2. el araba alırken yada arabanızı satarken satış sözleşmesine ihtiyaç duyarsınız. İşte sizin için bir sözleşme örneği

Otomobil Satış Sözlemesi​

Bir tarafta .. adresinde mukim satıcı ., diğer tarafta adresinde mukim alıcı .. arasında akdedilen otomobil satış sözleşmesidir. Buna göre aşağıda cinsi ve evsafı yazılı araç Satıcı tarafından alıcıya satılmıştır.

Satılan Aracın Kimliği ;
Plaka :
Cinsi :
Markası ve tipi :
Modeli :
Rengi :
Motor No :
Şase No :
Tescil Tarihi :
Ruhsat sahibi :
Adres :

1- Yukarıda kimliği belirtilen otonun teslim tarihine kadar kullanılmasından doğan mesuliyetleri ve mükellefiyetleri satıcıya, teslim tarihinden sonraki mesuliyet ve mükellefiyetler ise alıcıya aittir.

2- Satış konusu otonun fiyatı .. TL (..) olup Alıcı tarafından satıcıya peşin olarak ../../200.. tarihinde ödenmiştir. Aracın satıcı tarafından alıcıya teslim tarihi ../../200.. olarak kararlaştırılmıştır.

3- Otomobil sağlam olarak alınmış olup alıcı tarafından teslim alınana kadar meydana gelecek olan hasar ve zarardan satıcı sorumludur. Ayrıca teslim tarihi olan ../../200..e kadar araçla ilgili hertürlü vergi,ceza vs gibi borçlar satıcıya ait olacaktır.

4- Aracın devri en geç ..//.. tarihine kadar Satıcı tarafından Alıcıya yapılacaktır. Alıcı aracı devralmaktan, satıcıda devretmekten imtina edemez. Böyle bir durumda sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın geçersiz olacaktır.

5- İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda . Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Alıcı Satıcı
 

Ekli dosyalar

  • arasatszlemesi.zip
    20.8 KB · Bakış: 27
Üst Alt