Pakistan

Pakistan Coğrafi Verileri​

Konum: Güney Asya'da, Arap Denizi kıyısında, Hindistan, İran ve Afganistan arasunda, kuzeyde Çin sınırında yer alır.
Coğrafi konumu: 30 00 Kuzey enlemi, 70 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Asya
Yüzölçümü: 803,940 km²
Sınırları: toplam: 6,774 km
sınır komşuları: Afganistan 2,430 km, Çin 523 km, Hindistan 2,912 km, Iran 909 km
Sahil şeridi: 1,046 km
İklimi: Daha fazla sıcak ve kuru çöl iklimi hakimdir. Kuzeybatıda ılıman, kuzeyde arktik iklim tipleri görülür.
Arazi yapısı: Doğuda Indus ovası, kuzey ve kuzeybatıad dağlar, batıda Balochistan platosu yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: K2 (Mt. Godwin-Austen) 8,611 m
Doğal kaynakları: Toprak, doğal gaz, sınırlı petrol yatakları, kömür, demir, bakır, tuz, kireçtaşı
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %27
daimi ekinler: %1
otlaklar: %6
ormanlık arazi: %5
diğer: %61 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 171,100 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Yaygın depremler, yağmur sonrası su baskınları

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 144,616,639 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.11 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -0.84 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 80.5 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 61.45 yıl
erkeklerde: 60.61 yıl
kadınlarda: 62.32 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.41 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 74,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 6,500 (1999 verileri)
Ulus: Pakistanlı
Nüfusun etnik dağılımı: Punjabi, Sindhi, Pashtun (Pathan), Baloch, Muhajir
Din: Müslüman %97, Hıristiyan, Hindu, ve diğer %3
Diller: Punjabi %48, Sindhi %12, Siraiki %10, Pashtu %8, Urduca (resmi) %8, Balochi %3, Hindko %2, Brahui %1, İngilizce, Burushaski, ve diğer %8
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %42.7
erkekler: %55.3
kadınlar: %29 (1998)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Pakistan İslam Cumhuriyeti
kısa şekli : Pakistan
eski adı: Batı Pakistan
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Islamabad
İdari bölümler: 4 eyalet, 1 bölge, 1 başkent bölgesi; Balochistan, Federal yönetim Bölgesi, Islamabad Başkent Bölgesi, North-West Frontier Province, Punjab, Sindh
Bağımsızlık günü: 14 Ağustos 1947 (İngiltere'den)
Milli bayram: Cumhuriyet Günü, 23 Mart (1956)
Anayasa: 10 Nisan 1973
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası), C (beklemede), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CP, ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-19, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAS (gözlemci), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SAARC (Güney Asya Bölgesel işbirliği Teşkilatı), UN (Birleşmiş Milletler), UNAMSIL (BM Sierra Leone Misyonu), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 282 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.8 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %25.4
endüstri: %24.9
hizmet: %49.7 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.2 (2000 verileri)
İş gücü: 40 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %44, endüstri %17, hizmet %39 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %6 (1999/00 verileri)
Endüstri: Tekstil, gıda ürünleri, meşrubat, yapı malzemeleri, giysi, kağıt ürünleri, karides
Endüstrinin büyüme oranı: %3.8 (1999 verileri)
Elektrik üretimi: 62.078 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 57.732 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pamuk, buğday, pirinç, şeker kamışı, meyve, sebze, süt, dana eti, koyun eti, yumurta
İhracat: 8.6 milyar $ (1999/00)
İhracat ürünleri: Tekstil, pirinç, diğer tarım ürünleri
İhracat ortakları: ABD %24, Hong Kong %7, İngiltere %7, Almanya %6, Birleşik Arap Emirlikleri %6 (1999/00)
İthalat: 9.6 milyar $ (1999/00)
İthalat ürünleri: Makine, petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, taşıt araçları, hububat, yağ, bakliyat, un
İthalat ortakları: Suudi Arabistan %8, Birleşik Arap Emirlikleri %8, ABD %6, Japonya %6, Malezya %4 (1999/00)
Dış borç tutarı: 38 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Pakistan Rupisi (PKR)
Para birimi kodu: PKR
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 2.861 milyon (Mart 1999)
Telefon kodu: 92
Radyo yayın istasyonları: AM 27, FM 1, kısa dalga 21 (1998)
Radyolar: 13.5 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 22 (1997)
Televizyonlar: 3.1 milyon (1997)
Internet kısaltması: .pk
Internet servis sağlayıcıları: 30 (2000)
Internet kullanıcıları: 1.2 milyon (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 8,163 km (1996 verileri)
Karayolları: 247,811 km (1998)
Su yoları: yok
Boru hatları: Ham petrol 250 km; petrol ürünleri 885 km; doğal gaz 4,044 km (1987)
Limanları: Karachi, Port Muhammad bin Qasim
Hava alanları: 117 (2000 verileri)
Helikopter alanları: 8 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt