Paylaşılmış psikotik bozukluk

PAYLAŞILMIŞ PSİKOTİK BOZUKLUK

Folie a’ deux olarak daha iyi bilinir. Bu bozukluk çoğunlukla iki kişiyi kapsar. Sendrom aynı zamanda bulaştırılan delilik, bulaşıcı delilik, enfeksiyöz delilik, birliktelik psikozu ve çifte delilik olarak da adlandırılmıştır.

Şizofreni veya benzer psikotik bozukluktan etkilenmiştir. Paylaşılmış psikotik bozukluk kadınlarda erkeklerden daha sıktır.

Tedavide ilk basamak, etkilenen kişiyi hezeyanların kaynağı olan baskın kişiden ayırmaktır. Baskın ortağın mental bozukluğu da tedavi edilmektedir.
 
Üst Alt