Paraguay

Paraguay Coğrafi Verileri​

Konum: Orta Güney Amerika, Arjantin'in kuzeydoğusunda yer alır.
Coğrafi konumu: 23 00 Güney enlemi, 58 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Güney Amerika
Yüzölçümü: 406,750 km²
Sınırları: toplam: 3,920 km
sınır komşuları: Arjantin 1,880 km, Bolivya 750 km, Brezilya 1,290 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
İklimi: Subtropikalden ılımana değişiklik gösterir.
Arazi yapısı: Rio Paraguay'ın doğusunda çimenli ovalar ve ağaçlı tepelikler yer alır; Rio Paraguay'ın batısındaki Gran Chaco bölgrsi genel olarak alçaktır, nehrin bir yakasında bataklıklar, diğer tarafında ise seyrek ormanlar ve dikenli çalılıklar yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Rio Paraguay kavşağı ve Rio Parana 46 m
en yüksek noktası: Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) 842 m
Doğal kaynakları: Hidro enerji, kereste, demir, manganez, kireçtaşı
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %6
daimi ekinler: %0
otlaklar: %55
ormanlık arazi: %32
diğer: %7 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 670 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Su baskınları, düzensiz akan nehirlerin ortaya çıkardığı çamurlar
Coğrafi not: Kara ile çevrili; Arjantin, Bolivya, ve Brezilya arasında yer alır.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 5,734,139 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.6 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -0.09 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 29.78 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 73.92 yıl
erkeklerde: 71.44 yıl
kadınlarda: 76.52 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.11 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.11 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 3,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 220 (1999 verileri)
Ulus: Paraguaylı
Nüfusun etnik dağılımı: melez %95
Din: Roma Katolikleri %90, Mennonite, ve diğer Protestanlar
Diller: İspanyolca (resmi), Guarani (resmi)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %92.1
erkekler: %93.5
kadınlar: %90.6 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Paraguay Cumhuriyeti
kısa şekli : Paraguay
Yerel tam adı: Republica del Paraguay
yerel kısa şekli: Paraguay
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Asuncion
İdari bölümler: 17 bölge ve 1 başkent; Alto Paraguay, Alto Parana, Amambay, Asuncion, Boqueron, Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro
Bağımsızlık günü: 14 Mayıs 1811 (İspanya'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 14 Mayıs (1811)
Anayasa: 20 Haziran 1992
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 26.2 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %1 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %28
endüstri: %21
hizmet: %51 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8 (2000 verileri)
İş gücü: 2 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %45
İşsizlik oranı: %16 (2000 verileri)
Endüstri: Şeker, çimento, tekstil, meşrubat, ağaç ürünleri
Endüstrinin büyüme oranı: %0 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 51.554 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 1.915 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 46.03 milyar kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pamuk, şeker kamışı, soya fasulyesi, mısır, buğday, tütün, manyok, meyve, sebze, dana eti, domuz eti, yumurta, süt, kereste
İhracat: 3.5 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Elektrik, soya fasulyesi, pamuk, et, bitkisel yağlar
İhracat ortakları: Brezilya, Arjantin, AB
İthalat: 3.3 milyar $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Araçlar, tüketim malları, tütün, petrol ürünleri, elektrikli makineler
İthalat ortakları: Brezilya, ABD, Arjantin, Uruguay, AB, Hong Kong
Dış borç tutarı: 3 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Guarani (PYG)
Para birimi kodu: PYG
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 290,475 (2001)
Telefon kodu: 595
Radyo yayın istasyonları: AM 46, FM 27, kısa dalga 6 (1998)
Radyolar: 925,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (2001
Televizyonlar: 990,000 (2001)
Internet kısaltması: .py
Internet servis sağlayıcıları: 4 (2000)
Internet kullanıcıları: 20,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 971 km
Karayolları: 25,901 km (2001)
Su yolları: 3,100 km
Limanları: Asuncion, Villeta, San Antonio, Encarnacion
Hava alanları: 915 (2000 verileri)
 
Üst Alt