Osmanlı tarihinde ilkler

Osmanlıda ilk fethedilen ada, 1308 yılında alınan ve şimdi Apoya cezaevi olan İmralı Adasıdır.Osmanlı tarihinde ilk savaş, 1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır.

Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltereden almıştır. Sultan Mecid dönemidir. 28 Haziran 1855 günü Londra da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.

Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Azizdir. 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür. Fransadan başlayıp, sırasıyla Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristanı gezip geri dönmüştür. İlk posta pulunu da yine Sultan Abdülaziz kullanmıştır.

Osmanlı Devleti, uçağı ilk kez I. Dünya Savaşında kullanmıştır.

Osmanlı Devletinin Afrikada kaybettiği ilk toprak parçası Cezayirdir.

İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında Buğu gemisi adıyla anılmıştır.

Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında ve 1327 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaasıdır.

İlk gazete İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayidir.

Devşirmeyken Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Veli Mahmud Paşadır.

İlk Osmanlı madeni parasının adı Sikkedir ve Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.

Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmedin babası İkinci Muraddır.

Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehit olan ilk (ve tek) padişah Birinci Muraddır. 1389 yılında, 1. Kosova Savaşında şehit düşmüştür.

Osmanlı Devletinin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofçadır. Karlofça Antlaşması ile Banat ve Temeşvar hariç, bütün Macaristan ve Erdel Beyliği Avusturyaya, Ukrayna ve Podolya Lehistana, Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere bırakıldı.

İlk Boğaziçi Köprü Projesi de Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldı. 1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı şirket çalışmalara başladı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Böylece, Avrupadan kalkan bir tren Bağdata kadar gidebilecekti. Ancak iç karışıklıklar ve Sultan Abdülhamidin tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel oldu.

İstanbula ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir.

İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır.

İstanbula defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmeddir

İstanbulda öldürülen ilk padişah, Genç Osman adıyla bilinen İkinci Osmandır.

İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Beyin emriyle kurulmuş olup, bu orduya Yaya adı verilmiştir.

Osmanlı padişahlarından İstanbulu ilk kuşatan 1391 yılında Yıldırım Bayezid olmuştur.

İlk telgraf da Sultan Mecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir. Kırımdan İstanbula çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopolun Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi.

Osmanlı Devletinde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Geliboluda oluşturulmuştur.

Rumeli adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Geliboluda Orhan Gazinin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.

İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.

Valide Sultan adıyla anılan ilk padişah anası, İkinci Selimin hanımı ve Üçüncü Muradın anası olan Nur Banu dur.
 
Üst Alt