Okul servis sözleşmesi örneği

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, velilere, çocuklarını emanet edecekleri servis aracının sahibi ya da şoförüyle sözleşme yapmalarını önerdi.
''Veliler çocuklarını okul taşıtı şartlarını taşımayan servis araçlarına bindirmesinler. Bindirdikleri servis aracının plakasını alsınlar, şoförüyle tanışsınlar. Hatta mal sahibiyle veya şoförle bire bir sözleşme yapsınlar. Böyle olunca okulla, şirketle muhatap olmuyorsunuz direkt servisçiyle muhatap oluyorsunuz. Sözleşme yaparlarsa muhatapları servisçiler olur.

ANKARA
SERVİS ARACI İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
OKUL SERVİS SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası kayıtlı esnafı ve 06-C.PLAKALI SERVİS ARACI MALİKİ: . ( Adres :..
ANKARA) İle diğer tarafta ÖĞRENCİ VELİSİ.( Adres:.
ANKARA) 200/200 öğretim yılında.OKULUNDA öğrenim gören öğrencinin evden okula-okuldan eve taşıttırılması işi için :
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarları Kanununa göre kurulmuş Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığının GARANTÖRLÜĞÜNÜ ve HAKEMLİĞİNİ KABUL EDEREK,
Aşağıdaki şekil ve şartlarda Türkiye Genelinde yürürlüğe giren OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ hükümleri doğrultusunda anlaşmışlardır.

1-SÖZLEŞME KONUSU: Öğrencinin 200.../ 200öğretim yılında okul ve kurs günlerinde evden okula-okuldan eve güvenli ve kaliteli taşımacılık kurallarına uygun şekilde taşınmasıdır.

2-SERVİSÇİ ESNAFININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Öğrencinin okul günlerinde evden okula- okuldan eve TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİne uygun şekilde güvenli ve kaliteli şekilde taşımak, Ankara Servis Araçları İşletmecileri Odası tarafından belirlenmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesince uygun görülmüş fiyat tarifesini aynen uygulamak, herhangi bir şekilde ve şartla ek ücret istememek, olağanüstü koşullarda servis hizmetini yerine getirmemesi halinde VELİNİN öğrencisini okula veya eve ulaştırmak için yaptığı veya yapacağı masrafı peşin olarak ödemektir. Okul spor faaliyetlerinden ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

3-ÖĞRENCİ VELİSİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Sadece Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası tarafından belirlenmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görülmüş fiyat tarifesi üzerinden servis taşıma ücretini aylık olarak ödemek ve taşıma saatinde öğrencinin hazır olmasını temin etmektedir.

4-GARANTÖRLÜK ve HAKEMLİK: Sözleşme tarafları, İhtilaf halinde Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odasının garantörlüğünü ve hakemliğini kabul ederler. Buna göre garantörlüğü kabul eden MESLEK ODASI, öğrenci velisinin şikayeti üzerine şikayeti 1 işgünü içerisinde karara bağlayarak durumu taraflara bildirecek, esnafına ihtardan ihraca varana kadar disiplin müeyyidesi ve para cezası uygulayacak, gereğinde servis aracını o bölgeden alarak velilerin kabul edeceği başka bir servis aracına taşıma görevini aynı koşullarla derhal verecektir.

5-ÜCRET: Öğrenci taşıma işinde Ankara Servis Aracı İşletmecileri esnaf Odası TARİFESİ uygulanmakta olup, öğrenci velisi yıllık net.YTL ( KDV dahil ) ücret ödeyecektir.Taraflar isterse bu Ücreti 9 Aya bölerek ödeme yapabilirler.
5 maddeden ibaret İşbu OKUL SERVİS ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ TARAFLAR ve GARANTÖRLER TARAFINDAN 3 nüsha olarak../../200 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.

TARAFLAR :

ÖĞRENCİ VELİSİ:............. SERVİSÇİ....................... ESNAFI MESLEK ODASI
AD SOYAD İMZA............... AD SOYAD İMZA.............. Ankara Servis Aracı
İşletmecileri Odası
TEL:......................... TEL:..............

NOT: LÜTFEN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADAN ÖNCE ARACIN C PLAKASI VARMI KONTROL EDİNİZ.
YOKSA 153 ALO ZABITAYA KORSAN İHBARI YAPINIZ.
 
  • Etiketler
    servis sözleşmesi
  • Üst Alt