• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Özerklik Nedir?

Okunuyor :
Özerklik Nedir?

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Özerklik; bir topluluğun, bir kuruluşun kendine özgü yasalarla kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi.

Bir kişinin, bir topluluğun kendi uyacağı yasayı kendisinin koyması.
 

eosertable

Acemi
Üye
İlköğretim derslerinde dış işlerinde merkeze bağlı, iç işlerindeyse bağımsız bir topluluk ya da örgütlenme olarak öğretilen şey.. Günümüzde ABD eyaletleri buna birer örnek olarak verilebilir zanlımca...
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Özerklik aynı zamanda belirlenen bölgenin merkezden değil,
merkeze bağlı olarak yerel yöneticiler tarafından yönetilip, yönlendirilmesidir.

- - - Güncellendi - - -

ÖZEREKLİK

Bireysel düzeyde kendine ilişkin ilkeler benimsemek, kendi yaşamına ilişkin kurallar oluşturmak ve gündelik hayatını kendi iradesiyle düzenlemektir. Birey tek başına yaşamadığı için, başka bireylere zarar vermemesi için iradi karar ve davranışlarının sorumluluğunu taşımasıdır. Buna da ahlak diyoruz. Her özgürlük, toplumsal sorumluluk ve ahlak ile sınırlıdır.

Daha kolektif (toplumsal) düzeyde düşünüldüğünde, özerklik, özgürlüklerin ve özgünlüklerin yaşatılabilmesinin garantisidir. Örneğin kültürel alan (inançlar, diller, etnik aidiyetler) siyasal alandan özerk olmalıdır ki siyaset, kültüre müdahale edip onu siyasallaştırmasın ve egemenliği altına almasın. Demokrasinin olmazsa olmaz şartı olan "kuvvetler ayrılığı" ilkesi aslında özerklik olgusunun kurumlaşmış halidir. Burada istenen, her kuvvetin (yasama, yürütme ve yargı) aynı sistemin (devlet) içinde özerk bir alan işgal etmesidir. Bu sayede söz konusu kurumsal alanların işlevlerinin belirsizleşmesinin ve birbirlerinin yetki alanlarına müdahale etmesinin önünün kesilmesi amaçlanır.

Bu açıdan bakıldığında özerklikten korkmamak gerektiği anlaşılabilir. Yeter ki özerklik ideolojik bir araç olarak siyaset sahnesine sokulmasın. İdeolojikleştirilmediği takdirde özerklik, demokrasinin yaygınlaşmasını ve derinleşmesini sağlayacak güçlü bir araç olabilir. DOĞU ERGİL
bugun.com.tr

- - - Güncellendi - - -

Demokratik Özerklik Nedir

Demokratik özerklik, bir devlet çatısı altında siyasal egemenliğin değil ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş-temsili yapılara devredilmesidir.

Bugün DTK tarafından ilan edilen, BDP tarafından da benimsenen ve programında yer alan “Demokratik Özerklik”in çerçevesi, şu şekilde tanımlanıyor:

1- Türkiye siyasi ve idari yapısında demokratikleşmeyi sağlamak amacıyla köklü bir reformu öngörür.

2- Sadece devlet sistemini değiştirerek sorunların çözülemeyeceğinden hareketle, toplumun öz yeterliliğini esas alır.

3- Sorunların çözümünde geliştirilecek yöntemler için, yereli güçlendirme, halkı söz ve karar sahibi kılma felsefesiyle hareket eder.

4- Halkın karar süreçlerine dâhil olması için demokratik katılımcılığı savunur ve tüm yerel birimlerde meclis sistemini esas alır.

5- Salt “Etnik” ve “Toprak” temelli özerklik anlayışı yerine kültürel farklılıkların özgürce ifade edildiği bölgesel ve yerel bir yapılanmayı savunur.

6- “Bayrak” ve “Resmi Dil” tüm “Türkiye Ulusu” için geçerli olmakla birlikte her bölge ve özerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik öz yönetimini oluşturmasını öngörür.

7- Demokratik özerk yönetim, “bölge meclisi” olarak örgütlenir ve meclislerde görev alan kişiler de “bölge meclis temsilcisi” olarak tanımlanır. Meclis hem meclis başkanını hem de görevli olduğu alandaki işleri yürütecek yürütme kurulu üyelerini ayrı ayrı seçer. Başkan ve yürütme kurulu üyelerinin, meclisin aldığı kararların icrasından sorumlu olmaları öngörülür.

8- Bölgelerin her biri o bölgenin özel adı veya bölge meclisinin yetki sınırları içinde bulunan en büyük ilin adıyla anılacaktır.

9- Demokratik özerklik modelinde il valileri, hem merkezi hükümetin hem de bölge yürütme kurulunun aldığı kararları uygulamakla görevlidir. Bakanlıkların taşra teşkilatları da aynı prosedüre tabi olacaklardır. İl Genel Meclisleri, Belediye ve Muhtarlıklar gibi diğer idari yapılar varlığını korumaya devam edeceklerdir.”
hurriyet.com.tr
 

Meydankaya

Amatör
Üye
Özerklik, sözcük anlamı itibariyle, yönetim açısından dış baskılardan ve denetimlerden bağımsız olma halini tanımlar.
 
Üst Alt