Osmanlı Padişahlarının soyunu bilen var mı...???

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Öncelikle bu konu okunduğunda şu düşünülmesin Osmanlı'nın soyunun " katışıksız " olması gerektiği savunulmamaktadır...Böyle bir savunu " IRKÇILIĞA " kadar götürür...

Soyu babadan mı sayarız , yoksa anneden mi...? Hangisi...?

A-Babanın sperma hücresi annenin yumurta hücresini döllediğinde, doğacak bebeğin bütün kalıtsal özelliklerini belirlemek üzere babanın ve annenin genleri birleşir.

B-Heterozigot organizmalarda genellikle, alellerden birinin nitelikleri diğerininkileri bastıracak şekilde organizmanın fenotipini belirler; alellerden nitelikleri organizmanın fenotipine hakim olanına (baskın çıkana) "baskın" (dominant), niteliklerinin fenotipe hakim olmadığı gözlemlenen öteki alele ise "çekinik" (resesif) adı verilir. Bununla birlikte, bazen bir alelin tam anlamıyla baskın olmadığı görülmüştür ki, bu duruma “eksik baskınlık” adı verilir. Bazen de her iki alelin niteliklerinin birden etkili olduğu gözlemlenir ki, bu duruma da “eşbaskınlık” (kodominans) adı verilir.

Bir çift organizma çiftleştiğinde, döl (yavru), rastgele bir biçimde, iki alelinden birini anneden, diğerini babadan miras (kalıt) alır. Ayrık kalıtım ve alellerin ayrışımı üzerine yapılmış bütün bu gözlemler, toplu olarak, Mendel’in birinci yasası veya Ayrışma Yasası adıyla bilinir.
Kaynak : Vikipedi

Buna göre...;

Mendel’in 1. yasası
Allellerin ayrışım prensibi = Bağımsız ayrışım prensibi
P: SS (anne) X ss (baba) kromozom sayısı: 2n
Bu karakterler çaprazlanır.
Muhtemel aleller:
G: S (anneden) ve s (babadan) kromozom sayısı: n
F1: Ss Çaprazlama sonucu oluşan karakter sarı renk tohumdur.

Birbirlerinden belli bir karakterin farklı iki çeşidiyle ayırt edilen (iki allel) iki saf soyun aralarında çaprazlanması sonucu F1 dölünde, ana ve babadan yalnız birine benzeyen homojen bireyler ortaya çıkar.

Mendel bu bulgulara göre şu açıklamaları yapmıştır:
•Belli bir karakteri belirleyen kalıtsal belirleyiciler vardır (günümüzde gen adı verilen birimler).

•Her ergin bireyin hücrelerinde bir karaktere ait 2 belirleyici (2 allel) bulunmaktadır. F1 de bunlardan biri dominant diğeri resesiftir.

•Kalıtsal belirleyiciler gamet hücreleri aracılığı ile dölden döle nakledilir. Eşey hücreleri oluşumu sırasında, ayrılan allellerin taksimi tamamen bağımsız ve eşit şekilde gerçekleşir. Örneğin Ss allel çifti taşıyan bir annenin allelleri S ve s'dir. Oluşacak eşey hücresine, bu karakter belirliyicisinin S alleli iletilir, diğer hücreye de s alleli iletir. Her eşey hücresi her bir karaktere ait sadece bir allel taşıyabilir. İşte bu Mendel’in birinci yasasının temelidir.

Mendel’in 2. yasası
Bireylerin ilk hücresini (zigotu) oluşturmak üzere eşey hücrelerinin birleşmesi tamamen rastlantıya bağlıdır. F1 döllerin kendi aralarında çaprazlanmasıyla elde edilen döl F2 dölüdür. Belli bir karakterin her iki çeşidini gösteren bireyler her zaman belirli ve sabit oranda çıkarlar.
P: Ss X Ss
F1 döller kendi aralarında çaprazlanır.
G: S s S s
Eşey hücrelerine taksim edilen muhtemel alleler.
F2: G S s
S SS Ss
s Ss ss
% SS
P Ss
% ss
Oranları hiç bir zaman değişmez --> 3:1
Sarı renkli tohumların yeşil renklilere oranıdır.

Bunlara bakınca BİLİM DİYOR Kİ...: Soyun genetiği ne babadan sayılır , ne anadan...HER İKİSİNİN karışımından sayılır....!!!

Şimdi Osmalı Padişahlarının soy devamlılığına bakalım....
Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Osmanlı Padişahlarının soyunun devamlılığına bakıyorduk...:

OSMANLI HANEDANI SOYU / NESEBİ...

1.OSMAN GAZİ : 1258 -1326.
Bu konuda da sıkıntılar olmasına rağmen ağırlıklı görüş bu...

