Paradokslar

Tamamen demokratik bir oylama sadece pratikte değil teoride de mümkün değildir.
Arrow

'Günah işlemenin tek yolu onu kabul etmektir'.
Oscar Wilde Paradoksu

Birkaç paradoksla giriş yapmak istedim:)
Paradoks sözcüğü Yunanca'' para : İleri '' ve ''doxa : düşünce,inanış ''sözcüklerinin birleşmesi sonucu oluşmuştur.Sözlük anlamı ise şöyledir:
Görünüşte yanıltıcı olan insan, şey ya da durumdur.
TDK sözlüğünde yazan anlamı ile..Körleşmiş inanışlara veya yaygın kanaatlere aykırı olarak ileri sürülen düşünce..
Bir anlamda kısır döngü de demek..Öyle ünlü paradokslar vardır ki yüzyıllarca mantıksal düşüncenin gelişmesine yardımcı olmuşlardır.Kendileriyle çelişirler,bazen anlamsız gelirler,bazen şaşırtırlar...Edebiyattan matematiğe kadar günlük hayat içinde karşımıza çıkarlar..Sizinde mutlaka paradokslarınız vardır...Birlikte tartışmak,birlikte şaşırmak,birlikte gülmek ve en önemlisi birlikte düşünmek isterseniz Paradokslarınızı paylaşın burda arkadaşlar..
 
Üst Alt