Önemlidir İstiğfarı Tevbe Unutmayalım

İSLAM alimleri 3 kere şu şekilde istiğfarı tevbe edildiği takdirde günahların bağışlanacağını hadise dayanarak söylemektedir.

"Estağfirullah ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyh.

"Estağfirullah ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyh.

"Estağfirullah ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyh.tevbe Ya RABBİ CELLE CELALÜH

minessemavat
Abdullah ibni Mesud 'in rivayet ettiği hadiste,Rasulü Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu:
"Estağfirullah ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyh.

(Kendisinden başka ilah olmayan,ezeli hayatı ile dipdiri olup yarattıkların devamlı yaptıklarını gören kullarını gözeten Allah'tan mağfiret istiyor.O'na iltica ediyorum.)diyen kimsenin günahları,harpten kaçan kimse dahi (en büyük günahlardandır) olsa bağışlanır."

Bera bin Azib'ten rivayet olunan hadiste:
PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM :
"Her namazın ardından,üç defa Allah'a istiğfar ederek,Estağfirullah ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyh(Hayy ve Kayyum olup,kendisinden başka ilah olmayan Allah'tan mağfiret diliyorum) diyen kimsenin günahları,harpten kaçmış dahi olsa affedilir."buyurdu.

Yine bir hadiste buyruldu:

"Her namazın peşinden Estağfirullah el azim ve etubu ileyh(Ulu ALLAH'DAN mağfiret diler ve O'na sığınırım)diyen kimsenin günahları,harpten kaçmış olsa bile affedilir."

Bu hadislerdeki zikir ve istiğfarların maksad şunlardır:

1)Bu zikir ve istiğfarların huzur içinde yapılması,
2)Zikre karışan,zikrin manalarını meşgul eden her şeyi kamil bir şekilde kalpten atmak sureti ile zikir yapılmasıdır.

Zikrin;kalp,dil,himmet ve akıl ile olması için bütün azaların zikrin hükümlerinin gerektirdiği şeyleri kabullenmesi gerekir.
Alıntı: oocities.org (büyük günahları bağışlattıracak dualar)
 
Üst Alt