Eşleri...:
a)Malhun Hatun : Kayı Boyu'ndan Ömer Bey'in kızı, Orhan Gazi'nin annesi.
b)Bala Hatun : Şeyh Edebali'nin kızı, Şehzade Alaeddin'in annesi.

Yerine oğlu Orhan Gazi geçti.

2.ORHAN GAZİ : 1288 -1359.
Padişahlığı 36 yıl sürdü : 1324 -1360

Eşleri...:
a)Asporça Hatun : Bizans İmparatoru III. Andronikos'un kızı : Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi.
b)Holofira Nilüfer Hatun : Yarhisar Tekfurun kızı : I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım'ın annesi.
c)Theodora Kantakouzene : Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un kızı : Şehzade Halil'in annesi.
d)Eftandise Hatun - Mahmud Alp'in kızı.

Yerine Halofira’dan (Nilüfer Hatun’dan) doğan oğlu 1. Murat geçti.

3.I.MURAT : 1325 -1389.
Padişahlığı 29 yıl sürdü : 1360 -1389
Horofira'dan doğdu.

Eşleri...:
a)Rum asıllı olan Gülçiçek Hatun : Yıldırım Bayezid'ın ve Yahşi Bey'in annesi.
b)Marya Thamara Hatun : Bulgar Kralı'nın kızı , Savcı Bey’in annesi.
c)Paşa Melek Hatun : Kızıl Murad Bey'in kızı.
d)Fûl-Dâne Hâtûn : Candaroğulları'ndan bir beyin kızı.
e)Fûl-Dâne Hâtûn : Bulgar Beyi'nin kızı.

4.YILDIRIM BEYAZIT : 1360 -1403. Padişahlığı 13 yıl sürdü : 1389 -1402
Rum asıllı Gülçiçek Hatun'dan dogdu.

Eşleri...:
a)Sırp kökenli Olivera,
b)Germiyanoğlu Süleyman Bey'in kızı Devlet Hatun,
c)Bulgar Prensi Konstantin'in kızı Olga,
d)Sırbistan Kralı Lazar'in kızı Maria Olivera Despina,
e)Angelina
f)Anita...

Beyazıt'tan sonra Padişah olan Mehmet Çelebi'nin hangi anneden doğduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur...Bir görüşe göre Devlet Hatun , diğer görüşe göre Olga ‘dan doğmuştur...

5.I. MEHMET : 1387-1421.
Padişahlığı 8 yıl sürdü : 1413 -1421.

Eşleri...:
a)Sofia,
b)Anna,
c)Veronica : II.Murat

32 yaşında öldüğünde yerine Rum dilberi Veronika’dan doğan oğlu II.Murat geçti.

6.II. MURAT : 1402 -1451.
Padişahlığı 30 yıl sürdü : 1421 - 1451.

Eşleri...;
a)Nache de la Bazory (Fransız),
b)Sırbistan Despotu Coirc Bronkoviç'in kızı Mara Despina,
c)Stella...

6 oğlu olmasına karşın tahta, Mara Despina’dan olma oğlu Mehmet (Fatih) çıktı.

7.II.MEHMET(FATİH) : 1430 -1481.
Padişahlığı 35 yıl sürdü : 1446 -1481.

Rum Prenses Mara Despina'dan doğdu.Mara Despina'nın annesi Yerina,babası Curac idi. Bir de Gırgur adlı kardeşi vardı.

Eşleri...:
a)Rum Zaganos Paşa’nın kızı Kornelya
a)Trabzon Rum kralı Kommen’in kızı Anna,
b)Mora valisinin kızı Helen,
c)Bizanslı Prenses İren’dir.
d)Tamara

2 oğlu vardı. Rum Kornelya‘dan doğan Beyazıt ile Rum Anna’dan doğan Cem.
Yerine Rum Kornelya‘dan doğan Beyazıt geçti...

8.II.BEYAZIT : 1447-1512.
Padişahlığı 31 yıl sürdü : 1481-1512.

Eşleri....:
a)Beti,
b)Anita,
c)Suzi,
d)Liliana,
e)Katherin,
f)Nina,
g)Martha
h)Danilova.
Öldürttüğü kardeşi Cem Sultan'in eşi ise Trabzon Kralı Rum David Komnen'in kızı Anna.

10.YAVUZ SULTAN SELİM : 1467-1520.
Padişahlığı 8 yıl sürdü : 1512 -1520.
Annesi Beti,Anita,Suzi,Liliana,Katherin,Nina,Martha ve Danilova’dan hangisi olduğu tartışmalı.

Eşleri...:
a)Polonyalı Helga (Havza Sultan) : Süleyman , Hatice Sultan ,Fatma Sultan , Hafsa Sultan
b)Sırp Aleksandra (Ayşe Sultan) : Beyhan Sultan , Şah Sultan

Bazı kaynaklar 2 , bazı kaynaklar 4 eşi olduğunu söyler...Ve yine bazı kaynaklara göre eşlerinden “ Ayşe Sultan “ Sırp Aleksandra , bazı kaynaklara göre ise Mengili Giray’ın kızı...

11.KÂNUNİ SULTAN SÜLEYMAN : 1494 -1566.
Padişahlığı 46 yıl sürdü : 1520 -1566

Eşleri...:
a)Yunan kökenli Fülane Hatun : Mahmud,
b)Arnavut kökenli Mahidevran Hatun : Mustafa,
c)Rus Roksalan (Hürrem sultan) : Mehmet , Cihangir , Selim , Beyazıt
d)Rus asıllı Gülfem Hatun : Murad

12.II.SELİM : 1524 -1574. (Sarı Selim-Sarhoş Selim).
Padişahlığı 8 yıl sürdü: 1566 -1574

Yahudi Raşel ile evliydi.
7 oğlu 4 kızı vardı.

Taht’a Raşel’den olma oğlu Murat çıktı.

13.III.MURAT : 1546 -1595.
Padişahlığı 21 yıl sürdü : 1574 -1595.
1595’te öldüğünda Venedik’in ünlü ailelerinden Bafo’ların kızından olma oğlu,Şehzade Mehmet tahta çıktı.

Eşleri...:
a)Venedik’in ünlü ailelerinden Bafo’ların kızı,
b)Polonyalı Mona,
c)Macar Ninuşka,
d)Rus Olga,
e)Romanyalı Meri.

14.III.MEHMET : 1567 -1603.
Padişahlığı 8 yıl sürdü : 1595 -1603

Eşleri...:
a)İspanyol Violetta : Mustafa (Deli Mustafa) doğdu.
b)Yunanlı Helenı : Ahmet doğdu

Taht’a Yunanlı Helen’den doğma oğlu Ahmet çıktı.

15.I.AHMET : 1590 -1617.
Padişahlığı 14 yıl sürdü : 1603 -1617.

Eşleri....:
a)Rum Evdoksia ‘dan : Genç Osman, Mehmet, Süleyman, Beyazıt ve Hüseyin,
b)Rum Anastasia (Kösem Sultan )’dan : 4. Murat ve Deli İbrahim doğmuştur.

16.MUSTAFA : 1591 -1639.(Deli Mustafa)
İspanyol Violetta’dan doğan II.Mehmet’in oğludur,I.Ahmet’in kardeşidir.

17.II.OSMAN : 1604 -1622 (Genç Osman).
Padişahlığı 4 yıl sürdü : 1618 -1622.
I.Ahmet’in Mahfiruz Sultan takma adlı eşinden, Rum Evdoksia’dan doğma 13 yaşındaki oğludur.

18.MUSTAFA : 1591 -1639.(Deli Mustafa) :
Padişahlığı 1 yıl 4 ay sürdü : 1622 -1623
2. kez padişah olan Deli Mustafa düşürüldükten sonra yerine, I.Ahmet’in,
Rum Anastasia’dan doğmuş en büyük oğlu Murat çıkarıldı.

19.IV.MURAT : 1612 -1640.
I.Ahmet’in Rum Anastasia (Kösem Sultan )’dan olan iki oğlundan biridir...
Ana baba öz kardeşi İbrahim’i sağ bıraktı.

Taht, öldürmediği kardeşi Deli İbrahim’e kaldı.

20.İBRAHİM : 1613 -1648 (Deli Ibrahim).
Padişahlığı 8 yıl sürdü : 1640 -1648.

Eşleri...:
a)Rus kızı Nadya’dan olma oğlu IV.Mehmet kendinden sonra tahta çıkacaktır.
b)Sırp Katrin’den doğan oğlu da II.Süleyman adıyla taht’a çıkacaktır.
c)Polonyalı Eva’dan doğan diğer oğlu da II.Ahmet adıyla tahta çıkacaktır.

21.IV.MEHMET : 1641 -1692. (Avcı Mehmet).
Padişahlığı 39 yıl sürdü : 1648 -1687.
Rum Evamia (Gülnuş Sultan) ile evlendi.Çocukları :Mustafa ve Ahmet.

Yerine kardeşi Süleyman geçti.

22.II.SÜLEYMAN : 1642 -1691.
Padişahlığı 4 yıl sürdü : 1687 -1691.
Yerine Deli İbrahim’in Polonyalı Eva’dan doğan, kardeşi II.Ahmet geçti.

