Özgüven

Merhaba

-Kişinin kendi değeri hakkındaki subjektif değerlendirmesi;
-kişinin kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumu.
- kişinin kendisine ilişkin düşünceleri
- bu düşüncelerin yol açtığı duyguları
- bu duygu ve düşüncelerin ifadesi olan davranışları içerir.

Ornek:

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken,
keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:
- 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor
.... der.

Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
- Biz de onlara yaklaşıyoruz.
 
Üst Alt