Osmanlı Padişahlarının Anneleri

Osmanlı Padişahların annelerinin Bulgar, Sırp, Rum, Yunan ve Cenevizli olduğu çoğu kişi tarafından bilinir.İşte Size Osmanlı Padişahlarının annelerinin isimleri ve ırkları...

2.jpg


I. MURAT (29 Haziran 1326 - 28 Haziran 1389)
I. Murat, Murad Hüdavendigâr Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı. Babası Orhan Gazi, annesi Bizanslı Horofira yani Nilüfer Hatun'dur

3.jpg


I. BAYEZİD (1360 – 8 Mart 1403)
Lakabı Yıldırım olan I. Bayezid, Dördüncü Osmanlı Padişahı. 1389'dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murat, annesi ise Bulgar Marya yani Gülçiçek Hatun'dur.

4.jpg


I.MEHMET ÇELEBİ (1382 – 26 Mayıs 1421)
I. Mehmet Çelebi veya I. Mehmed, 5. Osmanlı Sultanı'dır. Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Bulgar Olga Hatun'dur.

5.jpg


II. MURAT (1404 - 3 Şubat 1451)
II. Murat, Koca Murad olarak da anılır. 6. Osmanlı Padişahı'dır. Babası Çelebi Mehmed, annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Mehmed Bey'in kızı Emine Hatun'dur. Kimi kaynaklarda ise II. Murad'ın annesi Veronika olarak geçer.

6.jpg


II. MEHMED (30 Mart 1432 - 3 Mayıs 1481)
II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed. Yedinci Osmanlı Padişahı'dır. Babası Sultan II. Murad ve annesi ise eski adı Despina olan bir Sırp olduğu söylense de Candaroğulları soyundan gelen Hüma Hatun'dur.

7.jpg


II. BAYEZİD (1450– 26 Mayıs 1512)
II. Bayezid ya da II. Beyazıt, 8. Osmanlı padişahıdır. Fatih Sultan Mehmed'in, Gülbahar Hatun (Kornelya)'dan olan büyük oğludur. Gülbahar Hatun'un Arnavut, Sırp veya Fransız asıllı olduğu sanılmaktadır.

8.jpg


SELİM (10 Ekim 1470 - 1520)
I. Selim ya da Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı ve 74. İslam halifesidir. Babası II. Bayezid, annesi Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum.

9.jpg


1. SÜLEYMAN (27 Nisan 1495 - 6 Eylül 1566)
Lakabı Kanuni Sultan Süleyman olab I. Süleyman, 10. Osmanlı padişahı ve İslam halifesidir. Babası I. Selim, annesi ise Polonya yahudisi Helga yani Hafza Sultan'dır

10.jpg


II. SELİM (28 Mayıs 1524 – 15 Aralık 1574)
II. Selim, 11. Osmanlı padişahı. Babası Kanuni Sultan Süleymani, annesi ise Yahudi kızı Roksalan yani Hürrem Sultan'dır.

11.jpg


III. MURAT (4 Temmuz 1546 – 16 Ocak 1595)
III. Murat, 12. Osmanlı padişahı. II. Selim'in ve Yahudi Rasel yani Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir.

12.jpg


III. MEHMED (26 Mayıs 1566 – 21 Aralık 1603)
III. Mehmed, 13. Osmanlı padişahı. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. III. Murat ile Venedikli Bafo yani Safiye Sultan'ın oğludur.

13.jpg

I. AHMET (18 Nisan 1590 – 22 Kasım 1617)
I. Ahmet, 14. Osmanlı padişahı, 79. İslam Halifesi'dir. Babası Sultan III. Mehmed, annesi Yunan Helen yani Handan Sultan'dır.

14.jpg


II. OSMAN (3 Kasım 1604 – 20 Mayıs 1622)
Genç Osman olarakta anılan II. Osman, 16. Osmanlı padişahıdır. Babası I. Ahmed, annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz Sultan'dır.

15.jpg


IV. MURAT (27 Temmuz 1612 - 8 Şubat 1640)
IV. Murat, 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. IV. Murat İstanbul'da, Sultan I. Ahmet'in ve asıl ismi Anastasya olan Yunan asıllı Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

16.jpg


IV. MEHMET (2 Ocak 1642 – 6 Ocak 1693)
IV. Mehmet (Avcı Mehmet), 19. Osmanlı sultanıdır. Padişah İbrahim'in ve Rus Nadya yani Turhan Sultan'dan olan oğludur.

17.jpg


II. SÜLEYMAN (15 Nisan 1642 – 22 Haziran 1691)
II. Süleyman, 20. Osmanlı Padişahı'dır. Annesi Sırp Katrin yani Dilasub Hatun'dur.

18.jpg


II. AHMET (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695)
II. Ahmet, 21. Osmanlı padişahıdır. Sultan İbrahim Han'ın üçüncü oğludur. Annesi Polonya yahudisi Eva yani Hatice Sultan'dır.

19.jpg


II. MUSTAFA (6 Şubat 1664 - 29 Aralık 1703)

II. Mustafa, 22. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Rum Evemia yani Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır.

20.jpg


III. AHMET (30 Aralık 1673 – 1 Temmuz 1736)
III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmet, Ahmet'in annesi ise II.Mustafa ile aynı anneden yani Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır.

21.jpg


I. MAHMUT (1696 - 15 Kasım 1730)
I. Mahmut, 24. Osmanlı padişahıdır. II. Mustafa'nın oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir. Annesi ise Aleksandra yani Saliha Sultan'dır.

22.jpg


III. OSMAN (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757)
III. Osman, 25. Osmanlı Padişahı'dır. I. Mahmud'un kardeşi ve II. Mustafa'nın oğludur. Annesi Sırp Mari yani Şehsuvar Sultan'dır.

23.jpg


III. MUSTAFA (28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774)
III. Mustafa, 26. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan III. Ahmet, annesi Fransız Janet yani Mihrişah Sultan'dır.

24.jpg


I. ABDÜLHAMİT (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789)
I. Abdülhamit, 27. Osmanlı padişahıdır. III. Ahmet'in oğlu ve III. Mustafa'ın kardeşidir. Annesi Fransiz Sermi Sultan'dır.

25.jpg


III. SELİM
1761 - 28 Temmuz 1808)
III. Selim, 28. Osmanlı Padişahı'dır. Babası III. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Annesi Cenevizli Agnes yani Mihrişah Sultan'dır.

26.jpg


IV. MUSTAFA (8 Eylül 1779 – 17 Kasım 1808)
IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahıdır. Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirilen amcazadesi Sultan III. Selim'in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı. Annesi Bulgar Sonya yani Sineperver Sultan'dır.

27.jpg


II. MAHMUT (20 Temmuz 1785 – 2 Temmuz 1839)
II. Mahmut , 30. Osmanlı padişahıdır. Annesi Fransız Rivery yani Nakşidil Sultan'dır.

28.jpg


I. ABDÜLMECİT (25 Nisan 1823 – 26 Haziran 1861)
Abdülmecit, 31. Osmanlı padişahıdır. II.Mahmut'un ve Rus yahudisi Suzi yani Bezm-i Alem Sultan'dan olan oğludur.

29.jpg


ABDÜLAZİZ (8 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876)
Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve Roman Besime yani Pertevniyal Sultan'ın çocuğu, Abdülmecid'in kardeşidir.

30.jpg

V. MURAT (21 Eylül 1840 – 29 Ağustos 1904)
V. Murat, 33. Osmanlı Padişahı'dır. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Fransız Vilma yani Şevkefza Kadın Efendi'dir.

31.jpg

II. ABDÜLHAMİD (21 Eylül 1842 – 10 Şubat 1918)
II. Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Sultan Abdülmecid'in ve Ermeni Virjin yani Tirimujgan Sultan'ın oğludur.

32.jpg


V. MEHMET RESAT (2 Kasım 1844 - 3 Temmuz 1918)
V. Mehmet Reşat, 35. Osmanlı padişahıdır. 100. İslam halifesidir. Sultan Reşat olarak da bilinir. II. Mahmut'un torunudur. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Arnavut Sofi yani Gülcemal Kadın Efendi'dir.

33.jpg


VI. MEHMET VAHDETTİN (2 Şubat 1861 - 15 Mayıs 1926)
VI. Mehmet Vahidettin, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahıdır. Sultan Abdülmecit'in sekizinci oğludur. Annesi Çerkes Henriet yani Gülistan Sultan'dır.
 
Osmanlı padişahlarının annelerinden, Türk ve Müslüman olmayan ailelerden gelenlerin bulunduğu bir gerçektir. Ancak bunlar çok küçük yaşlarda Saray'a alınmışlar, Türk ve İslâm gelenekleri ile padişah hanımı ve padişah annesi olacak şekilde yetiştirilmişlerdir. Türk-İslâm kültürü ile yoğrulan bu hanımlar asıllarını tamamen unutmuş ve kendilerini samimiyetle bu milletten saymışlardır. Bu gruba giren az sayıdaki anneden Safiye Valide Sultan dışında ana dilini unutmayanı yoktur. 34 annenin tamamı iyi birer Müslüman olup ibadetlerini titizlikle yapmışlardır. Hatta bir kısmı, oğulları gibi tasavvufî bir meşrebe mensup idi. Osmanlı ülkesine yayılmış pek çok şehirde bıraktıkları hayır eserlerinden çoğunun cami ve mescit olması, bu sözümüzün bir delilidir.

Bu dünyaya gelen hiç kimse anne ve babasını seçememiştir. Yani bir kimse sadece ve sadece anne ve babasının etnik kökeni sebebiyle ne övülebilir ne de yerilebilir. İnsanın erdemi, dinine, milletine, vatanına ve nihayet insanlığa yaptığı hizmetleriyle ölçülür. Ne yazık ki Osmanlı padişahlarının annelerinin etnik kökenleri, akıl almaz bir hafiflikle ve hoyratça magazin malzemesi yapılmaya devam edilmektedir. Ortalıkta dolaşan bilgilerin çoğunun tarihi kıymeti yoktur. Ya Batılıların veya yerli Osmanlı düşmanlarının hayallerinin mahsulüdür. Ama madem bu kadar merak ediliyor padişah annelerinin etnik kökenleri hakkında bilinenleri özetleyelim. Görüleceği gibi söz konusu annelerin kökeni Türkse Türk, Ukransa Ukran, Rumsa Rum olarak belirtilmiştir. Ailesi hakkında bilgi olmayanlar da bu şekilde işaret edilmiştir. Artık bunun ötesinde, hakkında kesin bir belge olmadığı halde, istisnasız bütün annelere gayrimüslim bir köken uydurup birer de yabancı isim takıvermek tarih bilimi bakımından geçersiz olup iltifat edilmemelidir. İşte 36 Osmanlı padişahının annesi olan 34 hanımın etnik kökenleri:

Osman ve Orhan Gazi'nin anneleri Halime ve Mâl Hatun, Türkmen ailelerinin kızlarıdır.

Birinci Murad ve Yıldırım Bayezid Han'ın anneleri Nilüfer ve Gülçiçek Hatun Rum asıllıdır.

Çelebi Sultan Mehmed Han'ın annesi Devlet Hatun'un annesi olan Âbide Mutahhara Hatun, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin oğlu Sultan Veled'in kızıdır. Babası ise Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. Bu hanedan Oğuzların Bozok kolunun Avşar boyundandır.

Sultan İkinci Murad Han'ın annesi Emine Hatun, Dulkadıroğlu Nâsıreddin Mehmed Bey'in kızıdır. Bu hanedan Oğuzların Bozok kolunun Bayat boyundandır.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın annesi Hümâ Hatun, yaygın rivayete göre Candaroğlu Taceddin İbrahim Bey'in kızıdır. Bu hanedan, Osmanlılar gibi Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır.

Sultan İkinci Bayezid Han'ın annesi Gülbahar Hatun'un babasının adı Abdullah'dır. Arnavut asıllıdır.

Yavuz Sultan Selim Han'ın annesi. Ayşe Gülbahar Hatun, Dulkadıroğlu Alâüddevle Bozkurt Bey'in kızıdır. Bu hanedan Oğuzlar'ın Bozok kolunun Bayat boyundandır.

Kanunî Sultan Süleyman Han'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan, en çok kabul gören, yaygın rivayete göre Kırım Hanı Mengli Giray Han'ın kızıdır. Mengli Giray Han, Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci Han'ın 40 oğlundan 13'üncüsü Tokay Timur'un 11. kuşaktan torunudur.

Sultan İkinci Selim Han'ın annesi Hurrem Haseki Sultan'ın hayatının ilk safhalarına ve Saray-ı Hümayun'a getirilmesine dâir çeşitli rivayetler vardır. Ukrayna'nın bugün Polonya toprakları içinde kalan Rutenya bölgesinde doğduğu söylenmektedir. Saray'da İslâm âdet ve terbiyesi ile yetişti. Aklı, zekâsı ve sadakati ile tanındı.

Sultan Üçüncü Murad Han'ın annesi Nurbânû Valide Sultan'ın, Venedikli asil bir aile olan Venier-Baffo'ların kızı olduğu söylenmektedir. Barbaros Hayreddin Paşa tarafından esir edilip Saray'a alınmıştır. Küçük yaştan itibaren Türk-İslâm terbiyesiyle yetiştirildi. Zekâsı, terbiyesi ve güzelliği sebebiyle Manisa Sancakbeyi Şehzade Selim'le evlenmesi uygun görüldü.

Sultan Üçüncü Mehmed Han'ın annesi Safiye Valide Sultan, Venedikli soylu Baffo ailesinden Korfu Valisi'nin kızı olup Venedik'ten Korfu'ya giderken bindiği geminin Adriyatik Denizi'nde Türk denizcilerince vurulması sonucu esir düştü. O sırada Manisa Sancakbeyi olan Şehzade Murad'ın sarayına verildi. Manisa Sarayı'nda Türk-İslâm terbiyesiyle yetiştirildi. Zekâsı, terbiyesi ve güzelliğiyle Şehzade Murad'a uygun görülerek evlendirildi.

Sultan Birinci Ahmed Han'ın annesi Handan Valide Sultan'ın ailesi hakkında bilgi yoktur. Sultan Üçüncü Mehmed Han ile şehzadeliğinde, Manisa Sancakbeyi iken evlenmiştir.

Sultan Birinci Mustafa Han'ın annesinin ismi kayıtlarda zikredilmeyip "Valide-i Sultan Mustafa Han" olarak geçer. Abaza asıllı bir aileden gelmekteydi. Küçük yaştan itibaren Saray'da yetişmiştir. Sultan Üçüncü Mehmed Han ile şehzadeliğinde, Manisa Sancakbeyi iken evlenmiştir.

Sultan İkinci Osman Han'ın annesi Hadîce Mahfirûz Valide Sultan'ın ailesi hakkında bilgi yoktur.

Sultan Dördüncü Murad ile İbrahim Han'ın annesi Mahpeyker Valide Sultan Rum asıllıdır. Sultan Birinci Ahmed Han ile padişah olduktan sonra evlendi. Güzelliği, aklı ve zekâsı, hayrât ve hasenâtı ile meşhur, sâliha ve afîfe bir sultan idi. Bazı tarih kitaplarında katı yüreklilik ve entrika ile itham olunmakta ise de, bıraktığı eserler onun, dindar, cömert ve ziyadesiyle hayırsever olduğunu göstermektedir. Kendisini "Kösem" adıyla tanıtan ilk kaynak İtalyan seyyah Pietro della Valle'nin 1645'te yayınlanan seyahatnamesidir.

Sultan Dördüncü Mehmed Han'ın annesi Hadîce Terhan Valide Sultan'ın Güney Ukrayna'da doğduğu tahmin edilmektedir. Çok küçük yaşta Kırım atlılarının eline düşerek Saray'a verildiği söylenir. Kör Süleyman Paşa tarafından Mahpeyker Valide Sultan'a teslim edilmiştir. Harem-i Hümayun'da mükemmel bir tahsil görmüştür. Çok akıllı ve iyi kalpliydi. Saliha ve hayırsever bir hanımdı. Herkese iyi davranırdı.

Sultan İkinci Süleyman Han'ın annesi Saliha Dilâşûb Valide Sultan ile Sultan İkinci Ahmed Han'ın annesi Hadîce Muazzez Sultan'ın ailesi hakkında bilgi yoktur.

Sultan İkinci Mustafa ve Üçüncü Ahmed Han'ın annesi Mehpâre Emetullah Râbia Gülnûş Valide Sultan, Deli Hüseyin Paşa tarafından Girit'te İtalyan Verzizzi ailesinden çocukken esir edilerek Hadîce Terhan Valide Sultan'a hediye edilmiştir. Onun tarafından titizlikle terbiye edilip yetiştirilmiş ve oğlu Sultan Dördüncü Mehmed Han ile evlendirilmiş tir.

Sultan Birinci Mahmud Han'ın annesi Saliha Sebkatî Valide Sultan, Galata semtinde, Azapkapı'da yaşayan bir ailenin kızı veya evlatlığıdır.

Sultan Üçüncü Osman Han'ın annesi Şehsuvar Valide Sultan'ın Ukrayna'da doğduğu tahmin edilmektedir.

Sultan Üçüncü Mustafa Han'ın annesi Mihrişah Emine Sultan ve Sultan Birinci Abdülhamid Han'ın annesi Râbia Şermî Sultan Çerkes asıllıdır.

Sultan Üçüncü Selim Han'ın annesi Mihrişah Valide Sultan Gürcü asıllıdır.

Sultan Dördüncü Mustafa Han'ın annesi Ayşe Sîneperver Valide Sultan Çerkes asıllıdır.

Sultan İkinci Mahmud Han'ın annesi Nakşıdil Valide Sultan'ın Kafkasya'da doğduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı Sarayı'nda Türk-İslâm terbiyesiyle yetiştirildi. Bir kısım Batılıların anlattıkları ve onun Fransız asıllı olduğuna dair yaygın hikâye kati olarak yanlıştır. Zira Nakşıdil Valide Sultan Gürcü asıllıdır.

Sultan Abdülmecid Han'ın annesi Bezmiâlem Valide Sultan Çerkes asıllıdır.

Sultan Abdülaziz Han'ın annesi Pertevniyâl Valide Sultan Abaza asıllıdır.

Sultan Beşinci Murad Han'ın annesi Şevkefzâ Valide Sultan, Abaza asıllıdır. Kafkasya'da doğmuştur. Babası Mehmed Bey, annesi Cemîle Hanım'dır. Çocukluğunda Kafkasya'dan getirilerek Saray'a verilmişti.

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın annesi Tîrimüjgân Sultan Çerkes asıllı olup Şapsıh boyundandır. Kafkasya'da, bugünkü Adigey Cumhuriyeti'nin başşehri Maykop'ta doğmuştur. Babası Emîr Bey, annesi Alma Hanım'dır. Çocukluğunda Kafkasya'dan getirilerek Saray'a verilmiştir.
Sultan Mehmed Reşad Han'ın annesi Gülcemâl Sultan Çerkes asıllıdır. Kafkasya'da doğmuştur. Babası Ziya Bey, annesi Halîme Hanım'dır. Çocukluğunda Kafkasya'dan getirilerek Saray'a verilmiştir.

Sultan Mehmed Vahîdeddin Han'ın annesi Fâtıma Gülistû Sultan Abaza asıllıdır. Bugünkü Rusya Federasyonu'ndaki Tuapse liman şehrinde doğmuştur. Babası Tahir Bey, annesi Afife Hanım'dır. Çocukluğunda Kafkasya'dan getirilerek Saray'a verilmiştir.

Padişah Anneleri / İbrahim Pazan

sn.dogangünes, yapmis oldugunuz alintinin kaynagini verirseniz memnun olurum... yavuzun resmindeki küpe dogru degildir, bu alintiya ayrica kuskuyla yaklasmamizin da nedeni olmakta... diger bilgileride ayrica tetkik edilmesi gerekir...
 
sn.dogangünes, yapmis oldugunuz alintinin kaynagini verirseniz memnun olurum... yavuzun resmindeki küpe dogru degildir, bu alintiya ayrica kuskuyla yaklasmamizin da nedeni olmakta... diger bilgileride ayrica tetkik edilmesi gerekir...

Kaynağı zaten yazıyor altında sayın aladin..
 
  • Etiketler
    osmanli padisahlari
  • Üst Alt