23.II.AHMET : 1643 -1695.
Padişahlığı 4 yıl sürdü : 1691 -1695.
Deli Ibrahim’in Polonyalı Yahudi Eva’dan doğan oğluydu.

Eşleri...:
a)Girit’li Rum Yeremiye :İbrahim,
b)Mora’lı Diyana : Selim

24.II.MUSTAFA : 1644 -1703.
Padişahlığı 8 yıl sürdü : 1695 -1703.
IV.Mehmet’in (Avcı Mehmet’in) Rum Evamia’dan olma oğludur.

Eşleri...:
a)Sırp Mari,
b)Rus Vera,
c)Giritli Aleksandra.

25.III.AHMET : 1673 -1736.
Padişahlığı 27 yıl sürdü : 1703 -1730. (Lale Devri)
IV.Mehmet’in (Avcı Mehmet) Rum Evamia’dan olan diğer oğlu ,II.Mustafa’nın kardeşidir.

Eşleri...:
a)Faransız Janet : Mustafa doğmuştur.
b)Fransız İda : Abdulhamit doğmuştur.

26.I.MAHMUT : 1696 -1754.
Padişahlığı 24 yıl sürdü : 1730 -1754.
II.Mustafa’nın Giritli Aleksandra adlı cariyesinden doğma oğludur.

Eşleri...:
a)Fransız Julien,
b)Sicilyalı Lili,
c)Macar Maggi,
d)Rus Olga gözde cariyeleriydi.

27.III.OSMAN : 1689 -1757.
Padişahlığı 3 yıl sürdü : 1754 -1757.
II.Mustafa’nın gözdesi Sırp Mari’den doğmuştur.

Sicilyalı Olivya ile Sırp Olga’dan 2 oğlu oldu.

28.III.MUSTAFA : 1717 -1774.
Padişahlığı 17 yıl sürdü : 1757 -1774.
Babası III.Ahmet,annesi Fransız Janet’tir.

Eşleri...:
a)Cenevizli Annes ona,daha sonra taht’a III.Selim adıyla çıkacak olan oğlunu doğurdu.
b)Korsikalı Elsa,
c)Köstenceli Emily,
d)Polonyalı Mona,
e)Gürcü Poli diğer gözdeleriydi.

29.I.ABDüLHAMiT : 1725 -1789.
Padişahlığı 15 yıl sürdü : 1774 -1789.
III.Ahmet’in Fransız İda’dan doğma oğludur.

Eşleri....:
a)Fransız cariye Aimee (Nakşidil Sultan ) : II.Mahmut
b)Bulgar Sonya : IV.Mustafa
ona, daha sonra II.Mahmut ve IV.Mustafa adlarıyla taht’a çıkacak olan şehzadeleri doğurdular.
c)Macar Melina,
d)Rum Meri,
e)Venedikli Helen,
f)Cenovalı Afro ona çocuk doğurmuş öteki gözdeleriydi.

30.III.SELIM : 1761 -1808.
Padişahlığı 18 yıl sürdü : 1789 -1807.

31.IV.MUSTAFA : 1779 -1808.
Padişahlığı 1 yıl sürdü : 1807 -1808.

Eşleri...:
a)Sofi,
b)Flora,
c)Glorya ona şehzade doğuran gözdeleriydi.

32.II.MAHMUT : 1784 -1839.
Padişahlığı 31 yıl sürdü : 1808 -1839.
Annesi Fransız Aimee (Nakşidil Sultan )
Dindar bir Katolik olan annesi Aimee ( Nakşidil Sultan ) 1817’de veremden öldüğünde, ona Galata Manastırı’ndan Başpapaz getirterek büyük bir tören yaptırdı.

Eşleri...:
a)Rus Yahudisi Leon’un kızı Suzi : Abdülmecit
b)Çingene Besime : Abdulaziz
c)Ermeni Maryam,
d)Mısırlı Fatma,
e)Tunuslu Furi,
f)Yunan Nora,
g)Rus Olga,
h)Cenovalı Rozi,
ı)Romen Magda

adlı cariyelerinden 14’ü erkek,28 çocuğu oldu.

Taht’a sadece 2 oğlu çıktı.

33.ABDÜLMECİT : 1823 -1861.
Padişahlığı 22 yıl sürdü : 1839 -1861.
II.Mahmut’un “Bezmiâlem” diye anılan , Leon adlı Rus Yahudisi’nin Suzi adlı kızından doğma oğludur.

Eşleri....:
a)Cariyesi Fransız Vilma’dan : V.Murat
b)Ermeni Virjin’den : II.Abdulhamit
c)Arnavut Sofi’den : V.Mehmet
d)Henriet adlı cariyesinden : Vahidettin.

