Ortak yere tecavüzün önlenmesi davası dilekçesi örneği

ortak alana müdahalenin önlenmesi , müdahalenin men'i ve ecrimisil davası dilekçe örneği , ortak alana müdahalenin önlenmesi dava dilekçesi , ecrimisil ve tahliye davası dilekçe örneği , ortak yerlere elatmanın önlenmesi davası , kira ecrimisil dava dilekçesi , el atmanın önlenmesi ve ecrimisil dava dilekçesi , ortak kullanım alanı işgali şikayet dilekçesi örneği

Ortak yere tecavüzün önlenmesi davası dilekçesi örneği


....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Ortak Yere Tecavüzün Önlenmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, ... İli, ... İlçesi, ... M. ... Ada, … Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki apartmanın … no’lu dairesinin malikidir.

2-) Davalı ise, müvekkilimin yan tarafındaki dairede oturmaktadır. Merdivenin başına koymuş olduğu ayakkabılık müvekkilimin evine girip çıkmasına engel teşkil etmektedir. Kat malikleri kurulunca bunu kaldırması kararlaştırılmış ve defalarca kendisi uyarılmış olmasına rağmen ayakkabılığı merdivenden kaldırmamıştır.

3-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 634 S. K. m. 18 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, yönetim planı, kat malikleri kurul kararı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ortak yere tecavüzün önlenmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av​
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt