Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Özel güvenlik olma şartları nelerdir?, Özel Güvenlik Eğitimi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?, Silahsız özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir?, silahsız güvenlik şartları

Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Özel güvenlik sertifikası almak için bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartları sertifikanın silahlı veya silahsız olma durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
En az lise mezunu olmak
21 yaşını doldurmuş olmak (22 yaşından gün almak)
Çeşitli suçlardan altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak
Vücut ve akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor.

Silahlı vazife yapıcak hususi güvenlik görevlileri için ise 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 24üncü maddesinde belirtildiği üzere silahlı görev yapacak hususi güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte aranılan şartlar arandığından sıhhat Bakanlığının 2004/74 sayılı talep (a) genelgesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kamuya ait bir sıhhat kuruluşundan silahlı özel güvenlik görevlisi olur ibareli sıhhat raporu aldırılır.

Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
En az ilköğretim (8 yıllık) mezunu olmak
18 yaşını doldurmuş olmak (19 yaşından gün almış olmak)
Çeşitli suçlardan altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak
Vücut ve akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar için 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 18inci maddesinde belirtildiği biçimde, bir hastane yahut yeterli bir sağlık kuruluşundan özel güvenlik görevlisi olur ibareli sıhhat raporu aldırılması yeterli olmaktadır.
 
Üst Alt