Yerine kardeşi Abdülaziz geçti.

34.ABDÜLAZİZ : 1830 -1876.
Padişahlığı 15 yıl sürdü : 1861 -1876.
II.Mahmut’un, bir kadın hamamında tellak olarak çalışan Besime adlı çingene gözdesinden doğma oğludur.

35.V.MURAT : 1840 -1904.
Padişahlığı 3 ay sürdü : 1876.
Abdülmecit’in cariyesi Fransız Vilma’dan doğan oğludur.

36.II.ABDÜLHAMİT : 1842 -1918.
Padişahlığı 33 yıl sürdü : 1876 -1909.
Abdülmecit’in Ermeni Virjin’den doğma oğludur.

37.V.MEHMET : 1844 -1918. (Sultan Reşat).
Padişahlığı 9 yıl sürdü : 1909 -1918.
Abdülmecit’in Arnavut Sofi’den doğma oğluydu.

39.VAHDETTİN : 1861 -1929.
Padişahlığı 4 yıl sürdü : 1918 -1922.
Abdülmecit’in Henriet adlı cariyesinden doğma oğluydu.

Kaynaklara göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte % 85-90 diyebileceğimiz bir oranda sıralanmış bir soy silsilesidir...Niçin bu kadar çok " Yabancı Eş " tercihi yapılmı ve bu kadar soyun karışmasından sonra soy-sop belirli olabilir mi...? Hani bazen " Türklüğümüz ile " övündüğümüz , gurur duyduğumuz kadar Türk müyüz gerçekten...???

Sağlıcakla kalınız...
 
Kaynaklara göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte % 85-90 diyebileceğimiz bir oranda sıralanmış bir soy silsilesidir...Niçin bu kadar çok " Yabancı Eş " tercihi yapılmı ve bu kadar soyun karışmasından sonra soy-sop belirli olabilir mi...? Hani bazen " Türklüğümüz ile " övündüğümüz , gurur duyduğumuz kadar Türk müyüz gerçekten...???

Sevgili Bursali;

Neden bu kadar çok yabancı eş?
Osmanlı, Türkiye gibi onlarca ülkeye egemen bir imparatorluktu bildiğiniz gibi. Şimdi bunca toprakları yöneten kimseler, evleneceği kadını Orta Asya steplerinde mi arayacaktı? ya da Toros dağlarından bana Yörük kızı mı getirin diyeceklerdi? Osmanlı bu yüzden koskoca bir imparatorluk oldu ya? Örneğin; bilim insanlarını, sanatçıları vs. memlekete getireceği zaman Türk, Boşnak, Arap, Arnavut vs. olduğuna mı bakacaktı? yoksa yeteneğine, bilgeliğine vs mi bakacaktı?

Padişahların soyu sopu belli -ya da safkan olabilir mi?
Evet, biyolojik anlamda soyları sopları safkan Türk değildi. Hiçbir ırkta -en azından bugün için safkan olamaz Bunun önemi de nedir onu da anlamıyorum. Yani cumhuriyet öncesi -ve sonrası- İttihatçı zihniyet soya sopa baktı da ne oldu mesela? Bugün bile hala onların gurur duydukları, övündükleri ''Türlüklerinin'' karın ağrılarını çekmiyor muyuz?

Türk müyüz gerçekten?
Osmanlı padişahlarının Türk olmaması, sizin ya da bu ülkede yaşayan bir başkasının da Türk olmadığı anl***** gelmiyor. Ha, Türklüğün devleti de değildi... Anadolu'da Türkmenlere en büyük zulmü etmiş imparatorluktur Osmanlı. Anadolu Türklerinin devleti, eğer mezhepsel fark ve çatışmalar olmasa idi; Safevi Devletidir (en yakın tarihinin büyük devleti olarak).
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.Bulut , yukarıda yazdıklarımı ya sanırım anlatamamışım , veya anlamamışsınız...Şunu demiyorum " saf kan " olunsaydı daha iyi olurdu...? Böyle bir şeyin zaten savunulması dahi mümkün değil...Bakınız konunun uzandığı yere baktığımızda, bu güne kadar ki Türk Cumhuriyetlerini sıralarken Osmanlı İmparatorluğu da sıralamadaki yerini almakta...Ancak sonuç hiç de öyle görünmüyor diye düşünüyorum...

Ayrıca Osmanlı'da her dil konuşuluyordu ve bir sıkıntı yoktu...Fransızca , İtalyanca , Rusça , Arapça ...Her nedense Türkçe yasaktı...Tasvip edilmiyordu...Niçin...?

