Peygamberimiz (sav)in Gerçekleşen Mucizeleri Neden İnsanlara Anlatılmıyor?

Sizlere Peygamberimiz (sav)in 1400 yıl önce haber verdiği ve bu yüzyılda gerçekleşen mucizelerinden örnekler vermek istiyorum.

Geçmiş kavimlerde de her zaman insanların mucize beklentisi oldu. Fakat şaşırtıcı olan insanların mucize görseler de inanmamakta diretmeleriydi

Olanca yeminleriyle, eğer kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona inanacaklarına dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah Katındadır; onlara (mucizeler) gelse de kuşkusuz inanmayacaklarının şuurunda değil misiniz? (En'am Suresi, 109)

"Hayır" dediler. (Bunlar) Karmakarışık düşlerdir; hayır, onu kendisi uydurmuştur; hayır o bir şairdir. Böyle değilse, öncekilere gönderildiği gibi bize de bir ayet (mucize) getirsin." (Enbiya Suresi, 5)

Allahın geçmiş kavimlere gönderdiği peygamberler birçok mucize gösterdiler, fakat inkâr edenler yine de kendilerini yaratan Allaha iman etmediler ve ısrarla yüz çevirdiler. Mucize görmeleri onlar için hiçbir anlam ifade etmedi, kalpleri yumuşamadı ve Allaha dönmediler

İçinde bulunduğumuz dönem ise kıyametten önceki son dönem, ahir zaman Aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen insanların beklentisi hiç değişmedi. Pek çok insan yine inanmak için mucize bekliyorlar, olağanüstü olayların gerçekleşmesini gözleriyle görmek istiyorlar. Fakat onlar adeta derin uyku halinde iken mucizeler art arda gerçekleşiyor ama onlar bunu bir türlü fark edemiyorlar.

Oysa Peygamberimiz (sav) yaşadığı dönemde birçok mucize gösterirken ahir zamanda gerçekleşecek olayları da tek tek hadislerinde anlatmıştır . Şimdi bu olaylar büyük bir mucize olarak arka arkaya gerçekleşiyor. Fakat her nedense İslam âlemi gerçekleşen bu büyük mucizeler karşısında susuyor ve neredeyse hiç konuşmuyor. Ünlü kâhin Nostradamusun sözleri dünya çapında olay olurken Peygamberimiz (sav)in gerçekleşen yüzlerce mucizesi insanlardan özenle gizlenmiş oluyor. Hâlbuki gerçekleşen bu mucizelerin büyük bir müjde olarak tüm dünyaya anlatılması ve duyurulması, Allahın ayetlerinde uyarılan durumda olmaktan sakınılması gerekir.

Bu hadislerin gerçekleşmesi tüm İslam âlemi için çok büyük müjdedir. Tüm dünya Peygamberimiz (sav)in her hadisinin gerçekleştiğini görmeli, ahir zamanı nasıl tarif ettiğini bilmeli ve tarif edilen bu çok önemli dönemde yaşadığının bilincinde olmalıdır.

İşte bu nedenle sizlere Peygamberimiz (sav)in 1400 yıl önce haber verdiği ve bu yüzyılda gerçekleşen mucizelerinden örnekler vermek istiyorum. Gerçekleşen bu mucizeleri anlatmanın ve dünyayı bu derin uyku halinden uyandırmanın her Müslümanın görevi olduğunu düşünüyorum:

Afganistan'ın Rusya tarafından işgali (1979)

Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Hz. Mehdi'sinin yardımcılarıdır.1

Dördüncü Sulh (Arap-İsrail Barışı) (1979)

Sizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder..." 2

Kabe'de Kan Akıtılması (1979)

Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak. 3

İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina'ya indiklerinde büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. 4

İran-Irak Savaşı (1980)

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. 5

Depremlerin Çoğalması

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır depremler çoğalacak 6

Mısır Meliğinin Öldürülmesi (1981)

Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir... 7

Ramazan Ayında Güneş ve Ay Tutulmaları (1981-1982)

Hz. Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın; ikincisi de, Ramazan'ın ortasında Güneş'in tutulmasıdır. 8

... Güneş'in oruç ayının ortasında, Ay'ın ise sonunda tutulması... 9

Şam Meliğinin Öldürülmesi (1982)

Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir... 10

Kuyruklu Yıldızın Doğması ( Halley, 1986)

Hz. Mehdi'nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. 11

Tozlu Dumanlı Bir Fitne (11 Eylül olayları, 2001)

Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek... 12

Bağdatın Alevlerle Yok edilmesi ( 2003)

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir... 13

Irak Halkı Üç Fırkaya Bölünür (2003)

Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın. 14

Irak ve Şam'a Ambargo (2003)

Ebu Nadre (r.a.) dedi ki; Cabir (r.a.)'ın yanında idik, şöyle dedi: "Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (ölçek), bir dirhem (bir ağırlık ölçüsüdür) sevk olunmayacak". Dedik ki: "Bu kimden dolayı olur." Dedi ki: "Acemler ('Arap olmayanlar) bunu men' ederler." Sonra dedi: "Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile, bir ölçü birimidir) sevk olunmayacak". "Bu kimden dolayı olur" dedik. "Rumlar'dan dolayı" dedi.

Irak Halkı Şam'a ve Kuzeye Kaçar (2003)

Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar. 16

Iraklıların Parası Kalmayacak (2003)

"Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak." 17

Ordunun Kaybolması (Irak'da kaybolan ordu, 2003)

Hz. Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha (çağrı, nara), Beyda'da bir ordunun batışı ve Hz. Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha (çağrı, nara), Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. 18

...Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır. 19

Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. 20

Irak'ın Yeniden Yapılanması (2003)

Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır. 21

Şam Irak ve Arabistan'da Kargaşa Yaşanması (2003)

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır... Onlar belayı bir tarafta defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır." 22

Doğuda Yer Batması Tsunami (Endonezya, 2004)

On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası'nda meydana gelecek yere batma hadisesi..." 23

Batıda Yer Batması Katrina (Amerika, 2005)

On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası'nda meydana On On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası'nda meydana gelecek yere batma hadisesi..." 24

"İnsanlara ölüm gelip evler mezar olduğu zaman halin nice olur." 25


Kaynaklar:
1(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)
2(Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8)
3(Kıyamet Alametleri, s. 168-169)
4(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35)
5(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)
6(Ramuz-El Ehadis, 476/11)
7(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)
8(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
9(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)
10(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)
11(Kıyamet Alametleri, s. 200)
12(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)
13(Risalet-ül Huruc-ül Hz. Mehdi, Cilt 3, sf. 177)
14(Fera İdu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
15(Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni)
16 (Risalet-ül Huruc-ül Hz. Mehdi, s. 210)
17 (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45)
18(Naim Bin Hammad)
19(Müslim'den; Geleceğin Tarihi 4, s.31)
20(Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud'dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)
21(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254)
22(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 38-39)
23(Müslim, Fiten, 39)
24(Müslim, Fiten, 39)

25(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 392, no. 726)
 
Üst Alt