Özelleştirme Safsatası

Merhaba

-Genel ilke veya ifadenin istisnai durumlar için de geçerli olduğunu düşünme hatası,
Aristo’un tesbit ettiği on üç orijinal safsatadan birisidir;

meselâ;
şehir içindeki hız sınırından çıkarak ambulansların yavaş gitmeleri gerektiği sonucuna varmak gibi;
morfinin bir uyuşturucu olduğunu belirterak, hastahanelerde kullanımının yasaklanması gerektiğini savunmak gibi.

-“İnsanlara vurmak yanlıştır.”
-Saldırıya uğradığında karşılık vermemelisin.

-“Yalan söylemek günahtır.”
-Hırsıza kasanın yerini doğru söylemelisin.
 
Üst Alt