Ayrıca sizin de belirtiğiniz gibi Osmanlı Türkmenlere en fazla zulümü , kıyımı gerçekleştirmişti...İyi de hem orta asyadan tüm dünyaya yayılacaksınız,hem Anadolu'nun değişik bölgelerinde orta asyadan gelenler " beylikler " oluşturacak , sonrasında da " eş aramak için bozkırlara mı çıkacaktı " gibi anlamsız bir söylem geliştireceksiniz...Hatta daha ince nokta Osmanlı kurulmadan önce Anadolu'da bir çok beylik vardı : Germiyenoğulları , Aydınoğulları , Saruhanoğulları , Karesioğulları , Hamidoğulları , Menteşoğulları , Eşrefoğulları , Candaroğulları , Eratna Beyliği , Kadı Burhanettin , Dulkadiroğulları , Ramazanoğulları...gibi.

Ayrıca Türkler Anadolu'ya Malazgirt ile 1071 de gelmedi sadece...Binlerce yıldır zaten orada kökleri vardı...Hatti Krallığı M.Ö 2500-2000 arası ve Turukkular M.Ö 4000-2000 yılları arasında ortaya çıkan medeniyetlerdir...

Yine Malazgirt'ten önce Anadolu'da farklı Türk gurupları/medeniyetleri bulunuyordu...MÖ.700.yıllarda Saka Türkleri , MS.250-395 yıllarına kadar Hunlar , MS.451 yıllarında Akhunlar geliyor , MS.550 li yıllardan itibaren Sabir-Belencer gibi Türk boyları , MS.6.yüzyılda Hazar Türkleri'nin Van çevresindeki hakimiyetleriyle birlikte MS.963-965 aralığında Horasan Gazilerinin Adana çevresine yerleşmeleri , sonrasında ise MS.1018 den bir başlıyor Selçuklu akınları 1071 'e kadar da sürekli devam ediyor...MS.1071 'den sonrada devam eden akınlar MS.1176 'ya kadar sürüyor...Ve Ege Havzası dışında Türk hakimiyetine giriyor...Hani Türk yoktu , bozkırlardaydı...?

İşte tam da bu noktada söylediklerinizin tutarlılığı kalmıyor...?

Yani sözün özü bozkırlara gitmeye gerek kalmadan , bu kadar Türk'ün bulunduğu topraklarda niçin " yabancı eşler " bu kadar çok tercih edilmiştir....Bir nedeni mi var...?

Sağlıcakla kalınız...
 
Hala fırsatları olsa yabancı tercih etmeyecekler mi .
Tercihleri her daim yabancı olur. Onun dışında bırakın biz Türküz demeyi hiç kimse saf olarak bulunduğu ırka ait değildir bence.
 
Sevgili Bursalı;

Osmanlı'nın Türk olmadığı söylenebilir... Buna bir itirazım yok. Lakin, Türk eşler seçmiş olsalardı da bu devlet Türkmenlere yapacağı katliamı yine gerçekleştirecekti. Bu katliamların öncesi ve sonrasında da Anadolu Türkmenleri her zaman Asya devletlerinin yanında yer almış; Timur dönemi Timur'u, Şah İsmail dönemi olaylarda da Şahı desteklemişlerdir. Yalnız bunun sebebi ırksal farklılıkların değil; siyasi, dini ve kültürel bağ nedeni ile olmuştur. Elbette Türkmenlere karşı Osmanlının Sırpları ve Rumları yanına alması stratejinin gerektirdiği bir zorunluluktur. Osmanlı Sırp olduğu ya da Sırpları sevdiğinden Sırp askerlerini yanına almamıştı malumunuz. Yani demek istediğim, Osmanlı padişahları çok zeki ve devlet işlerinden anlayan insanlardı. Bu yüzden Anadolu beylikleri yıkıldı ve Osmanlı cihan devleti oldu. Çünkü ''oba mantığı'' yürütselerdi, Osmanlının da sonu Anadolu Türkmenlerinden farksız olmayacaktı.

Bu yüzden, dediğim gibi, bu koskoca imparatorluğun padişahları evleneceği kadını, askerini, bilim insanlarını, sanatçılarını vs. Türkmenlerden seçse idi, ya da bu gibi şeylere hassasiyet gösterselerdi gerçekten de bu kadar büyüyüp yaşayabilirler miydi? Tabi ki hayır.

Evleneceği kadını Orta Asya steplerinde mi arayacaktı? sözüm latife idi... Sadece Asyalı kızlardan değil, Toros yaylalarının Yörük kızlarından da söz ettim efendim ^_^ Elbette Anadolu da Türk nüfus mevcuttu.

Hala fırsatları olsa yabancı tercih etmeyecekler mi .
Tercihleri her daim yabancı olur. Onun dışında bırakın biz Türküz demeyi hiç kimse saf olarak bulunduğu ırka ait değildir bence.

İtiraf edin lütfen!
Slav kökenli kızlar, Türk kızlarından daha güzel ^_^
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Osmanlı'nın Türk olmadığı söylenebilir...

Doğrudur , bu söylenebilir , hanedanlık açısında...

Lakin, Türk eşler seçmiş olsalardı da bu devlet Türkmenlere yapacağı katliamı yine gerçekleştirecekti.

Bundan emin misiniz...? Veya ne kadar eminsiniz...Bu bir varsayım sadece...

Osmanlı'nın Türk olmadığı söylenebilir... Buna bir itirazım yok. Lakin, Türk eşler seçmiş olsalardı da bu devlet Türkmenlere yapacağı katliamı yine gerçekleştirecekti. Bu katliamların öncesi ve sonrasında da Anadolu Türkmenleri her zaman Asya devletlerinin yanında yer almış; Timur dönemi Timur'u, Şah İsmail dönemi olaylarda da Şahı desteklemişlerdir. Yalnız bunun sebebi ırksal farklılıkların değil; siyasi, dini ve kültürel bağ nedeni ile olmuştur. Elbette Türkmenlere karşı Osmanlının Sırpları ve Rumları yanına alması stratejinin gerektirdiği bir zorunluluktur. Osmanlı Sırp olduğu ya da Sırpları sevdiğinden Sırp askerlerini yanına almamıştı malumunuz. Yani demek istediğim, Osmanlı padişahları çok zeki ve devlet işlerinden anlayan insanlardı. Bu yüzden Anadolu beylikleri yıkıldı ve Osmanlı cihan devleti oldu. Çünkü ''oba mantığı'' yürütselerdi, Osmanlının da sonu Anadolu Türkmenlerinden farksız olmayacaktı.

Sn.Bulut , yazmış olduğum , kim kimden şeklindeki listeyi iyi incelediğinizden emin misiniz , yoksa sırf birşeylerin aksini iddia etmek adına mı yazıyorsunuz...? Örneğin o listeye bakınca şu neden akla gelmiyor , yabancı eş tamam da bari çoğunluk en azından aynı soydan gelenlerden olsaydı...Denilemez mi...? Foruma soralım kaç kişi " DEVŞİRME " eş ile hayatını kurmak ister...? Şahsen ben istemem...Zorunlu olsaydım belki...Ancak Osmanlı Padişahlarının ne zorunluluğu var...? Hadi bir kaç tanesi olsa veya yabancı eşler azınlık olsa , neyse diyebileceğiz , ama maalesef ki yabancı eşler çoğunlukta , hem de epey fazla ve ayrıca bunu " tercih eden " padişahlar da epey fazla...!!! Ayrıca neyin stratejisi , sadece eşler mi...Bana Devşirme olmayan kaç tane SADRAZAM sayabilirsiniz...? Anladığım kadarıyla bu taaa başından beri Osmanlı'nın " politikası "...

Bir Türk soyundan gelen rakip Şah veya padişahlara karşı niçin Sırplar , niçin rumlar , niçin Ruslar...? Şah İsmail'in memleketi İran şu an " OBA " mıdır...Biz de ülke ve devletiz , onlar da...! Strateji gereği yanınıza çekmek başka bir şey , bu stratejinin maddesi olarak soyu o yöne çevirmek başka birşey...Biz NATO dayız , ne yapalım ABD li devşirmelerle mi hayatımızı birleştirelim aile olalım...? Bu mantık çok kabuledilebilir bir mantık değil...Belki o zamankilerin kafa yapısı oydu , tabii ki bu tam olarak bilinebilecek bir şey değil , ancak bu da yine soru işaretleri dolu bir mantık...

Sonuç olarak " Osmanlı " genetik anlamda belki ağırlıklı olarak Türk soyundan başlamış , ancak soy karışıklığı ile hanedanın noktalanmasına sebep olmuştur...Başta da dediğim gibi saf kan kalsa idi başarılı mı olacaktı , veya başarısız mı olmuştur , sorguladığım bu değil...Başarı ve başarısızlığın direkt " gen / kalıtım " ile de ilgili olduğunu da sanmıyorum...

Bu yüzden, dediğim gibi, bu koskoca imparatorluğun padişahları evleneceği kadını, askerini, bilim insanlarını, sanatçılarını vs. Türkmenlerden seçse idi, ya da bu gibi şeylere hassasiyet gösterselerdi gerçekten de bu kadar büyüyüp yaşayabilirler miydi? Tabi ki hayır.

Bu konudaki mantığımı belirttim sanırım...Sizin dediğiniz gibi ne hayır , ne evettir bunun yanıtı...Bu sadece " bilinemez " bir durumdur...

