Oruç Yahudi geleneği mi?

Oruç Yahudi geleneği mi?
Oruç Muhammed'in buluşu olarak orta*ya çıkmış bir şey olmamaktan gayrı, insan yararına olmak üzere İs*lam'a alınmış da değildir. 13 ya da 14 yıl boyunca, İslam'da oruç tutma geleneği diye bir şey yoktur.
Yahudileri de kendine inandırmak isteyen Muhammed, kendi günlük siyaseti*nin gereksinimlerine uygunluk nedeniyle onlardan orucu almış ve ba*zı değişikliklerle İslami bir gelenek haline sokmuştur.

A) Orucun Farz Kılınmasının Muhammed Lehine Yönelik Yönleri: Muhammed'in Söylemesine Göre "Oruç", "Doğrudan Doğruya Tanrı'ya Edilen Bir İbadettir" ve Bu İbadet Kişinin Çıkarları Adına Değil, Fakat Tanrı'nın Rızasına Olmak İçin Edilir (Bakara Suresi, Ayet 1834)

İslamcılar, oruç tutmanın gerek bedeni ve gerek ruhi bakımdan yararlı olduğunu söylerler. Derler ki, oruç tutmak, yemekten, iç*mekten, yürümekten, cinsi münasebetten, söylemekten ya da bunla*ra benzer şeylerden el çekmek, yani perhiz etmek demektir. Başka bir deyimle oruçta "nefse hakim olmak" ve "nefsi yola getirmek" gibi gü*zel hassalar olduğunu belirtirler ve kanıt olarak Muhammed'in şöyle dediğini söylerler:

"Oruç bir kalkandır (oruçluyu beşeri ihtiraslardan hıfz eder korur)."
Sahihi..., c.Vl, s.2478, Hadis No: 897.


yazının devamı

Her gün yeni bir gündür...

Fikirleriniz?
 
El Bakara Suresi 183. Ayet:Ey iman edenler!Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, sizede farz kılındı.Umulur ki günahlardan korunursunuz.
"Oruç yahudi geleneği" değildir.Gelenek değil ibadettir.Bizden önceki dinler arasında yahudilik vardı ve onlara da oruç farz kılınmış.Müslümanlara da farz kılınmıştır.
Oruç sadece aç kalmak değildir.Ayette dendiği gibi "umulur ki günahlardan korunursunuz".Aç kalmakla günahlardan korunulmaz.Oruç sadece aç kalmak değildir.Açlık çeken insanların durumunu anlamak, nefsi dizginlemek ve günaha girmemektir.Günaha girmemek derken oruç sadece yememek değildir.Gözlede oruç tutulur.(Harama bakmayarak).Ağızlada oruç tutulur.(Kötü söz söylemeyerek).Ellede oruç tutulur.(Harama uzanmayarak).Oruç tutunca günahlardan korunmuş oluyoruz.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Oruç Yahudi geleneği mi?
Oruç Muhammed'in buluşu olarak orta*ya çıkmış bir şey olmamaktan gayrı, insan yararına olmak üzere İs*lam'a alınmış da değildir. 13 ya da 14 yıl boyunca, İslam'da oruç tutma geleneği diye bir şey yoktur.
Yahudileri de kendine inandırmak isteyen Muhammed, kendi günlük siyaseti*nin gereksinimlerine uygunluk nedeniyle onlardan orucu almış ve ba*zı değişikliklerle İslami bir gelenek haline sokmuştur.

A) Orucun Farz Kılınmasının Muhammed Lehine Yönelik Yönleri: Muhammed'in Söylemesine Göre "Oruç", "Doğrudan Doğruya Tanrı'ya Edilen Bir İbadettir" ve Bu İbadet Kişinin Çıkarları Adına Değil, Fakat Tanrı'nın Rızasına Olmak İçin Edilir (Bakara Suresi, Ayet 1834)

İslamcılar, oruç tutmanın gerek bedeni ve gerek ruhi bakımdan yararlı olduğunu söylerler. Derler ki, oruç tutmak, yemekten, iç*mekten, yürümekten, cinsi münasebetten, söylemekten ya da bunla*ra benzer şeylerden el çekmek, yani perhiz etmek demektir. Başka bir deyimle oruçta "nefse hakim olmak" ve "nefsi yola getirmek" gibi gü*zel hassalar olduğunu belirtirler ve kanıt olarak Muhammed'in şöyle dediğini söylerler:

"Oruç bir kalkandır (oruçluyu beşeri ihtiraslardan hıfz eder korur)."
Sahihi..., c.Vl, s.2478, Hadis No: 897.


yazının devamı

Her gün yeni bir gündür...

Fikirleriniz?


Merhaba,

Sn.güney,epeydir görüşemiyoruz...Tekrar konularda karşılaşmak ne güzel...

Konuya ait yazıyı okudum okudum da bu yazıyı yazan vatandaş Kur'an'ı birazcık nedir bu diye incelese işi çözecek...Kur'an'ın iniş sırasına göre incelendiğinde 24-25.surelere kadar neredeyse " ibadetler " emredilmez...Ağırlık " paylaşım,eşitlik,hak,adalet,köleliğin /sömürünün " kalkması üzerinedir...İbadetler daha sonraki ayetler ile gelmeye başlamıştır,namaz,oruç,hac...Bunun içindir ki 13-14 yıl bazı ibadetlerin " emir " haline gelmemesi gayet doğaldır...Bunun Tevrat ile,İncil ile alakası yoktur...Kokuşmuş bir topluma siz " batozlama " namazı,orucu,haccı...nasıl emredersiniz....

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt