Paranın fiyatı

PARANIN FİYATI
Mehmet Necati GÜNGÖR

İktisatçılar, paranın da mal olduğunu kabul ederler.
Her malın olduğu gibi paranın fiyatını da piyasa belirler.
Bu belirleme arz ve talebe göre olur.
Piyasayı düzenleyen gizli el, paranın fiyatını da düzenler.
Faiz ise paranın kira bedelidir.
Tıpkı evimizin, dükkânımızın kirası gibi...
Onun fiyatı da yine piyasa şartlarına göre oluşur.
Bir ülkenin parasının değeri, ihracat geliri ile doğru orantılıdır.
Ürettikleinize olan talep ne kadar çoksa, paranızın değeri de o miktarda artar.
Anlamamız gereken şu ki, piyasayı komutla düzenlemek mümkün değildir.
Paranın fiyataını da, faizini de yapay ve sınırlı müdahalelerle aşağı ya da yukarı çekme şansımız yoktur.
Ülkemizde dolar başını almış gidiyorsa, bunu tetikleyen iç ve dış faktörleri çok iyi analiz edip, ona göre karşı tedbirler geliştirmek lâzımdır.
Dış politikamızı barış aksı üzerinde yeniden şekillendirmemiz gerekir.
Dünyaya meydan okuyarak bu işlerin içinden çıkamayız.
Avrupa Birliği dediğimiz, sanayi mamullerimizin yarıya yakınını sattığımız ülkeler.
İhracatımızın yarıya yakınını bu ülkelere yapıyoruz.
Rusya, önemli bir ticari partnerimiz.
Bir uçak düşürdük, turizm ve sebze-meyve ihracatımızdan büyük yaralar aldık.
Suriye bizim için halâ büyük bir gedik. Bu gediği öyle veya böyle kapatmamız gerekiyor.
Dolar bu kadar şişiyorsa, ülkeye yabancı para girişi azalıyorsa, yabancı yatırımcının şevki kırılıyorsa kabahati biraz da kendimizde aramalıyız.
Ülkemizdeki hukuk düzeni vatandaşımıza güven vermiyor ki, yabancaılara versin.
Adaleti yeniden, en dokunulmaz şekilde tesis etmemiz gerekiyor.
Vatandaşın dolar bozdurması fevkalâde güzel bir şey.
Sorun şu ki; yastık altlarında doların kudurganlığını absorbe edecek miktarda dolar var mı?
Önce devlet, israf kanallarını kapatsın. Vatandaşa örnek olsun.
Sonra vatandaştan fedakârlık istensin.
Halk, elindeki dolarları bozduruyor da, köprü müteahhitleri ne alemde?
Yabancı bankalarda para tutan para babaları ne yapıyor dersiniz?
Doları biz bu hale getirdik.
Fazla uzağa gitmeye gerek yok; birkaç yıl öncesine kadar her şey dolar ile alınıp satılıyordu.
Kiralar bile dolara endeksliydi.
Düğünlerde damatla gelinin başından dolarlar yağdırılıyordu.
Yakalarına dolarlar takılıyordu.
Sonunda bir musibetten rahmet doğdu, milli bir bilinç oluşmaya başladı.
Dolar bozduruyoruz.
Güzel bir şey.
Ama yeterli değil.
Önce, bu ülkede bozulan dengeleri, bozulan değerleri yerli yerine oturtmak lâzım.
 
YukseLL' Alıntı:
Faiz ise paranın kira bedelidir
Faiz haramdır. Haksız kazançtır ve hak ederek kazanmanın değerini unutturur. Ev kiraya verildiğinde kullanılır. Ama parada kullanılacak bir özellik yoktur. Başka bir kullanım için harcanır. Yani faz ile araç amaç oluyor. Para sadece bir araçtır. Bildiğimiz gibi kağıt üzerindeki şifrelerle taklit edilemez özellik kazandırılmış, alınterinin taşınabilir hale getirilmiş biçimidir.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt