Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliği değişti

İşte yapılan değişiklikler...

TEKNİK ŞUBE MÜDÜRÜ OLMAK İÇİN EN 7 YIL GENEL MÜDÜRLÜKTE MÜHENDİS VEYA MİMAR OLARAK ÇALIŞMAK GEREKECEK

MİMARLARIN TEKNİK ŞUBE MÜDÜRÜ OLMA HAKKI İLK KEZ GETİRİLDİ

a) Şube müdürü (Teknik) kadrosuna atanabilmek için;

ESKİ HÜKÜM
3) 13 yıl hizmeti bulunmak.

4) Hizmetinin tamamını işletme şefliği veya kadastro komisyonu veya amenajman heyeti başkan veya üyeliği görevlerinde ya da hizmetinin en az 5 yıllık bölümünü Genel Müdürlükte atanacağı şube müdürlüğü hizmet birimlerinde mühendis olarak geçirmiş olmak.

YENİ HÜKÜM
2) 13 yıl hizmeti bulunmak,

3) Hizmetinin en az 10 yılını işletme şefliği, kadastro komisyonu veya amenajman heyeti başkanlığı veya üyeliği görevlerinde ya da hizmetinin en az 7 yıllık bölümünü genel müdürlük hizmet birimlerinde mühendis veya mimar olarak geçirmiş olmak,

BAŞMÜHENDİS OLMAK İÇİN ARANAN HİZMET YILI SÜRESİ 10 YILDAN 13 YILA ÇIKARILDI
BAŞMÜHENDİSTE ARANAN DENEYİM SÜRESİ 2 YILA ÇIKARILDI


ESKİ HÜKÜM
m) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak.

2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

3) 10 yıl hizmet süresi bulunmak.

4) En az 1 yıl süreyle kadastro komisyon başkanı veya ormancı üyesi veya kadastro hizmetlerinde veya amenejman heyet denetçiliği veya amenejman heyet başkanı veya son 1 yılı dahil en az 5 yıl süreyle amenejman heyet mühendisliği görevlerinde çalışmak.

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

YENİ HÜKÜM
c) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 13 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az 2 yıl süreyle kadastro komisyonlarında veya amenajman heyetlerinde çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE ARTIK SADECE MÜDÜRLÜĞÜNE ARTIK SADECE MÜHENDİSLER BAŞVURABİLECEK

YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRÜ OLMAK İÇİN ARANAN "YARDIMCILIK" ŞARTI KALDIRILDI

YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRÜ OLMAK İÇİN GENEL MÜDÜRLÜKTE 7 YIL MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞMA ŞARTI GETİRİLDİ


ESKİ HÜKÜM
e) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

3) 13 yıl hizmeti bulunmak.

4) Yedek parça depo müdür yardımcılığı görevde yükselme sınavında başarılı olduktan sonra; yedek parça depo müdür yardımcılığı görevinde veya atanacağı müdürlüğün hizmet birimlerinde toplam en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak.

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

YENİ HÜKÜM
ç) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az 13 yıl hizmeti bulunmak,

3) Hizmetinin en az 7 yılını, genel müdürlük birimlerinde mühendis olarak geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ARTIK SADECE MÜHENDİSLER YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜR YARDIMCISI OLABİLECEK

YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜR YARDIMCISI OLABİLMEK İÇİN ARANAN HİZMET YILI ŞARTI 11 YILA İNDİRİLDİ


ESKİ HÜKÜM
h) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

3) 12 yıl hizmeti bulunmak.

4) Genel Müdürlükte atanacağı görev yerinin hizmet birimlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

YENİ HÜKÜM
d) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az 11 yıl hizmeti bulunmak,

3) Hizmetinin en az 5 yılını, genel müdürlük birimlerinde mühendis olarak geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

TEKNİSYEN, SANTRAL MEMURU, HABERLEŞME MEMURU VE ORMAN MUHAFAZA MEMURU ARTIK ŞEF OLAMAYACAK

ESKİ HÜKÜM
j) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

3) Genel Müdürlükte, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, anbar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, orman muhafaza memuru unvanlarında en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

YENİ HÜKÜM
e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 5 yılını genel müdürlük büro hizmetlerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet ve veznedar kadrolarında geçirmiş olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

UZMAN OLABİLECEK UNVAN SAYISI AZALTILDI,

İŞLETMELER SAYMANI, SAYMAN, İSTATİSTİKÇİ, EKONOMİST, TEKNİSYEN, SANTRAL MEMURU, HABERLEŞME MEMURU, ORMAN MUHAFAZA MEMURU; UZMAN OLAMAYACAK

ESKİ HÜKÜM
l) APK uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

3) Genel Müdürlükte, işletmeler saymanı, sayman, istatistikçi, ekonomist, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, memur, daktilograf, anbar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, orman muhafaza memuru unvanlarında en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

YENİ HÜKÜM
g) Eğitim uzmanı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az 5 yılını genel müdürlük büro hizmetlerinde şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet ve veznedar kadrolarında geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

MEMUR UNVANLI KADROYA ATANABİLMEK İÇİN GENEL MÜDÜRLÜKTE EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTI ARANACAK

ESKİ HÜKÜM
p) Ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

YENİ HÜKÜM
i) Ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, daktilograf, matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ŞOFÖR OLABİLMEK İÇİN GENEL MÜDÜRLÜKTE EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTI ARANACAK

ESKİ HÜKÜM
s) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

3) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

YENİ HÜKÜM
k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ADAY MEMURLAR UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURAMAYACAK

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA YENİ HÜKÜM
(4) Unvan değişikliği sınavına katılmak üzere başvuruda bulunanlarda, kurumda veya öğrenim durumlarına uygun olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Ancak, aday memurların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
kaynak:memurlar.net
 
Üst Alt