• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi/Seviye Belirleme Sınavı

Okunuyor :
Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi/Seviye Belirleme Sınavı

sinavevi

Acemi
Üye
SINIFLARA GÖRE 2010 SBS TAKVİMİ

Sınıf
Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi
Sınav Giriş Belgesinin İnternette

Yayım Tarihi
Sınav Tarihi
Sınav Sonuçlarının İlanı

8`inci sınıf
08-26 Mart 2010
24 Mayıs 2010
05 Haziran 2010
08 Temmuz 2010

7`nci sınıf
08-26 Mart 2010
24 Mayıs 2010
06 Haziran 2010
06 Ağustos 2010

6`ncı sınıf
08-26 Mart 2010
24 Mayıs 2010
12 Haziran 2010
06 Ağustos 2010


BAŞVURU ŞARTLARI2.1. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2009-2010 eğitim-öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 6`ncı, 7`nci veya 8`inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları2009-2010 eğitim-öğretim yılında emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrenci olmak.

2.3. Polis Kolejine Başvuru Şartları

2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilköğretim kurumlarının 8`inci sınıfında öğrenim görmek ve Polis Kolejinin ilan ettiği başvuru şartlarını taşıyor olmak. (Polis Koleji başvuru şartları Polis Koleji Başvuru Kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır)3. BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

a. SBS` ye 6`ncı, 7`nci veya 8`inci sınıflardan başvuracak öğrenciler, 10 (on) TL sınav ücretini 08-26 Mart 2010 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O veya Türkiye Halk Bankası AŞ. şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır.

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ

4.1. Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BaĢvuru ĠĢlemleri

a. SBS başvuruları 08-26 Mart 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

b. Öğrenci bilgileri e-Okul sisteminden otomatik olarak alınacağı için doğru ve güncel olması gerekmektedir. Öğrenci bilgilerinin doğruluğundan ve güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

c. Öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücreti yatırılacaktır.

d. Sınav ücreti yatırılan öğrencinin başvurusu otomatik olarak yapılacaktır.

e. Süresi içinde bankaya SBS ücretini yatırmayan öğrenciler başvuru yapmamış sayılacaktır.

f. PYBS başvuruları tüm öğrenciler için 22 Mart-02 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.4.2. Açık Ġlköğretim Okulu Öğrencileri BaĢvuru ĠĢlemleri

a. Açık İlköğretim Okulu öğrencilerinin başvuru işlemleri örgün ilköğretim okulu öğrencileri gibi yapılacaktır.

b. Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından bu öğrencilerin işlemleri takip edilecektir.

4.3. Polis Koleji Başvuru işlemleri

a. Polis Koleji başvurusu 15-26 Mart 2010 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

b. Polis Koleji Başvuru Kılavuzunda ilan edilen şartları taşımayan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. SBS fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden okul müdürlükleri tarafından kesinlikle renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

b. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

c. Olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonu`nun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

d. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.SINAV KONULARI

İlköğretim kurumlarının 6`ncı, 7`nci veya 8`inci sınıfında öğrenim gören öğrencilere, SBS` de tablo-2`de belirtilen alanlarda testler sorulacaktır.

Test konuları; ilköğretimin 6`ncı, 7`nci veya 8`inci sınıfında her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanacaktır. Testler öğretim programlarında belirtilen kazanımları öğrencinin elde etme seviyesini ölçecektir.

Öğrenci, 2 (iki) yabancı dil eğitimi zorunlu olan okullarda öğrenim görüyorsa velinin okul müdürlüğüne verdiği dilekçede talep ettiği yabancı dile ait testleri çözecektir. Okul müdürlüğü velinin bu talebini e-Okul sistemine işleyecektir.

Test No
Test Adı

1 Türkçe

2 Matematik

3 Fen Bilimleri

4 Sosyal Bilimler

5 Yabancı Dil


SINAVIN UYGULANMASI

a. 8`inci sınıfların sınavı 05 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 10.00`da başlayıp 100 soru sorulacak ve 120 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.

b.7`nci sınıfların sınavı 06 Haziran 2010 Pazar günü saat 10.00`da başlayıp 90 soru sorulacak ve 100 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.

c. 6`ncı sınıfların sınavı 12 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 10.00`da başlayıp 80 soru sorulacak ve 90 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.

d.SBS tüm sınav yerlerinde Türkiye saatiyle 10.00`da başlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır.

e. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30`da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriĢ belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurĢun kalem, kalemtıraĢ ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

f. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

g. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır.SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

İlköğretim kurumlarının 6`ncı, 7`nci ve 8`inci sınıflarında SBS` ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulmaktadır.

b. SBS` de sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacaktır.

d. Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacaktır.

e. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanacaktır.f. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50`ye, standart sapmasını 10`a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecektir.

g. Her test için hesaplanan standart puanlar tablo-3`de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunacaktır.

h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacaktır. Yabancı Dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin TASP`si ise yabancı dil testi hariç diğer testlerin ağırlıklı standart puanları toplamının, tüm testlerin toplam soru sayısına ötelenmesi ile hesaplanacaktır.

Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları Test No
Test Adı
ASP

Katsayıları

1 Türkçe 4

2 Matematik 4

3 Fen Bilimleri 3

4 Sosyal Bilimler 3

5 Yabancı Dil 1

TOPLAM 15
Öğrencilerin Ham Puanı

HPXi = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı - (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)

Xi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bil., Fen Bil. veya Yab. Dil testlerinden herhangi birini ifade eder.

HPXi : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı

SPXi = (HPxi - ORT / SSXİ ) x 10 + 50
SPXi : Xi Testi Standart Puanı

ORTXi : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması

SS Xi : Xi Testinin Standart Sapması

ASPXi = AKXi x SPXi

ASP Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı

AK Xi : Xi Testi Ağırlık Katsayı

kaynak : http://www.sinavevi.net
 
Üst Alt