Peygamberlerin Hesabı ve Tanıklıkğı

Peygamberler Hesaba çekilmelerinin yanı sıra Tanık olarak da dinleneceklerdir...


ARAF SURESİ
6- Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz; gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz.

Peygamberler; görevlerine ve kendi yaşamlarına ait hesabı vereceklerdir…

BAKARA SURESİ
119- …Sen, cehennem ehlinden sorgu-suale çekilmeyeceksin.

Peygamberlere “cehennemlik olan insanlar neden cehennemlik oldular bunun hesabını verin” denmeyecek…


NAHL SURESİ
89- Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz.

Peygamberler; cehennemlik olan insanlar için onlar aleyhinde tanıklık edeceklerdir…

Ve tanıklıkları da şöyle olacaktır…

FURKANA SURESİ
30- Resul de şöyle der: “ Ey rabbim, benim kavmim, bu Kuran’ı terk edilmiş halde tuttular.”


ALİ İMRAN SURESİ
157- “Biz, Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük!” demeleri yüzünden. Oysaki onu öldürmediler, onu asmadılar da; sadece o onlara benzer gösterildi…

158- Tam aksine, Allah onu kendisine yükseltti. Allah, Aziz’dir, Hâkim’dir.

159- Ehlikitap’tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. Kıyamet günü de o (İsa), onlar aleyhine bir tanık olacaktır.
 
Üst Alt