Sağlıcakla kalınız...
 
Bundan emin misiniz...? Veya ne kadar eminsiniz...Bu bir varsayım sadece...

Şu açıdan da eminim ki; Tarih, ''Türk'' devletlerinin birbiri ile savaştıklarına çok kez şahit olmuştur. Bakınız, gerek Osmanlının Şah İsmail-Timur ya da Anadolu beylikleri ile, gerekse Balkanlarda ya da Avrupa da girişilen hiçbir savaş etnik kökenden kaynaklı değil, siyasi meselelerden idi. Yoksa size göre Türk devletlerinin savaşması açıklanamaz bir durumdur. Anadolu Türkmenlerine yönelik baskı ve katliamlar, eğer Safevi devleti Türkte olmasa, yine Alevi-Şii Türkmenlerin, Şii devleti olacağından dolayı tarihi olarak kaçınılmazdı. Ki, zaten Anadolu Türkmenleri Safevi devletini Türkmen olduğu için değil, Şii olduğu için savunmaktaydı.

Sn.Bulut , yazmış olduğum , kim kimden şeklindeki listeyi iyi incelediğinizden emin misiniz , yoksa sırf birşeylerin aksini iddia etmek adına mı yazıyorsunuz...? Örneğin o listeye bakınca şu neden akla gelmiyor , yabancı eş tamam da bari çoğunluk en azından aynı soydan gelenlerden olsaydı...Denilemez mi...? Foruma soralım kaç kişi " DEVŞİRME " eş ile hayatını kurmak ister...? Şahsen ben istemem...Zorunlu olsaydım belki...Ancak Osmanlı Padişahlarının ne zorunluluğu var...? Hadi bir kaç tanesi olsa veya yabancı eşler azınlık olsa , neyse diyebileceğiz , ama maalesef ki yabancı eşler çoğunlukta , hem de epey fazla ve ayrıca bunu " tercih eden " padişahlar da epey fazla...!!! Ayrıca neyin stratejisi , sadece eşler mi...Bana Devşirme olmayan kaç tane SADRAZAM sayabilirsiniz...? Anladığım kadarıyla bu taaa başından beri Osmanlı'nın " politikası "...

Bir Türk soyundan gelen rakip Şah veya padişahlara karşı niçin Sırplar , niçin rumlar , niçin Ruslar...? Şah İsmail'in memleketi İran şu an " OBA " mıdır...Biz de ülke ve devletiz , onlar da...! Strateji gereği yanınıza çekmek başka bir şey , bu stratejinin maddesi olarak soyu o yöne çevirmek başka birşey...Biz NATO dayız , ne yapalım ABD li devşirmelerle mi hayatımızı birleştirelim aile olalım...? Bu mantık çok kabuledilebilir bir mantık değil...Belki o zamankilerin kafa yapısı oydu , tabii ki bu tam olarak bilinebilecek bir şey değil , ancak bu da yine soru işaretleri dolu bir mantık...

Sonuç olarak " Osmanlı " genetik anlamda belki ağırlıklı olarak Türk soyundan başlamış , ancak soy karışıklığı ile hanedanın noktalanmasına sebep olmuştur...Başta da dediğim gibi saf kan kalsa idi başarılı mı olacaktı , veya başarısız mı olmuştur , sorguladığım bu değil...Başarı ve başarısızlığın direkt " gen / kalıtım " ile de ilgili olduğunu da sanmıyorum...

Osmanlının politikası demek ki doğru bir politika idi ki, tarihte Roma gibi anılan bir tek devlet daha varsa o da Osmanlı olmuş değil mi? Bakınız o tarihi ve Osmanlının çok büyük bir imparatorluk olduğunu unutuyorsunuz. Osmanlı Türkiye gibi çokça memleketi yönetmiş bir imparatorluk. Tarihi gerçekler bize ''milliyetçi'' kaygıların Fransız ihtilalinden sonrasına denk geldiğini göstermekte. Şimdi sizin şuan ki ''milli'' duygularınız o dönem hiçbir şey ifade etmiyordu. Bu yüzden illa Yörük kızı ile evlenmek ve soyun sopun önemi de yoktu. Oba mantığı da budur, bakınız Cengiz'in ya da Timur'un (üstelik Osmanlı ve Selçukluyu yok etmiş/büyük kayıplar verdirmiş olmalarına rağmen) o koca imparatorluklarından eser kaldı mı? Fakat Osmanlı yüzyıllarca varlığını sürdürdü ve ''eğer, İttihatçı, yani soya sopa önem veren, oba mantığı yürüten kimseler olmasa belki halen varlığını sürdürecekti.''
 
Üst Alt