Patron çalışanlarına zam yapmaya mecburmu?

İşverenin çalışanlarına zam yapma mecburiyeti var mıdır?​

Çalışanlar, işverenin ücretlerine zam yapması gereken bir zaman aralığı olup olmadığını merak ederken, zam alamama durumunda ne gibi hakları olduğunu da öğrenmek istiyor.

İşveren çalışanlarına zam yapmak zorunda mıdır, zam alamayan işçi ne yapmalıdır?

İŞVERENİN ZAM YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir yasal çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

Özetle işverenin çalışanlarına zam yapma mecburiyeti yoktur?
 
Üst Alt