Özgecanlara Dua

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Rahman Rahim Allahın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allaha hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZin ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne.

Özgecanlara Dua


Evet Özgecanlarımız bizden dua bekler.dünyanın dörtbir tarafında Özgecanlarımız var,azerbaycanlarda hocalı katliyamlarında zalimlerin ellerinde kalmış karnındaki bebekler bıçaklarla kesilerek çıkarılmış annelermiz var.geçmişte bize uygulanan mezalimleri (başörtü yasağı) bu gün doğu türkistanlarda yaşayanlarımız var.

Medyamız ölen onbinlerce yüzbinlerce insana öldürülen gazeteciler ve fransız vatandaşları gibi ilgi göstermesede biz dua ve münacaatlarımızla bütün mazlumların yegane sahibine yönelelim.bütün şerlerin deffi,hayırların fethi için,HAMD ve ŞÜKÜR için günahlarımızın affı,bağışlanması,mağfireti,ülkemizin güvenlik ve selametinin devam etmesi için,darda kalmışlara yardım etmesi ve bizi dara düşürmemesi,kapalı işlerimizi hayırla açması için,hastalara şifa dertlilere deva,borçlulara eda,kaybettiğimiz yakınlarımızı ve değerlerimizi bize buldurması için CENABI ALLAH CELLE CELALÜHE 1 Fatiha ve 3 İhlas yönelelim.

Dualarımızı başta PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEMİN ve yanında hakkı ve hatrı bulunanların hakkı ve hatrı için kabul buyurup vefat etmiş ve edecek bütün inananlara ĞANİYY ve KERİM ismi şeriflerince lutuf,rahmet ve merhametlerde bulunsun.hangimizin neye ihtiyacı varsa lutfetsin.

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

3 defa İhlas Surei celilesi
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Kul huvallâhu ehad
Allâhu-ssamed
Lem yelid velem yûled
Velem yekun lehu kufuven ehad

CENABI ALLAH CELLE CELALÜHE sonsuz sınırsız hamd sena,şükür,tenzih,tesbihler,PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEME ve diğer PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ ALEYHÜMÜSSELAMLARA Ehli Beyte ve Ashabı Kirama sonsuz sınırsız salatu selam olsun
Dualarımızı CENABI ALLAH CELLE CELALÜH kendisini razı ve hoşnut edecek kadar arttırsın ve ebede kadar sürdürsün.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAYANLAR DİRİ DİRİ YAKILDI
2013 yılı yazında Kaşgar bölgesinde İslami hassasiyetleriyle tanınan ve çevresinde sevilen, sayılan bir aile, kadınların başörtülerini çıkartmasını reddetmeleri üzerine ayrılıkçı terörist damgasıyla evlerinde diri diri yakılmıştır. Akabinde Karılıkta (Kargalık yakınlarında) işgalci, katil Çin yönetimi insansız hava araçlarından silahsız ve savunmasız bir grup Uygur gencini vahşice açılan ateşle katletti. Manzara o kadar vahim olmuştur ki, şehit gençlerin kimlikleri ancak et parçalarının DNA analizi sonucu tespit edilebilmiştir (edilmeye çalışılmıştır). Ağustos ayında Doğu Türkistanlı büyük İslam alimi Abdulkadir Karihacım vefat etmiş. Kaşgarda 30 bin Uygur sabah namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlamıştır.
60 MİLYON MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÜLKE
Kaşgar Hitgah Camisinin imamı Karihacımın naşı Çinliler tarafından Uygurların elinden alınmak istenmiş, direnen ahaliye zorbalıkla karşılık verilmiştir. Doğu Türkistanın her caddesinde vur emri almış, elleri tetikte gezinen Çin askerleriyle doludur. Her gün tren dolusu serseri Çinlinin yerleşmek gayesiyle getirtildiği Doğu Türkistan Uygur Türklüğü; öz yurdunda baskı, zulüm, korku, dram, acı ve katliamlarla varlık mücadelesi vermektedir. Sonuçta Doğu Türkistanda Çin işgalinden bu yana 60 milyon (?) Müslüman Türk hayatını kaybetmiştir ki, bu sayı Bosna, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistinde ölenlerin on katıdır.

Doğu Türkistan'da Müslüman katliamı - Uzak Doğu Haberleri

Amin ecmain ve selamun alel MÜRSELİN vel HAMDULİLLAHİ RABBÜL ALEMİN.
ayetler .namazsaati.com
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt