• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Peygamberimizin Türkler hakkındaki hadisleri

Okunuyor :
Peygamberimizin Türkler hakkındaki hadisleri

ashenarşi

Kıdemli
Üye
hayır! doğuların ve batıların Rabbine yenim ederimki her halde biz onların (yani arapların) yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirmeye elbette bizim gücümüz yeter ve kimsede önümüze geçemez (Kuranı Kerim el-Mearic 40,41)
Peygamberimizin Türkler hakkındaki hadisleri
Ey inananlar! Aranızda dininden kim dönerse bilsinki, Allah, kendisinin ( çok ) sevdiği ve onlarında Onu sevdiği, ( üstelik ) inananlara karşı alçak gönüllü , inkarcılara karşı güçlü , Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan bir millet getirir Bu Allahın dilediğine verdiği bir nimettir Allah herşeyi kaplar ve bilir (Kuranı Kerim el-Maide 54 )

"İşte sizler Allah yolunda ( mallarınızı ) sarfetmeye çağırılan kimselersiniz Kiminiz cimrilik yapıyor ama, ( O ) cimrilik yapan bilsinki , ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur Allah zengindir, siz ise fakirsiniz Eğer ondan yüz çevirirseniz, sizi ortadan kaldırır ve sizin yerinize , sizden olmayan ve sonrada sizlere benzemeyecek olan baaşka bir milleti getirir" ( Kuran-ı Kerim Muhammed s 38 )

And olsun! biz zikr ( yani tevrattan ) sonra zeburda da ;" Arza salih kullarım varis olacaklardır!" diye yazmıştık ( Kuran-ı Kerim el-Enbiya 105 )

" Onlar ki ; Eğer kendilerine yer yüzünde bir iktirad , mevki verirsek namazlarını dosdoğru kılarlar , zekat verirler , iyiliği emreder, kötülükten vaz geçirmeye çalışırlar Bütün işlerin sonucu Allaha aittir" (Kuran-ı Kerim el-Hac 41 )


TÜRKLER HAKKINDAKİ HADİSLER


Bana benden önce hiç bir Peygambere verilmeyen 5 şey verilmiştir ( bunlardan biride) benim bütün kırmızı ve siyah kavime Peygamber olarak gönderilmemdir ( Ebi Zer-Ğıfari )

Büyük çarpışmada (Malazgirt) harbinin o kan gövdeyi götürdüğü günlerde "kırmızı çehrelilere" ( TÜRKLERE ) müjdeler olsun! Allah"a yemin ederimki insanlar çatlasada patlasada Allah onları , hem bu dünya , hemde öbür dünyada kesinlikle mükafatlandırılacaklardır ( Tubeyin kab)

şanı yüce olan Allah şüphesiz bana (ümmetime kırmızı çehreliler sayesinde ) İranı ve Bizansı ele geçirmeyi vaad etti Bundanda öte ; onların karılarını , çocuklarını , kölelerini , ve bütün hazinelerini bana peşkeş çekti Zira bana kırmızı çehrelileri (TÜRKLERİ) yardımcı kılmakla beni çok güçlendirdi (Raşid b sa)

Sizler deriden çizmeler giyen bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz O kadarki sizler küçük gözlü kırmızı çehreli yassı burunlu yüzleri sanki örs üstünde döğülmüş ve üzeri derilerle kılıflı kalkanlar gibi sağlam (bir kavim olan) TÜRKLERLE çarpışırsınız ( Ey Ebu Hüreyre! ) insanların ( Allah katında ) en hayırlılarının , bu dine girmeden önceki devirlerde bu dinden en fazla yüz çeviren kimseler olduğunu görürsün Oysa insanlar tıpkı ( has) madenler gibidir cahiliye devrinde hayırlı olan kavimler İslam dinine girdikten sonrada bu dinin (en) hayırlıları olurlar Sizden birinizin üzerine öyle bir zaman gelecekki ; bu kişi için beni görme isteği ; onun aile ferdleri ve mallarının bir misli daha o kimsenin kendine verilmesinden daha sevimli olacaktır ( TÜRKLERDEN öyle insanlar geleceklerdirki onların Peygamberi sevme ve ona kavuşma sevgisinin önüne mal , mülk ve aile ferdleri de dahil hiç bir şey geçmeyecektir) (ebu hüreyre)

"Ey Ali ! sizler beni asfar ( rumlarla) çarpışacaksınız Oysa sizden sonra onlarla asıl çarpışacak ( bir millet ) "İSLAMIN YÜZ AKLARI" uluları gelir Onlar öyle kimselerdirki Allah yolunda cihad etmekten ; ne bir kınayanın kınamasından ve nede onlarn dedikodusundan aska çekinmezler" ( ibn Kesir )

Benim onlarla veya onlardan baıları ile birlikte olmam , sizlerle yada sizlerden bazıları ile birlikte olmamdan daha güvencelidir ( Nasıf, et-Tac fi Ehadis er-Rasul)

