az 20 yıl komünist, materyalist Leninist, Darwinist eğitimden geçiyorlar. Lenin’in terör felsefesiyle eğitilip tam olarak azılı bir katile dönüşüyorlar. Şimdi bu insanların aşla, işle bu komünist zihniyetlerini bırakmayacakları açıktır. İşte bakın bu azılı teröristler zihniyetlerini nasıl açıklıyorlar:

Lenin ise şöyle demektedir: "Marks'ın teorisinin tümü, evrim teorisinin, en tutarlı, en tam, en düşünülmüş ve özlü biçimiyle çağdaş kapitalizme uygulanmasıdır." (Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History)

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZİN TABİİ TARİH TEMELİNİ İÇEREN KİTAP (Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı) BUDUR İŞTE." (Marx ve Engels, Mektuplar, s. 426)

"ÇİN SOSYALİZMİNİN TEMELİ, DARWİN'E VE EVRİM TEORİSİ'NE DAYANMAKTADIR" (K.Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977)

Lenin'in terör talimatları oldukça dikkat çekicidir:

"Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak... Devletin hazinelerinden paraları almak... Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır." ("Vladimir Lenin, Teorik ve Pratik Terör Hakkında", Homizuri G.P., Moskova 2005)

Darwinizm ile beslenen aynı terör, ülkemizin başındaki en büyük belalardandır. Bebek katili Abdullah Öcalan ise, Darwin'in sapkın öğretilerine hayranlığı ile bilinmektedir:

"Genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim süreci, insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. İnsan türünün Homo Sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama, iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu..."

"PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine gerçekleşecektir."

Şimdi burada azılı teröristlere karşı uygulanacak tek yöntem var, o da PKK’nın ateist, komünist, Darwinist ideolojisini yıkmaktır. Askeri çözüm hiçbir şekilde etkili olmaz. Bu yöntemi uygulayan hiçbir devlet şimdiye kadar başarılı olamamıştır. Önce toplumu manevi olarak kazanmak gerekir. PKK Güneydoğuda komünist propaganda yapıyor ve sürekli halkı sinsice kendi yanına çekiyor. Sen o toplumu kaybettikten sonra yüz bin asker götürsen bile oraya toplum onların kontrolüne geçmiş oluyor artık. Asker artık sadece orada onları koruyan konumunda kalmış oluyor. Önemli olan halkı manen kaybetmemektir. Adam komünist olursa adam Stalinist düşünceyi, Darwinist düşünceyi, terörist düşünceyi savunur hale gelirse, zaten senden almış oluyorlar toplumu. Darwinist materyalist sistem yıkıldı mı konu biter. Bu yüzden tüm gazetelerden, televizyonlardan, radyolardan anti komünist, anti materyalist, anti Darwinist yayınlar yapılmalı, Şeş TV ve diğer yerel kanallar yoğun olarak halkın maneviyatını arttıracak programlarla doldurulmalıdır. Yine güneydoğudaki halkımızın maneviyatını güçlendirecek çok fazla kitap bölgeye ulaştırılmalıdır. Eğer orada yaşayan toplum inancını yitirip komünist zihniyete kayarsa hepsi PKK’nın destekçisi olur. O zaman şehitlerin de ardı arkası kesilmez. Tekrar söylüyorum, her şeyden önce PKK’nın fikir sistemi yıkılmalıdır. Ancak bu şekilde akan Mehmetçiğin kanı duracaktır, bunun dışında uygulanacak hiçbir yöntem netice vermeyecektir. Bu söylenen yöntemi uygulamamak, her gün yeni Mehmetçiklerin şehit düşmesi demektir. Türkiye’de yaşayan her Türk vatandaşı artık bu gerçeği görmelidir.
 
Üst Alt