Okula Başlama Yaşı

Merhaba

Okulların açıldığı şu günlerde çocuğunun yaşı okula başlatmaya yaklaşık olarak uygun olan veliler tereddüt içerisinde
Bu sene okula göndermeli mi?
1 sene daha beklemeli mi?

Dikkat edilecek bir kaç husus var; ilkokula başlaması için çocuğumuzun zihinsel olduğu kadar psikolojik ve sosyal açıdan da okula gitme olgunluğuna erişmiş olması gereklidir. Okula hazırlık sınıfı yaşı olarak 60-72 ay arası uygun yaş dönemidir. 72 ay ve sonrası ise ilkokul 1.sınıfa başlama yaşıdır. Bazı çocuk istisnai olarak 5-6 yaşında iken de hazırdır, bu çocuklar üstün zekalı olup, yüzüne bakıldığında haydi oynayalım, haydi bana şu konuda cevap ver edasındadır, henüz okula hazır olmayan çocuk ise isteksiz, rahatsız, iştahsiz bir hal içerisinde olup, tedirgindir ve kendinden emin değildir.

Zihinsel olarak 3-5 yaş arası çocukluktaki en hızlı ve kolay öğrenmenin olduğu dönem olmasına rağmen, okula başlamak için uygun değildir. Zihinsel gelişimle beraber sosyal olarak da kendini ifade, kendini savunma gerektiğinde liderlik yapabilme gibi yönlerinin gelişmiş olması gerekir. Duygusal açıdan henüz hazır olmadan okula başlayan çocuk; diğer çocuklara kendini ezdirebilir, edilgen bir duruş sergileyebilir ve liderlik yönü zayıflar, çünkü diğer çocukları kendinden büyük ve daha güçlü görür.
Çocuğumuzun zihinsel gelişimine paralel olarak fiziksel, duygusal ve sosyal olarak da hazır olduğunu gözlemliyorsak okula gönderebiliriz. Bu konuda onu, okula olgunluk testi ya da benzeri testlerden geçirerek, bir çocuk psikologunun onayını almak da içinizi rahatlatacaktır.

Bununla beraber çocuğunuz bir kaç yıl anaokuluna gitmiş ve benzeri eğitimleri alıp artık okul öncesi eğitimden sıkılmış ise yine okula göndermek güzel bir çözüm olabilir. Anaokuluna gönderirken verilen eğitimin çocuğun yaşına göre programlanmış bilinçli öğretmenler tarafından verilmesine dikkat etmelidir. Bilinçsiz bir şekilde verilen eğitimle çocuk her yıl benzer ya da aynı şeyler öğrenip anaokulundan sıkılabilir ve okula hazırmış gibi bir hava uyandırabilir. Anaokulunda akademik eğitim becerileri yerine çocuğun kabiliyetlerini ve hayal dünyasını geliştirecek eğitim verilmelidir. Başarma, adalet duygusu, sorumluluk alma, paylaşma gibi sosyal yönlerin gelişmesine önem verilmeli, çocuk, psikolojik açıdan okula hayatına hazır hale getirilmelidir.
Psik. Tuba Erdönmez YILDIRIM
America Kotku Women's Association
 
Üst Alt