Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti Coğrafi Verileri​

Konum: Orta Afrika'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 7 00 Kuzey enlemi, 21 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 622,984 km²
kara: 622,984 km²
su: 0 km²
Sınırları: toplam: 5,203 km
sınır komşuları: Kamerun 797 km, Çad 1,197 km, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1,577 km, Kongo Cumhuriyeti 467 km, Sudan 1,165 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
İklim: tropikal; kışlar sıcak ve kur, yazlar ılıman ve nemli geçer
Arazi yapısı: Çok geniş, yassıdan inişli çıkışlıya değişen tekdüze yaylalar, kuzeydoğu ve güneybatı boyunca serpilmiş tepelikler yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Oubangui Nehri 335 m
en yüksek noktası: Ngaoui Dağı 1,420 m
Doğal kaynakları: Elmas, uranyum, kereste, altın, petrol, hidrolik güç
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3
otlaklar: %5
ormanlık arazi: %75
diğer: %17 (1993 verileri)
Doğal afetler: Sıcak, kuru, tozlu rüzgarlar güney bölgelerinde etkindir; su baskınları ülke genelinde görülmektedir.
Coğrafi not: kara ile çevrili; hemen hemen Afrika'nın tam ortasında yer almaktadır.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 3,576,884 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %43.23 (erkek 778,885; kadın 767,414)
15-64 yaş: %53 (erkek 929,717; kadın 965,947)
65 yaş ve üzeri: % 3.77 (erkek 59,364; kadın 75,557) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.85 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.96 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.79 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 105.25 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 43.8 yıl
erkek: 42.17 yıl
kadın: 45.48 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.86 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %13.84 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 240,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 23,000 (1999 verileri)
Ulus: Orta Afrikalı
Nüfusun etnik dağılımı: Baya %34, Banda %27, Sara %10, Mandjia %21, Mboum %4, M'Baka %4, Avrupalı 6,500 (1,500 Fransız dahil)
Din: Yerel inançlar %24, Protestanlar %25, Roma Katolikleri %25, Müslümanlar %15, diğer %11
Diller: Fransızca (resmi), Sangho, Arapça, Hunsa, Swahili
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %60
erkek: %68.5
kadın: %52.4 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Orta Afrika Cumhuriyeti
Yerel tam adı: Republique Centrafricaine
eski adı: Ubangi-Shari, Orta Afrika İmparatorluğu
kısaltma: CAR
Yönetim biçimi: Cumhuriyet
Başkent: Bangui
İdari bölümler: 14 eyalet, 2 ekonomik bölge ve 1 genel bölge; Bamingui-Bangoran, Bangui, Basse-Kotto, Gribingui, Haute-Kotto, Haute-Sangha, Haut-Mbomou, Kemo-Gribingui, Lobaye, Mbomou, Nana-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham, Ouham-Pende, Sangha, Vakaga
Bağımsızlık günü: 13 Ağustos 1960 (Fransa yönetiminden ayrıldı)
Milli bayram: Cumhuriyet günü, 1 Aralık (1958)
Anayasa: 29 Aralık 1994 tarihinde referandumla ileri sürülmüştür; 7 Ocak 1995 kabul edilmiştir
Hukuk sistemi: Fransız hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), BDEAC, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, CEMAC, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü) , OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Ekonomide en öenmli rolu tarım ve ormancılık almaktadır. Nüfusun %70 den fazlası merkezden uzak, kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Tarım sektörü GSYİH'nın yarısını oluşturmaktadır. Kereste ihracat gelirlerinin %16 sını, mücevherat endüstrisi ise yaklaşık %54 nü oluşturur. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişmesine engel oluşturan hususlar ise kara ile çevrili olması, ulaşım ve taşımacılık olanaklarının kısıtlı olması, vasıfsız iş gücü ve yanlış izlenmiş makroekonomik hedeflerdir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 6.1 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.5 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %53
endüstri: %20
hizmet: %27 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2000 verileri)
İşsizlik oranı: %6 (1993)
Bütçe: gelirler: 638 milyon $
giderler: 1.9 milyar $ (1994 verileri)
Endüstri: Değerli taş madenciliği, bıçkı fabrikası, bira, tekstil, ayakkabı, bisiklet, motosiklet
Elektrik üretimi: 102 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 94.9 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pamuk, kahve, tütün, manyok, patates, darı, mısır, muz, kereste
İhracat: 166 milyon $ (2000)
İhracat ürünleri: Değerli taş, kereste, pamuk, kahve, tütün
İhracat ortakları: Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği) %64, Fildişi Sahili, İspanya, Çin, Mısır, Fransa (1999)
İthalat: 154 milyon $ (2000)
İthalat ürünleri: Gıda maddeleri, tekstil, petrol ürünleri, makine, elektrik araç gereçleri, motorlu taşıtlar, kimyasallar, eczacılık ürünleri, tüketim malları, endüstri malları
İthalat ortakları: Fransa %35, Kamerun %13, Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), Fildişi Sahili, Almanya, Japonya (1999)
Dış borç tutarı: 790 milyon ($1999 verileri)
Para birimi: Afrika Frankı (XAF)
Para birimi kodu: XAF
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 10,000 (1997)
Telefon kodu: 236
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 3, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 283,000 (1997)
Televizyonlar: 18,000 (1997)
Internet kısaltması: .cf
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 1,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 23,810 km
asfalt: 429 km
asfalt olmayan: 23,381 km (2000)
Su yolları: 900 km
Limanları: Bangui, Nola
Hava alanları: 52 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt