Petrol ve doğalgaz mühendisliği

Merhaba
Petrol Mühendisliği bölümü, petrolün bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapar. Petrol Mühendisleri petrol yataklarının potansiyelini, verimliliğini araştırır; arama ve sondaj çalışmaları, sırasında jeologlarla birlikte çalışır. Jeotermal kaynakların bulunması ve kullanılması petrol mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.

Lisans Eğitimi ve Süresi
Petrol Mühendisliği eğitimi sırasında matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri ile statik, mukavemet, jeoloji, fiziko-kimya, hidrolik, petrografi, petrol jeolojisi, petrol üretim teknikleri, jeofizik termodinamik, petrol hukuku, petrol ekonomisi gibi mühendislik ve meslek dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler yaz aylarında staj yapmak zorundadırlar. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlarına Lisans Diploması ve "Petrol Mühendisi" ünvanı verilir.
Petrol Mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olmamasına rağmen, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İşletmeleri ya da özel petrol şirketlerinde ve MTA, DSİ, BOTAŞ'da görev alabilirler.
 
Üst Alt