Paradigma

Merhaba!

Paradigma/Paradigm:
Belirli bir alanda çalışan bilim adamlarının
paylaştığı ortak değerler ve anlayışlar dizisi.
Model.
Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini
alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı
kuran ögelerin oluşturduğu bütün, dizi.

Bir fiile, bildirdiği zaman ve kişi kavramları dışında
olarak konuşan tarafından başka düşünce veya
duygular katıldığını anlatan türlü çekim şekilleri.
 
Üst Alt