Onları bulduğunuz yerde öldürün ayetinin açıklaması nedir?

En son Ortadoğuyı kana bulayan İşidden sonra İslam tam anlamıya adeta bir terör dini olarak görülmeye ve algılanmaya başlandı. Basında yer alan görüntüler gerçekten çok korkunçtu. Simsiyah giyinmiş İşid örgütüne mensup kişiler ellerine bıçaklarla önlerinde diz çökmüş Amerikalı ve İngiliz vatandaşlarını gözlerini bile kırpmadan kesiyorlardı. Bu dünya çapında özenle yayılmaya çalışılan İslamofobi için bulunmaz bir fırsattı. Oysa İslam hiçbir zaman savaş dini olmadı, çatışma dini olmadı, asma, kesme, katletme dini olmadı. Şu anda tüm dünyadaki Radikal örgütler hurafelere uydukları için, bağnaz zihniyetle hareket ettikleri için, savaş ayetlerini çok yanlış yorumladıkları için böylesine büyük bir zulüm sergiliyorlar ve dünyayı bu tavırlarından dolayı İslamdan soğuttular.

Radikaller tarafından istismar edilen, İslam karşıtları tarafından da İslama yönelik eleştiri için kullanılan savaş ayetlerinden birini incelersek;

Onları bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, öldürmekten beterdir. Onlar, size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kafirlerin cezası işte böyledir. (Bakara Suresi, 191)

Bu ayet, Müslümanların ağır baskı ve şiddete maruz bırakılması ve Mekkeden çıkarılıp Medineye hicrete zorlanmasının ardından indirilen bir ayettir. Müşriklerin ağır zulmü ve doğrudan saldırılarına karşı Müslümanlar kendilerini savunma emri almışlardır. Zulüm yapma konusunda sakinleşmeyen, güzel sözden anlamayan ve barış, uzlaşma çağrılarına kulak asmayan bu topluluğa, onların yöntemi ile karşı koyma durumu söz konusu olmuştur.

Fakat ayette, Kurandaki savaş hukukuna dair hatırlatma da tekrar yer almaktadır: Onlar, size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Görüldüğü gibi savaşmanın tek şartı, karşı tarafın bir saldırıda bulunmasıdır. Onlar savaşmadıkça veya herhangi bir saldırıda bulunmadıkça, Müslümanlarla savaşmak kesin olarak helal değildir.

Söz konusu ayeti kendilerince saptıran radikallerin de, İslam karşıtlarının da ayetteki bu önemli hükmü görmezden gelmesi elbette son derece kuşkuludur. Ayet açıkça, Müslümanlara sadece kendilerini savunma özgürlüğü vermektedir. Dolayısıyla savaş ve saldırı bu ayetin hükmü değildir.

Ayetteki bir başka önemli husus ise şöyle bildirilmiştir: Fitne, öldürmekten beterdir. Toplumları galeyana getirmek, nefreti körüklemek, dedikodu yayarak nefret, anarşi ve terörü yaygınlaştırmak ve düşman kitleleri oluşturmak fitne çıkarmaktır ve ayetin ifadesine göre böyle bir fitneyi çıkarmak adam öldürmekten dahi beterdir. İşte Müslümanlara saldıranlar, hem fiili hem psikolojik hem de sinsi anlamda bu fitneyi oluşturmakta olan topluluklardır. Verdikleri zarar büyüktür. Saldırganlıkları başgösterdiğinde de Müslümanlar doğal olarak kendilerini savunmaktadırlar.

Şu anda bir kısım bağnazların kulaktan dolma bilgiler veya hurafelere kanarak kişileri, toplumları, dinleri veya ülkeleri fitneci ilan etmeleri ve bu sapkınlıklarına söz konusu Kuran ayetini delil göstermeye çalışmaları ise büyük bir hezimettir. Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları türlü sıkıntılara sokarak zarara ve günaha sürüklemek, ardından da toplu isyanların alt yapısını oluşturmak, Müslümanlara karşı fiili ve sözlü saldırılarda bulunmak gibi bozgunculuğa yol açacak fiiller içermektedir. Dolayısıyla bir kişinin fitne ile suçlanabilmesi için tarifini yaptığımız bu uygulamaların bir veya birçoğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Şu anda fitneci damgasını vurarak özellikle Musevileri veya İsraili suçlamaya çalışanlar bu ayete kesin olarak muhalefet etmektedirler.

Kurana göre Musevileri veya İsraili bir bütün olarak fitneci ilan etmek haramdır. Her dinden veya ülkeden fitne çıkaran insanlar olabilir. Fakat Araplardan, Türklerden veya Müslümanlardan fitne çıkaranlar olduğu için Arapların, Türklerin veya Müslümanların tümünün fitneci ilan edilemeyeceği gibi Musevi ve İsraillilerin de tümünü fitneci ilan etmek söz konusu değildir. Kurana göre bir Müslüman, bir Musevinin evinde yemek yiyebilmekte, ona konuk ve dost olmakta, hatta onunla evlenebilmektedir. Durum böyleyken bir Müslümanın bir Museviyi koşulsuz şartsız fitneci olarak ilan edebilmesi mümkün değildir. Bu iddiayla ortaya çıkanlar, Kuranı hiç bilmeyen, fitne konusunda Musevilerle ile ilgili sayısız uydurma hadisin etkisi ile yetişmiş olan cehalet içindeki insanlardır.

Kaynak: bagnazliknedir.blogspot.com.tr
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt