Peygamber

Merhaba

Peygamber sözcüğü Türkçeye Farsçadan gelmiştir
Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir
Dolayısıyla Peygamber, Haber Getiren gibi bir anlam taşımaktadır

Tanrı inancına sahip ve dine inanan insanlar,
Peygamberlerin Yaratıcı olan Allahtan bir mesajla,
haberle geldiğine inanırlar

Benzer bir anlama gelen
Arapçadaki Nebi (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan nebe kökeninden türemiş bir sözcüktür
Resul ise ( رسول: Risalet eden/edici) Elçi demektir
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt