Padişahlar ve Ölüm nedenleri

Hangi padişah neden öldü?

Kimi zehirlendi denildi, kimi normal şekilde öldü. Ancak, Osmanlı padişahlarının ölüm şekilleri yıllardır tarih kitaplarında yazılanlar bir yana ortaya atılan farklı iddialarla tartışma konusu oldu.

SULTAN ABDÜLAZİZ

1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatihten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876da Feriye Sarayında bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahtan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.

I.MURAT

Birinci Murad harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389da Sırpların büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşının sonunda, Sırp Kralı Lazarın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murada saplayarak sultanı şehid etti.

YILDIRIM BEYAZID

En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402de Ankara Muharebesinde Timura esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403te Akşehirde intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır. Fatihin oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetokaya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512de yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti.

SULTAN İBRAHİM

Öldürülen bir diğer Osmanlı padişahı Sultan İbrahimdir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmed geçirilmişti. Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahimi yeniden tahtta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648de boğdurttular.

II.OSMAN

Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah İkinci Osmandır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikulede genç padişahı bir kementle yakalayıp, boğdular. Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu.

III.SELİM

Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanıyla Mayıs 1807de tahttan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti. Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizâm-ı Cedit taraftarları Rusçukta örgütlendiler. Alemdâr Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbula gelerek, Sultan Selimi tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808de Üçüncü Selimi öldürdüler.

IV.MUSTAFA

Üçüncü Selimi öldürten Dördüncü Mustafa da aynı akıbete uğradı. Askerlerin Dördüncü Mustafayı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808de boğdurttu.

ORHAN GAZİ

82 yaşındayken felç yüzünden 1362de öldü.

ÇELEBİ MEHMED

1421de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdi ve kısa bir süre sonra öldü.

İKİNCİ MURAD

Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür.

YAVUZ SULTAN SELİM

21 Eylülü 1520yi 22 Eylüle bağlayan gece kanserden vefat etti.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

1566da Sigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.

İKİNCİ SELİM

Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp yaralandı. 1574te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.

ÜÇÜNCÜ MURAD

17 Ocak 1595te prostat kanserinden öldü.

ÜÇÜNCÜ MEHMED

Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, 56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın Gafil olma padişahım demişti. Bu olay Üçüncü Mehmedi derinden etkiledi Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603te kalp krizi geçirerek öldü.

BİRİNCİ AHMED

Çok gençken, 22 Kasım 1617de 28 yaşında mide kanserinden öldü.

BİRİNCİ MUSTAFA

Osmanlı tarihinde tek Deli padişahı olan Sultan Mustafa 1623te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639da bir sara nöbeti sırasında öldü.

DÖRDÜNCÜ MURAD

Osmanlı İmparatorluğunu eski parlak günlerine döndüren Dördüncü Murad, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derece de içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.
 

DÖRDÜNCÜ MEHMED

1687’de tahttan indirildikten sonra dört yıl sonra 4 yıl hapis hayata yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693’te öldü.

İKİNCİ SÜLEYMAN

40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691’de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695’te böbrek yetmezliğinden öldü.

İKİNCİ AHMED

6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.

İKİNCİ MUSTAFA

1703’te bir isyan sonucu tahttan indirildi. Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703’te prostat kanserinden öldü.

ÜÇÜNCÜ AHMED

Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi’nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730’da Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı’nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736’da öldü.

BİRİNCİ MAHMUD

21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754’te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.

ÜÇÜNCÜ OSMAN

Üç yıllık hükümdarlığını sonunda 1757’de veremden veya mide kanserinden 30 Ekim 1757’de öldü.

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA

Yüksek tansiyon hastası olan padişah 21 Ocak 1774’te beyin kanamasından öldü.

BİRİNCİ ABDÜLHAMİD

1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi’nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789’da öldü.

İKİNCİ MAHMUD

Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud aşırı derecede içki içerdi 28 Haziran 1839’da veremden öldü.

ABDÜLMECİD

Tanzimat dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861’de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

BEŞİNCİ MURAD

Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904’de öldü.

İKİNCİ ABDÜLHAMİD

“Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı” diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

BEŞİNCİ MEHMED REŞAD

Müzmin şeker hastası idi Şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 temmuz 1918’de öldü.

ALTINCI MEHMED VAHİDEDDİN

Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San- Remo’da 16 MAYIS 1926’da kalp krizinden öldü.

FATİH SULTAN MEHMET

Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmed’inkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481’de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca başhekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi. Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481’de Gebze’de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)’nda öldü. Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu. Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular. Bütün araştırmalara rağmen Fatih’in ölümündeki çözülemedi.
 
  • Etiketler
    ölüm nedenleri
  • Üst Alt