Türkler size dokunmadıkça sakın sizde TÜRKLERE dokunmayınız Çünkü , Allah"ın ümmetine vermiş olduğu bu mülk ve saltanat nimetini ilk defa bu Kantura Oğulları onların elinden çekip alacaklardır" ( et- Taberani)

yakın bir gelecekte kantura oğulları ırak ahalisini ıraktan çıkaracaklardor Sanki ben bunu gözlerimle görür gibiyim Onlar kısık gözlü , yassı burunlu , değirmi yüzlü insanlardır (ebul-Kemal)

Sakın habeşiler size dokunmadıkça sizde onlara dokunmayınız (Türkler de böyledir) Hele TÜRKLER size ilişmedikçe sakın sizde TÜRKLERE ilişmeyiniz (onlara saldırmayınız) ( en-Neseş)

TÜRKLER size dokunmadıkça sizde TÜRKLERE dokunmayınız Zira onlar çok sert ve haşin tabiatlı insanlardır (el-Cüveyni)

müslümanlar ; yüzleri örs üstünde döğülmüş ve derilerle kılıflı kalkanlar gibi (sağlam) bir kavim olan TÜRKLERLE çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır Onlar yünden yapılmış elbiseler giyerler ve yünden yapılmış çarıklarla yürürler(Sahih-u Müslim)

Allah bu ümmete mevalilerden bir ordu gönderecektir onlar ata binmede Araplardan çok üstün silah kullanmada onlardan çok daha mahirdir İşte Allah bu dini onlarla yeniden ihya edecektir!

çok yakın bir gelecekte Allah (CC) ellerinizi (yurt ve yuvalarınızı) bazı yabancılar (TÜRKLER)’le dolduracaktır Onlar aslanlar gibi cesurdurlar Harblerde düşmandan yüzgeri edip kaçmazlar İşte bunlar ; daha önce sizin harbettiğiniz kavimlerle harbedecekler ve sizin ganimetlerinizide onlar yiyeceklerdir (harblerde aldığınız ganimetler bundan böyle onların eline geçecektir) ( et-Taberani)

İstanbul ; onun böbreği ele geçirilinceye kadar feth olunmayacaktır ya böbreği neresidir diye sorulduğunda o, AMURİYE demiştir ( el-Fiten)

İstanbuldan önce ve İstabnbul ise ROMADAN önce mutlaka fethedilecektir (el- fiten)

Ülkeleri ( düşmana karşı) koruma gücü on kısma ayrıldı : Bunun dokuzu TÜRKLERE ve biri diğer milletlere verildi Yine böyle, cimrilikte on kısma ayrıldı ; bunun dokuzu iranlılara vbiride diğer milletlere , cömertlikte on kısma ayrıldı ; dokuzu ehli Sudana biride diğer insanlara , haya da on kısma ayrıldı ; dokuzu kadınlara , biride diğer insanlara , hased ( nifak ) de on kısma ayrıldı ; dokuzu araplara biri diğer milletlere , kibirde n kısma ayrıldı ; dokuzu rumlara biri diğer milletlere verildi ( et- Taberi)

ben onların isimlerini , babalarının isimlerini , hatta (harb meydanlarında) binmiş oldukları atların renklerini dahi pekala biliyorum onlar, o dehşetli günlerde yer yüzünün en hayırlı süvarileri (yani akıncıları) dır

siyah sancaklılar gelinceye kadar harbler kendi aranızda olacaktır Daha sonra (hazar) Türkleri baş kaldıracak ve sizler onlarla çarpıacaksınız bundan sonra bineklerinizin sırtındaki eyerler henüz kurumadan Mağrip halkı isyan edecektir ( el-fiten)

Mümmetimden bir kavim hindistana gaza ederler ve oraların fethini Allah onlara nasib eder o kadar ki hind hükümdarları boyunları demir zincirlerle bağlı (esir) olarak gelirler İşte Allah onların günahlarını bütünüyle affedecektir ( el-fiten)

Mümmetmden iki askeri birlik vardırki Allah onları cehennem ateşinden mutlaka koruyacaktır Bu birliklerden biri hindistana gaza eder ve diğeri ise HZ İSA( as) ile birlikte olur ( ve ona yardım eder) (et-tac fi ehadis er-rasul)

Allahın ordusu idi onları Cenab-ı Hak doğu cihetine yerleştirmişti adını bizzat kendisi TÜRK olarak koymuştu herhangi bir kavme öfkelendiği zaman , onlardan bu TÜRK olrdusu ile intikam alırdı( el-kaşgari nin bir sözümü yoksa hadismi tam emin değilim)

Yüce Allah"ın HZ ADEM"i yarattığından bu güne kadar , şu sema gölgesinin altında katledilmek suretiyle öldürülenlerin en hayırlıları şunlardır: bunlardan birincisi Habildir onun kardeşi Kabi melun öldürmüştür Daha Rumların kanlı harblerinde öldürülenlerdir bular bedir harbinde öldürülen ( mümin) ler gibidir Daha (moğol ) Türklerinin öldürdükleridir bunlar Uhud harbinde ölen (müslüman) lar gibidir ( el- fiten)

ben bu kan gövdeyi götüren harblere hele bir ulaşabilsem, ondan önceki (harbler) bana hiç gelir ve ondan sonra olacaklara aldırış bile etmem Zira o kan gövdeyi götüren harb en büyük harbdir ve DECCALİN harbinden daha büyüktür Zira deccalin ordusu bir milletten oluşur bu harbi yapanların ordusu ise birçok milletten oluşur( konusu geçen harb malazgirt savaşıdır ve karşı tarafta 12 kralın toplam 80 sancak altında 12şer bin askeri vardır ki bu 960 bin düşman eder TÜRK ordusu ise 25bin kişidir yani aradaki fark 384 kattır hadis el fiten den alınmıştır)

Rumlar A"mak (antakya) ve mercidabık"a inmeden önce kıyamet kopmayacaktır İşte bu sıralarda , onların karşısına şehirdeki bir ordu dikilir ki, bunlar yer yüzünün en hayırlılarıdır Her iki ordu harbetmek üzere yerlerini aldıklarında Rumlar ;
"bizimle (Araplar, yani) bizim karılarımızı ve çocuklarımızı esir alanlarla aramızdan çekilinki viz onlarla çarpışalım Müslüman (askerler) bunu kabul etmezler ve şöyle derler ;
"Sizinle (bu) kardeşlerimizin arasından Allah"a and olsunki asla çekilmeyeceğiz
bu sırada harbde başlamış olur Müslümanların üçte birisi (harbetmeden) mağlup olur Allah onların hiçbir zaman tevbelerini kabul etmesin Bu arada müslümanların üçte biride öldürülür, bunlar Allah katında en yüce şehitlerdir Askerlerin geri kalan üçte biri Rumları yener ve fetihlerine devam ederler, ayrıca bir fitneye de düşmezler İşte İstanbulu da bunlar (TÜRKLER) fethedecektir (ebu hüreyere)

Allah katında en ulu şehid şüphesizki denizlerde yapılan harblerde şehit olanlardır Sonra ise Antakya ve civar kasabalarında (Rumlara karşı) şehit olanlar, daha sonra ise Deccal"a karşı şehit olanlardır ( Abdullah b amr b el-Astan)

Kan gövdeyi götüren asıl o büyük harpler başladığında , Şamdan bir ordu çıkar İşte bunlar Allahın gelmiş geçmiş en hayırlı kullarıdır ( sözü edilen ordu halifenin TÜRKlerden oluşan ordusudur) (el fiten)

Utbe b Nafi"den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir ; Bir gazada AllahIN ELÇİSİ (SAS ) ile beraberdik Hz PEYGAMBERe batı tarafından ve üzerlerinde yün elbiseler bulunan bir kavim geldi Onlar kendisine bir tepenin yanında kavuşmuşlardı Onlar ayakta , Hz PEYGAMBER ise oturuyordu İçimden bir ses bana dediki ; " Şunların yanına git de onlarla PEYGAMBERİN arasında dur! Ona bir baskın yapmasınlar!" Sonra (kendi kendime) onlarla bir sır konuşur, dedim ve yanlarına vararak onlarla Hz PEYGAMBER"in arasında durdum (ve o konuşmalardan ) dört kelime belledim, bunları elimle de sayarım, (Hz PEYGAMBER onlara şöyle diyordu) ;
Sizler ( araplar ) Arap yarımadasına gaza edeceksiniz Allah onu size fethedecektir Sonra İran"a gaza edeceksiniz Allah orasını da size fethedecektir Sonra sizler ( Osmanlı Türkleri ) bizansla gaza edeceksiniz Allah ırasubu sşze fethedecektir Sonra yinesiz ( Osmanlı Türkleri ) Deccala gaza edeceksiniz Allah onuda fethedecektir" Bunun ğzerşbe Nafş " ya Cabir! Biz Bizans ( toprakları ) fethedilmedikçe Deccalın çıkacağını zannetmiyoruz dedi"

Amir b Avr"ın rivayet ettiğine göre ; Hz PEYGAMBER (SAS) şöyle buyurmuşlardır : "Sizler (rumlarla olan) en uzak sınır boylarında (mesela) Bevla da düşmana karşı nöbet tutmadıkça kıyamet kopmayacaktır" ; Ondan sonra Hz PEYGAMBER
- "Ey Ali! Ey Ali! Ey Ali!" diye seslendi Hz Ali,
- "Anam babam sana feda olsun Ey AllahIN ELÇİSİ (buyurunuz)" dedi Bundan sonra Hz PEYGAMBER şöyle buyurdu ;

"Sizler Rumlarla mutlaka çarpışırsınız! Ne varki sizden sonra " İslamın yüz akı" bir ordu ( OSMANLI ) gelir ve Rumlarla, asıl onlar çarpışır Onlar öyle kimselerdirki ; Allah yolunda olmaktan ve bir kınayanın kınaması ve nede dedikodusundanhiç korkmazlar İşte onlar tesbih ve tekbir sesleri ile İstanbulu fethederler Ordanda daha önce hiç bir yerden alamadıkları miktarda öyle çok ganimetler elde ederler Onlar bu ganimetleri aralarında kalkanları ölçek yaparak taksim ederler

Kostantiniyye (İstanbul) mutlaka fetholunacaktır Onu fetheden kumandan ne ulu kumandan , onun askerleri ise ah ne iyi askerlerdir

İstanbulu ; Allahın evliyaları ( dostları ) olan kavimlere Allah nasip edecektir Artık Allah onlara bir daha ölüm , hastalık , bela ve musibet yüzü göstermeyecektir ( el-Fiten )

İstanbulu fetheden zatın adı da benimki gibi Muhammed olacaktır ( el-Fiten ) ( Mehmet ismi Muhammed isminin Türkçe yazılışıdır )

Nefsim elinde olan Allah"a yemin ederinki ; yılanın sıkışıp hücresine girdiği gibi , imanda sıkışacak ve sonunda şu iki mescide ( mekke ve Medineye ) çekilecektir Bu sırada AHHALta öfkelenir, kılıncıyla onlara darbe ve mızrağı ile onlara hucum eder ( Abdullah b amra ; "Ey Abdullah Allahın kılıncı ve mızrağından maksat nedir? diye soruldu o da : émümin kullarunun kılıncı ve oku olmalıdır!" dedi) Artık bundan sonra Rumların hepsi helak olur Sonra bu (TÜRKLER) Rum ülkelerine alırlar, onların bütün kalelerini ve şehirlerini tekbir ve tehlil sesleri ile ele geçirirler En sonunda Heraklenin şehrine (İSTANBUL) gelirler ve Halici karşılarında (bir çarşaf gibi ) yayılmış olarak bulurlar Daha sonra orayı (istanbulu) tekbir ve tehlil getirerek gth ederler Onlar kükreyen tekbir sesleriyle öyle hucum ederlerki, surların bir tarafı düşer, sonra bir kere daha (ufukları dolduran ) tekbir sesleri ile hucum ederler bu defa surların diğer kısmı düşer Ne varki surların denize bakan (haliç) kısmı düşmez Bundan sonra onlar ROMAya yürürler ve orasınıda tekbir sesleri ile elegeçirirler İstanbuldan öyle çok ganimet alırlarki onlar o gün ganimetleri (altınları) sayarak değil, ölçek , ölçek taksim ederler" (el-Fiten)

"Allah müminlerin (ordusu)na İstanbul ve Romayı tesbih ve tekbir sesleri ile fethini nasin etmedikçe kıyamet kopmayacaktır ( Amr b Avf)

"Mülk ve bir diğer ifadeye göre hilafet, taki kırmızı benizli , sanki yüzleri örs üstünde döğülmüş , derilerle kılıflı , sağlam kişiler olan (TÜRKLER ) bu ululukta (hilafette) onlara üstünlük sağlayıncaya kadar , mutlaka benim torunlarımın elinde olacaktır (Bundan sonra hilafet artık TÜRKlere geçmiş olur) (el-Hamevi)

"TÜRK dilini mutlaka öğreniniz Zira mülk ve saltanat uzun süre onların ellerinde olacaktır" ( el-Kaşgari ,Divan-ı Luğat et-Türk )

"Ümmetimin emirliğine (yani hilafete) en sonunda Kantura Oğulları (TÜRKLER) sahip olacaklardır"
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Peygamberimizin Türkler hakkındaki hadisleri
Ey inananlar! Aranızda dininden kim dönerse bilsinki, Allah, kendisinin ( çok ) sevdiği ve onlarında Onu sevdiği, ( üstelik ) inananlara karşı alçak gönüllü , inkarcılara karşı güçlü , Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan bir millet getirir Bu Allahın dilediğine verdiği bir nimettir Allah herşeyi kaplar ve bilir (Kuranı Kerim el-Maide 54 )

"İşte sizler Allah yolunda ( mallarınızı ) sarfetmeye çağırılan kimselersiniz Kiminiz cimrilik yapıyor ama, ( O ) cimrilik yapan bilsinki , ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur Allah zengindir, siz ise fakirsiniz Eğer ondan yüz çevirirseniz, sizi ortadan kaldırır ve sizin yerinize , sizden olmayan ve sonrada sizlere benzemeyecek olan baaşka bir milleti getirir" ( Kuran-ı Kerim Muhammed s 38 )

And olsun! biz zikr ( yani tevrattan ) sonra zeburda da ;" Arza salih kullarım varis olacaklardır!" diye yazmıştık ( Kuran-ı Kerim el-Enbiya 105 )

" Onlar ki ; Eğer kendilerine yer yüzünde bir iktirad , mevki verirsek namazlarını dosdoğru kılarlar , zekat verirler , iyiliği emreder, kötülükten vaz geçirmeye çalışırlar Bütün işlerin sonucu Allaha aittir" (Kuran-ı Kerim el-Hac 41 )
Sn.ashenarşi,ben size sürekli " yapıştırdıklarınızı okuyunuz / uyku modunda yazmayınız " diyorum siz bana kızıyorsunuz...Buyrunnn....!!!

1-Ya ben hadis nedir bilmiyorum,
2-Ya siz hadis nedir bilmiyorsunuz,
3-Ya bizi " enayi " yerine koyup " Ne yazarsam nasıl olsa yerler " mantığıyla yazıyorsunuz,
4-Ya uçmuşsunuz,
5-Ya uyku modundasınız...

Beğendiğiniz şıkkı seçiniz,özgürsünüz...

Not : Bu arada bir aralar yazmıştınız durumunuzla ilgili (sağlık sorunu ile ilgili )...Eğer anlaşılmazlığınız o yüzden ise özür dilerim,bu durumdan dolayı sizi rencide etmek istemem,ancak daha durağan /dingin...olduğunuz anlarda yazmanızı öneririm...

Sağlıcakla kalınız...
 
Son düzenleme:

ashenarşi

Kıdemli
Üye
Merhaba,Sn.ashenarşi,ben size sürekli " yapıştırdıklarınızı okuyunuz / uyku modunda yazmayınız " diyorum siz bana kızıyorsunuz...Buyrunnn....!!!

1-Ya ben hadis nedir bilmiyorum,
2-Ya siz hadis nedir bilmiyorsunuz,
3-Ya bizi " enayi " yerine koyup " Ne yazarsam nasıl olsa yerler " mantığıyla yazıyorsunuz,
4-Ya uçmuşsunuz,
5-Ya uyku modundasınız...

Beğendiğiniz şıkkı seçiniz,özgürsünüz...

Not : Bu arada bir aralar yazmıştınız durumunuzla ilgili (sağlık sorunu ile ilgili )...Eğer anlaşılmazlığınız o yüzden ise özür dilerim,bu durumdan dolayı sizi rencide etmek istemem,ancak daha durağan /dingin...olduğunuz anlarda yazmanızı öneririm...

Sağlıcakla kalınız...
1-Konu '' Peygamberimiz Türkler hakkındaki Hadisleri'' olduğu için içinde sadece hadis mi olmalı?
2-Eğer öyleyse ben hiç bir yere böyle bir konu uygulması göremiyorum.
3-Böyle birşey olsa konuyu neyle destekleyeceğiz. Konuyu süslememiz gerekmez mi?
4-Ben sağlık sorunlarıyla ilgili birşey yazmadım.
5-Ama sizde olabilir mi? düşünmeye başladım.

Sonuç olarak şunu diyebilirsiniz. Oradaki ayetlerde bir yanlışlık varsa söylersiniz.
Ben şimdi Kuran diye açııklık getireceğim yoğun istediğiz üzerine.
 

ashenarşi

Kıdemli
Üye
Afedersiniz.. Zaten Kuran-ı Kerim diye açıklama varmış. Bakınız konuyu ele alıp düzeltme yapmadım. Dediğim gibi sizde sağlık sorunuyla ilgili birşey varsa söylediklerimi dikkate almayınız.
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
ya zaten hadise bile gerek yok
nur yüzlü bir milletiz
dünyaya düzen sağlamak adalet ve eşşitliği sağlamak için geldik
müslümanlığında keskin kılıcıyız

Allahın en sevgili kullarıyız
direk cennete gideceğiz...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.ashenarşi,

Not : Bu arada bir aralar yazmıştınız durumunuzla ilgili (sağlık sorunu ile ilgili )...Eğer anlaşılmazlığınız o yüzden ise özür dilerim,bu durumdan dolayı sizi rencide etmek istemem,ancak daha durağan /dingin...olduğunuz anlarda yazmanızı öneririm...
Ben bu notu şunun için düştüm," psikyatriste gitme ile ilgili bir konu başlığında gittiğinizi söylemiştiniz.

Dediğim gibi sizde sağlık sorunuyla ilgili birşey varsa söylediklerimi dikkate almayınız.
İlaç da kullanıyor olabilirsiniz düşüncesiyle yazdım bu notu ama görüyorum ki siz de hakikaten " kötümser alınganlık " sorunu var...Oysa ben iyi niyetle düştüm bu notu ama yok ben gayet sağlıklıyım öyle hap map kullanmıyorum diyorsunuz iyi peki...!!!

Bakın sizde kendi yazdıklarınızı okumama,yorumlamama...problemi var...

[QUOTEPeygamberimizin Türkler hakkındaki hadisleri ][/QUOTE]...yazıyorsunuz,hemen ardından;

el-Mearic 40,41
el-Maide 54
Muhammed s 38
el-Enbiya 105
el-Hac 41

Ayetlerini yapıştırıyorsunuz,bundan dolayı sizi eleştirince de buna dayanamıyorsunuz ve " zeytin yağ gibi " üste çıkmaya çalışıp, " dediğim dedik çaldığım düdük " diyorsunuz...Sn ashenarşi,kaldıramayacağınız,savunamayacağınız,açıklayamayacağınız yazıları buralara copy/paste yapmayınız,ben de bundan dolayı eleştirmeyeyim...Yapıştırdığınız yazınızı " cevapla " demeden önce a sından z sine okuyunuz..." 1-Konu '' Peygamberimiz Türkler hakkındaki Hadisleri'' olduğu için içinde sadece hadis mi olmalı?"...Gerçekten sizin anlama sorununuz olduğuna inanmaya başladım.Benim yukarıdaki yazdıklarımı okuyunuz bakalım böyle bir söz söylemişmiyim...Sallayıp durmayın,ne yazdığıma dikkat ediniz...

"2-Eğer öyleyse ben hiç bir yere böyle bir konu uygulması göremiyorum."...1.maddeye takılı kalmışsınız sizi RESET lemek gerek....

"3-Böyle birşey olsa konuyu neyle destekleyeceğiz. Konuyu süslememiz gerekmez mi?"...Hala RESET çeken olmamış....

"4-Ben sağlık sorunlarıyla ilgili birşey yazmadım."...Size bu konu başlığı altında " sağlık sorunlarıyla ilgili yazdınız " diyen mi oldu...!!!...Ben yazılanlarda böyle bir şey okumadım...

"5-Ama sizde olabilir mi? düşünmeye başladım."...Şimdi de alınganlığın bir doğal sonucu olarak 4.maddeye takılıp kalmışsınız...


Aman aman iyi olun,iyi haliniz buysa kötü halinizi düşünmek istemiyorum...Allah bozmasın...Sağlıcakla kalınız....
 
Son düzenleme:

ashenarşi

Kıdemli
Üye
Merhaba,

Sn.ashenarşi,Ben bu notu şunun için düştüm," psikyatriste gitme ile ilgili bir konu başlığında gittiğinizi söylemiştiniz.İlaç da kullanıyor olabilirsiniz düşüncesiyle yazdım bu notu ama görüyorum ki siz de hakikaten " kötümser alınganlık " sorunu var...Oysa ben iyi niyetle düştüm bu notu ama yok ben gayet sağlıklıyım öyle hap map kullanmıyorum diyorsunuz iyi peki...!!!

Bakın sizde kendi yazdıklarınızı okumama,yorumlamama...problemi var...

[QUOTEPeygamberimizin Türkler hakkındaki hadisleri ]
...yazıyorsunuz,hemen ardından;

el-Mearic 40,41
el-Maide 54
Muhammed s 38
el-Enbiya 105
el-Hac 41

Ayetlerini yapıştırıyorsunuz,bundan dolayı sizi eleştirince de buna dayanamıyorsunuz
Yani demek istiyorsunuz ki böyle konuda hdis yazılır kuran yazımaz demek isiyorsunuz. Yani istiyorsunuz diyorum. Anlatıyorsunuz demedim. Yani demek istediğim hadisler kousunun altına ayetleri yapıştırıyorsunuz deyip ondan sonrada

Arkasındanda;

" 1-Konu '' Peygamberimiz Türkler hakkındaki Hadisleri'' olduğu için içinde sadece hadis mi olmalı?"...Gerçekten sizin anlama sorununuz olduğuna inanmaya başladım.Benim yukarıdaki yazdıklarımı okuyunuz bakalım böyle bir söz söylemişmiyim...Sallayıp durmayın,ne yazdığıma dikkat ediniz...

Valla sizi anlamak çok güç o zaman öyle söylemediyseniz ve birşeyin arkasından gitmeyip birşeyin taraftarı değilseniz? Neden oraya ''hadislerin altına ayeti yapıltırıyorsunuz'' diyorsunuz. KINIYORSUNUZda ben mi farketmiyorum. Sorun var diyorsunuzda ben mi
farketmemmişim.


ve " zeytin yağ gibi " üste çıkmaya çalışıp, " dediğim dedik çaldığım düdük " diyorsunuz...
Siz baştan polemik başlattınız farkındaysak. Hadislerin alında ayet yazılamazmış.

Şunu diyebilirsiniz. Hadisin altında Kuranı Kerim hadis gibi mi yazıl mış? Eğer öyleyse haklısınız. Zaten üst satırda bunun açıklamasını yaptım. Kuranı kerim açıklaması olduğunu..


Sn ashenarşi,kaldıramayacağınız,savunamayacağınız,açıklayamayacağınız yazıları buralara copy/paste yapmayınız,ben de bundan dolayı eleştirmeyeyim...Yapıştırdığınız yazınızı " cevapla " demeden önce a sından z sine okuyunuz...
Gördüğüm kadarıyla pek okumaya gerek olmuyor. bir göz gezdirmem yeterli.

" 1-Konu '' Peygamberimiz Türkler hakkındaki Hadisleri'' olduğu için içinde sadece hadis mi olmalı?"...Gerçekten sizin anlama sorununuz olduğuna inanmaya başladım.Benim yukarıdaki yazdıklarımı okuyunuz bakalım böyle bir söz söylemişmiyim...Sallayıp durmayın,ne yazdığıma dikkat ediniz...
Bunun açıklamasını defalarca yaptık, şimdi reset atabiliriz.

"2-Eğer öyleyse ben hiç bir yere böyle bir konu uygulması göremiyorum."...1.maddeye takılı kalmışsınız sizi RESET lemek gerek....
Siz baştan resetleyemediğinize göre inşallah resetlersiniz.

"3-Böyle birşey olsa konuyu neyle destekleyeceğiz. Konuyu süslememiz gerekmez mi?"...Hala RESET çeken olmamış....
:freakedout::freakedout::freakedout::freakedout:


"4-Ben sağlık sorunlarıyla ilgili birşey yazmadım."...Size bu konu başlığı altında " sağlık sorunlarıyla ilgili yazdınız " diyen mi oldu...!!!...Ben yazılanlarda böyle bir şey okumadım...

"5-Ama sizde olabilir mi? düşünmeye başladım."...Şimdi de alınganlığın bir doğal sonucu olarak 4.maddeye takılıp kalmışsınız...
Olabilir. Bakın olabilir diyorum hatam olunca veya herhangi bir durumda alınganlık veya küslük gibi durumlarda durumu kabullenebiliyorum.


Aman aman iyi olun,iyi haliniz buysa kötü halinizi düşünmek istemiyorum...Allah bozmasın...
Sizinde :)Bu arada PARDON aşağıdakini siz yazmadınız değil mi...!!!

11-03-2010, 03:27 PM
alıntı : ashenarşi
Konu Başlığı : Psikolog veya Psikiyatr'a gidememenizin en önemli nedeni nedir?

Ben mecburiyetten gidiyorum. Yoksa gitmem.
Olabilir, her insan gider.

Sağlıcakla kalınız....
Sağolun, teşekkür ederim. Sizede..
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.ashenarşi,gerçekten pes ediyorum ,hakikaten ya ben anlatamıyorum ya da siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz...Bu kadar yazılanı okuyunuz ve benim ilk mesajımı okuyunuz bakalım

Siz baştan polemik başlattınız farkındaysak. Hadislerin alında ayet yazılamazmış.
"...Hadislerin alında ayet yazılamazmış."....Diye bir söylem bulabilecek misiniz,ş.......n uydurup uydurup yazmayınız...!!!

Sn.ashenarşi,madem ki alyayamıyorsunuz dediklerimi,biraz daha AÇIK yazayım ; " PEYGAMBERİN HADİSLERİ deyip HADİS DEĞİL AYET YAPIŞTIRMIŞSINIZ....Eleştirim bundan dolayı...Yazdıklarınızı sadece göz gezdirmekle kalmayıp,okumuş olsaydınız - ki bu huyunuz neredeyse her yazınızda gözükmekte - ,Peygamberimizin hadisleri deyip hemen altına ayetle başlamazdınız...AYET başka HADİS başka....!!!

Dersiniz ki konuyla ilgili ayetler : ve ayetleri yazarsınız,konuyla ilgili Peygamberimizin hadisleri : ve Hadisleri yazarsınız...,siz konuyu " YOĞURTLU PATATESE " çevirin sonra da sizi eleştirince " VAY SEN BÖYLE DEDİN " diye tutturun...

Siz ne yapmışsınız : HADİS deyip AYET yazmışsınız,...Aynı zamanda bunu demek " HADİSTEN SONRA AYET YAZAMAZSIN DEMEK DEĞİLDİR...!!! Bunu anlamak bu kadar zor mu??? Hakikaten sizin bu yanlışlıklarınız ben de gark ettirdi...

Olabilir, her insan gider.
...Tabii ki herkes gider...İşte ben de sizin daha önceki yazılarınızdan durumunuzu anımsayıp ,belkiilaç kullanıyordur da bu ilaçların etkisiyle " DİKKAT SORUNU " yaşıyor olabilir düşüncesiyle ve bundan dolayı HATAYA DÜŞMEMEK için ÖZÜR DİLEMİŞİM...

Fakat siz ne yapmışsınız her zamanki " anlamaz " tavrınızla sizi " Tİİ YE " aldığımı ZANN edip,başlamışsınız sizn sorunlarınız var galiba demeye...

Sn.ashenarşi,bundan böyle sizi SORUNSUZ kabul ediyor ve ona göre yazacağımı bilmenizi istiyorum....

Sağlıcakla kalınız...
 

ashenarşi

Kıdemli
Üye
Merhaba,

Sn.ashenarşi,gerçekten pes ediyorum ,hakikaten ya ben anlatamıyorum ya da siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz...Bu kadar yazılanı okuyunuz ve benim ilk mesajımı okuyunuz bakalım
Ben sizin yazdıklarınızı okudum ama benim yazdıklarımı okumadınız sanırım.


"...Hadislerin alında ayet yazılamazmış."....Diye bir söylem bulabilecek misiniz,ş.......n uydurup uydurup yazmayınız...!!!
Ben öyle demedim zaten, aynı şekilde sizde istediğinizi anlıyorsunuz. Ama işinize gelince yoğrurtlu patates örneğini veriyorsunuz. Buda sizin ne demek istediğinizi daha sonra karar değiştirmenize bile yorumlanabilir.

Sn.ashenarşi,madem ki alyayamıyorsunuz dediklerimi,biraz daha AÇIK yazayım ; " PEYGAMBERİN HADİSLERİ deyip HADİS DEĞİL AYET YAPIŞTIRMIŞSINIZ....Eleştirim bundan dolayı...Yazdıklarınızı sadece göz gezdirmekle kalmayıp,okumuş olsaydınız - ki bu huyunuz neredeyse her yazınızda gözükmekte - ,Peygamberimizin hadisleri deyip hemen altına ayetle başlamazdınız...AYET başka HADİS başka....!!!
Hala aynısını yapıyorsunuz. artık gına geldi. Aynı şeyleri söylüyorsunuz. Peki ayet başka hadis başka. Bunun aksinimi söyledim ben. Bunada dersiniz ki aksini söylediğinizi söylemedim ki?

Dersiniz ki konuyla ilgili ayetler : ve ayetleri yazarsınız,konuyla ilgili Peygamberimizin hadisleri : ve Hadisleri yazarsınız...,siz konuyu " YOĞURTLU PATATESE " çevirin sonra da sizi eleştirince " VAY SEN BÖYLE DEDİN " diye tutturun...
Aynı şeyler aynı şeyler, sizin söylediklerinize cevap veriyorum ama bir RESET atamadınız kendinize. Hala aynı yerde takılı kaldınız.

O zaman siz çorba yerine arpa makarna yerine un yiyorsunuz evde. Bunu mu demek istiyorsunuz?


Siz ne yapmışsınız : HADİS deyip AYET yazmışsınız,...Aynı zamanda bunu demek " HADİSTEN SONRA AYET YAZAMAZSIN DEMEK DEĞİLDİR...!!! Bunu anlamak bu kadar zor mu??? Hakikaten sizin bu yanlışlıklarınız ben de gark ettirdi...
Yukarda bunun örneğini gösterdim. Peki şu şu demek, şuda şu demek değilse siz ne anlatıoyrsunuz onu anlatın o zaman. Bunu demek istemedim. Bunu demek istemedim. Hadisten sonra ayet yazılmazmış demek istememişiniz. Aksinide demek istemediniz. Hiçbirini demek istemediniz. Üzerine yoğurtlu patates örneğini gösterdiniz. Ama çorbanız arpa mı, un mu onuda söylemediniz? İçmiyorsunuz heralde?

.
..Tabii ki herkes gider...İşte ben de sizin daha önceki yazılarınızdan durumunuzu anımsayıp ,belkiilaç kullanıyordur da bu ilaçların etkisiyle " DİKKAT SORUNU " yaşıyor olabilir düşüncesiyle ve bundan dolayı HATAYA DÜŞMEMEK için ÖZÜR DİLEMİŞİM...
Ben dikkat sorunu yaşamıyorum. Doktora gittim belki ama doktora gitmek ilaç kullanıyorum anl***** gelmez. İlaç kullansam bu sizi ketum yapmaz. Ve ilaç kullansam tanıyı siz koyamazsınız. Buda demek oluyor ki, kendi kendinize birşeyler yazıyorsunuz ama ne dediğinizin farkında değilsiniz. Çünkü peşinde olmadığınız düşüncenin peşindesiniz. Yukarıdada yaptığınız gibi BEN ÖYLE DEMEK İSTEMEDİM demeniz şimdide AYNI HATAya düşmenize neden olabilir.

Fakat siz ne yapmışsınız her zamanki " anlamaz " tavrınızla sizi " Tİİ YE " aldığımı ZANN edip,başlamışsınız sizn sorunlarınız var galiba demeye...
Ne yapıyım varsa problem sizde ağlayayımmı :freakedout: Geçmiş olsun derim olur biter.

Sn.ashenarşi,bundan böyle sizi SORUNSUZ kabul ediyor ve ona göre yazacağımı bilmenizi istiyorum....
Bir an tersini söylediniz sanmıştım, ama ikiside farketmez. Her insanın kendisi kendisini bağlar. Ben kendimden şu an memnunum.

Sağlıcakla kalınız...
SAğlıcakla kalınız.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Neyse Sn.ashenarşi,yazdığını dahi okumaktan aciz kişileri düzeltecek halim yok.Konuyu ben burada kapatayım kendi açımdan ki iyice " suyu çıkmasın "...

Ancak şunu biliniz iyi değilsiniz,konular içinde farklı farklı yerlere savruluyorsunuz,sonra da ne dediğinizi unutuyorsunuz,çünkü dönüp kendi yazdıklarınızın analizini yapma huyunuz yok.

Bundan dolayı da sizin yazdığınız konular,yorumlar " bu hamur daha çokkk su götürür " misali uzar da uzar...

Bundan böyle nerede hata yaparsanız aynen " hatalarınızı " yazacağımı biliniz...

İyi forumlar sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt