Parasız, Bilimsel, Nitelikli Ana Dilde Eğitim İstiyoruz!

Parasız, Bilimsel, Nitelikli Ana Dilde Eğitim İstiyoruz!

2009-2010 Eğitim Yılı sorunlarıyla beraber başladı. Halkın en temel insani hakkı olan eğitim yıllardan beri sermayenin kar elde ettiği bir alan haline getirilmeye çalışılıyor. AKP Hükümeti iktidar olduğu günden beri uyguladığı politikalarla eğitimdeki sorunların daha da büyümesine yol açtı. Paralı niteliksiz eğitim, müfredatın daha da gericileştirilmesi, gerici siyasi kadrolaşma politikalarıyla AKP eğitimi içinden çıkılamaz sorunlar yumağı haline getirmektedir.

2009-2010 eğitim öğretim yılına bu sorunlarla başladık.

Çünkü AKP uyguladığı paralı eğitim politikasıyla eğitimi ticarileştiriyor. İhtiyacı karşılayacak bir bütçeyi eğitime ayırmadığı gibi ayrılan bütçenin yüzde 65’i personel giderlerine harcanıyor. Diğer giderler ise velilerin sırtına yıkılıyor. Yeni eğitim öğretim yılı bu sene de cam silen veli, susuz, elektriksiz okul, tıkış tıkış sınıf, öğretmensiz okul görüntüleriyle başladı. Organize sanayi bölgelerine elektrik bedava verilirken Sakarya’da okul yöneticilerinin faturasını ödeyemedikleri için kesilen su için kaçak su kullanmak zorunda kaldıklarını gördük. Sivas’ta veliler okulu temizlediler. Ve daha basına yansımayan yüzlerce rezalet AKP iktidarı tarafından bizlere yaşatıldı. Bununla birlikte kayıt parasından, kırtasiyeye, temizlik giderlerine, etütlere kadar her masraf kalemi velilerin sırtına yıkılıyor.

AKP eğitimde gerici kadrolaşma atağı yaptı. Hüseyin Çelik bakanlığı Nimet Çubukçu’ya devrederken “eğitimi otomatiğe bağladık” demişti. Evet, eğitimde gericileştirilme ve siyasi kadrolaşma otomatiğe bağlandı. Hükümet olduğu süre boyunca AKP onbinlerce kadrosunu milli eğitimde kritik görevlere yerleştirdi. İmam hatiplerin sayısını artırdı. Yükseköğretimde ilahiyat fakültelerinin kontenjanını artırdı ve öğretmenlik yolunu açan pedagojik formasyon derslerini Fen Edebiyat ve İlahiyat fakültelerinin müfredatına koydu. Böylelikle dört yıl ilahiyat fakültesinde okuyan öğrenciye öğretmenlik yolu açılmış oldu. Bu gün hemen her üniversite yönetimi AKP tarafından oluşturuldu.

AKP eğitimin içeriğini gericileştirmeye devam ediyor. Özellikle 1980 darbesinin ardından ırkçı gerici bir içerikle düzenlenen eğitim sistemi AKP eliyle daha da gericileştirilmeye devam ediyor. AKP zihniyeti kimi zaman abdest suyunda şifa arıyor, kimi zaman Fransız Devrimi’ni anlatan bir portrede göğsü açık olan bir kadının üzerini örtüyor, kimi zaman Adnan Hoca gibilerin yazdığı “Yaradılış Aldatmacası” gibi safsataları okullarda dağıttırıyor. En son bugün basına yansıyan habere göre İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü velilere dağıttığı eğitim CD’sinde Türkiye haritasına Musul, Kerkük ve Nahçivan’ı da dâhil etmiş. Daha ne rezaletler göreceğiz!

AKP eğitim emekçilerini güvencesizleştiriyor. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu aldığı maaşla ay sonunu getiremiyor. Kalabalık sınıflarda öğrencilerinin ismini bile öğrenemeden öğretim yılını bitiriyor. Devlet yüz binlerce açığa rağmen yeterli kadrolu öğretmen almıyor. Yüz binlerce öğretmen sözleşmeli, ücretli çalışma biçimleriyle güvencesiz, geleceksiz şekilde eğitim hizmeti vermeye çalışıyor.

Tablo bu iken, AKP eğitimdeki bu yarayı büyütmeye devam ediyor. Bizler insanca yaşam talep ederken, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerimizin kamusal olmasını isterken “içinden geçtiğimiz kriz koşularında” gibi cümlelerle taleplerimizi reddeden hükümet ABD’den 12 milyar dolarlık füze almayı planlıyor. Hâlbuki bu paranın örneğin eğitime ayrılsa çok büyük bir açık kapatılmış olacak. Kısacası okuluna elektrik vermeyen iktidar milyarları füzeye verecek. Soruyoruz, ne yapacaksınız bu kadar füzeyi? Okullara, öğrencilere, öğretmenlere, velilere fazla gördüğünüz parayı ABD’ye vermeye hiç utanmayacak mısınız?

Buradan hükümete sesleniyoruz. Geçen yıl eğitimi çökeltiniz. 2010’da da eğitime bütçe ayırmazsanız; öğretmen almazsanız; okulların temizlenmesini sağlamazsanız; eğitimde gerici müfredattan vazgeçmezseniz; okulların cehalet yuvası, tarikat yuvasına dönmesini istiyorsunuz demektir. Bu halk düşmanı, bilim düşmanı, eğitim düşmanı politikalardan derhal vazgeçin.

Parasız, bilimsel, nitelikli, anadilde bir eğitim bu ülke insanının hakkıdır. Halkevciler olarak eğitim hakkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Oya Ersoy
Halkevleri Genel Sekreteri
 
Üst Alt