Önalım davası dilekçesi örneği

şufa davası cevap dilekçe örneği , şufa hakkı ihtarname örneği , şufa davası nasıl kazanılır , önalım hakkından feragat dilekçe örneği , şufa hakkı noter bildirimi örneği , şufa davası istinaf dilekçesi , şufa davası harç , şufa davasında bedel tespiti

Önalım davası dilekçesi örneği

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Önalım hakkının kullandırılması talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : … TL

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı, müvekkilin paydaşı olduğu tapunun …gün …ada, …pafta …parsel sırasında kayıtlı …mevkiinde, doğusu …, batısı …, kuzeyi …, güneyi … ile çevrili taşınmazdaki müvekkilin ablası ….’nin hissesini bundan 10 gün evvel satın almıştır.

2- Ancak söz konusu hissenin satışı müvekkilime haber verilmemiştir. Müvekkilim satışı yeni öğrenmiştir ve şufa hakkını kullanmayı istemektedir. Müvekkil zarara uğrayacak olan davalının hisse satış bedelini masraflarıyla birlikte davalıya ödemeye hazırdır.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Müvekkilin yasal önalım hakkının tanınarak davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin müvekkil adına tapuya yazılmasına karar verilmesini ve masrafların ve ücreti vekaletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. .../.../...

Davacı Vekili
Av​
 
Üst Alt