Peristalsis

Merhaba

- fizyol. mide ve bağırsakların sindirim esnasında yaptığı sığamsal devinim.
-Kanal şeklindeki bir organ (yemek bomsu, bağırsak, Fallop bomsu vb.)’da, duvar kaslarının
birbiri arkasına kasılıp gevşemesi sonucu, içeriği ileriye doğm yönlendirici dalga şeklinde hareket;
 
Üst Alt