• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Okçuluk Nedir ?

Okunuyor :
Okçuluk Nedir ?

K

Kadim

Ziyaretci
Okçuluk Sporu

Okçuluk Tarihçesi :
Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalı.

Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları'nda olimpik programa alınmış 1972'den beri aralıksız olarak programlarda yer almaktadır.

Bu branşta ilk dönemlerde Fransa Belçika ve Büyük Britanya söz sahibiyken daha sonraki dönemlerde ABD Rusya İskandinav ülkeleri İtalya ve Kore bu ülkeleri izlemiştir.


Kemankeşlik :
Kemankeşlik; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bir okçuluk sporudur. Kemankeşlik sporunun araçları olan ok ve yay için ise;

1- Ok :
Okun boyu "gez" olarak ölçülür. Bir gez yaklaşık olarak 65 - 70 cm. civarındadır çeşitli ahşap malzemelerden (çam ağaçlarının kuzey rüzgarı alan kısımlarından) veya bambu kamışından yapılır.

Ok ucuna "demren" ya da "temren" adı verilir kemik veya demirden yapılır.

Okun son kısmı olan tüy kısmına ise "yelek" adı verilir genelde kuğu kartal tüyleri kullanılır ucunda temreni olan oklara işlevine göre gerektiğinde yelek takılmaz.

2- Yay :
Osmanlı yayı ise son derece işlevsel aynı zamanda kısa kullanımı kolay ve "pek" yani oldukça sert yaylardır.

Yay ipine Tirkeş veyahut Çile adı da verilir. Tirkeş genelde koyun bağırsağından olabileceği gibi ibrişimden de imal edilir.

Yaylar genelde filmlerde görüldüğü gibi sürekli olarak gergin durumda değillerdir. Normal durumda tirkeş ve yay gerilimsiz ve gevşek bir şekilde durur kullanılacağı zaman ise yay kurulur. Yay terse doğru kurulmaktadır ve oldukça güç gerektiren bir iştir.

Okçuluk Sporu :
Güç koordinasyon ve sabır işte iyi bir okçuda bulunması gereken üç ana özelliktir. Doğal ki her sporcudan beklenen çalışkanlık ve hırs da bunlara eklenince iyi bir Okçuluk sporcusunu tanımlamış oluruz.

12-14 yaşları okçuluğa başlamanın en uygun dönemidir. İyi bir ok atıcısı olmak için de 15 ya da 2 yıl gerekir. Başlangıç döneminden gençlere (16-18 yaş) geçtikten sonra 18 yaş üstü yani büyükler klasmanına ulaşırsınız ki bu da 4-6 yıl gibi bir zamanı kapsar. Günde 3-4 saat haftada en az 5 gün antreman gerekir.

Antreman Programı :A) Yüzme Kondisyonu :
Pazartesi : Yarı-Olimpik havuz (25 metre) 30 tur; 750 metre
Çarşamba : Yarı-Olimpik havuz (25 metre) 40 tur 1000 metre
B) Ağırlık Çalışması :
Salı : Dinlenme
Perşembe : Dinlenme
Cuma : Ağırlık Çalışması
Pazar : Antreman ve ağırlık çalışması

Ağırlık Çalışması :
1- Isınma esnetme
2- Üst Göğüs
3- Sırt
4- Bench-press
5- Sağ kol dumble
6- Sol kol dumble
7- Triceps: Sağ ve sol kol
8- Biceps

Hedef Okçuluğu / FITA Müsabaka Kuralları :Belli bir hedefe ok atarak sayı toplamaya dayanan okçuluk disiplinleri “hedef okçuluğu” adı altında toplanırlar. Olimpik Stil hedef okçuluğu dışında; Saha Okçuluğu Üç Boyutlu Hedef Okçuluğu Çıplak Yay gibi disiplinler de mevcuttur.

Günümüzde en yaygın olan hedef okçuluğu olimpik stil okçuluktur. Makaralı yaylar ile olimpik recurve’lerin ayrı kategorilerde yer aldığı bu müsabaka okçuluğunda; değişik kuruluşların belirlemiş olduğu değişik müsabaka kuralları kapsamında müsabıklar belli uzaklıklardan iç içe geçmiş dairelerden oluşan hedeflere belli sayıda ok atarak puan toplarlar.

Hedef :
Hedefler sıkıştırılmış saman gibi okları durdurabilecek nitelikte bir kitle üzerine konan misinadan bir iskelet ile güçlendirilmiş ve üzerlerine farklı renklerde iç içe daireler çizilmiş kağıt yüzeylerdir. En ortadaki dairenin sayı değeri 10’dur. Dışa doğru her daire bir puan azalır. Her iki daire aynı renkte boyanmış olup 10 ve 9 sarı 8 ve 7 kırmızı 6 ve 5 mavi 4 ve 3 siyah 2 ve 1 beyaz renktedir. Hedefin ve dairelerin çapı atış yapılan mesafeye göre değişmektedir.

Bir çok kuruluşun belirlediği 20’yi aşkın popüler disiplin vardır. Kuralları Olimpiyat Oyunlarında norm kabul edilen FITA’nın disiplinleri şöyle listelenebilir :

Her mesafede
atılan ok sayısıHedefin yüzeyinin
çapı FITA Erkekler90 metreye 36122cm 70 metreye 36122cm 50 metreye 3680cm 30 metreye 3680cm FITA Bayanlar70 metreye 36122cm 60 metreye 36122cm 50 metreye 3680cm 30 metreye 3680cm FITA I Kapalı Mekan18 metreye 3040 cmFITA II Kapalı Mekan25 metreye 3060 cmDeğiştirilmiş FITA Kapalı Mekan18 metreye 3080 cm
(14-18 yaş arası sporcular için)

FITA Müsabaka Kuralları :
Müsabaka sırasında hakemler her sporcuyu önceden numaralandırılmış hedeflerden biri ile eşler. Müsabakanın başında bir hedefle birden fazla sporcunun eşleştirildiği olur. Her sporcu kurallarca ön görülen sayıda ok atar. Atılan ok sayısına göre aşılmaması gereken bir süre de vardır. Atış çizgisine gelmek ve okları toplamak üzere hedeflere gitmek için hakemler tarafından bir ve iki adet sinyal sesi verilir.

Hedeften okların çıkarılması bir hakem eşliğinde ve sporcular tarafından yapılır. Puanlar amaca yönelik hazırlanmış formlara büyükten küçüğe doğru sıralanarak yazılır. Bu formlar genellikle okçulara verilir bazen de hedefe iliştirilir. Okların puanları değerlendirilirken iki puan bölgesini ayıran çizgi üzerinde ok varsa yüksek olan puan yazılır. Okun kazandırdığı puanda herhangi bir fikir ayrılığı olması durumunda hedefin yakınında hazır bulunan hakem haberdar edilerek karar ona bırakılır. Bu sebeple hedefe saplı okların puanları sayılıp hesaplanırken onları ellemek ya da çıkarmak kural dışıdır.

Yerden sekerek hedefe saplanan oklar sıfır puan sayılır. Eğer bir ok hedef kağıdını tamamen delip arkaya geçer ama sıkıştırılmış saman gövdede kalırsa arkadan öne itilerek dışarı çıkarılır ve hedef kağıdında kaça saplandığı okunur. Eğer ok saman gövdeyi de delip geçmişse ve bu hakemlerden biri ya da müsabık okçulardan biri tarafından görüldüyse okun puanı 7 kabul edilir. Atılan ok hedefteki bir oka çarpar ve bu sebeple hedef kağıdına ulaşamaz ise çarptığı okun saplı olduğu bölgedeki puanı almış sayılır. Dalgınlık veya başka bir sebeple hakemin kendisi için belirlediği hedef dışındaki bir hedefe ok atan müsabık o okun puanını alamaz.

Eğer bir müsabık ön görülen oktan fazla sayıda ok atmışsa mesela 6 ok atılacak bir seride 7 ok atmışsa en yüksek puanı alan ok değerlendirme dışında tutulur. Eğer bir müsabık atış hattını terk ettikten ya da atışların sonunu belirleyen sinyal çaldıktan sonra atması gerekenden daha az ok attığını farkederse eksik okunu atamaz. Bu hakkı kaybetmiş sayılır. Eğer bitiş sinyalinden sonra ok atarsa hedefteki oklardan en fazla puan alan değerlendirme dışında bırakılır.
 
K

Kadim

Ziyaretci
Oklar Hakkında Genel Bilgi :

Bir oku ok gövdesi ok ucu yelek ve arkalık olmak üzere dört bölüm halinde incelemek mümkündür.

Günümüzde ok gövdeleri ahşap fiberglas alüminyum karbon ve alüminyum-karbon kompoziti olarak yapılmaktadır. Ahşap oklar geleneksel okçuluğa meraklı bir avuç romantik tarafından kullanılmaya devam etmektedir. Modern ekipman ile hedef okçuluğu çalışanlar tarafından iltifat görmemeleri ağacın fiziki özelliklerinden kaynaklanan zaaflardandır.

Ahşap okların ağırlık ve spin açısından birbirlerine yakın değerlerde üretilmeleri zordur. Ayrıca ahşap oklar dayanıksızdır da. Masif fiberglas oklar ağır olmaları sebebiyle fazla ilgi görmemekte ağır ve suya mukavim oluşları sebebiyle daha çok ok ve yayla balık avlayanlarca tercih edilmektedirler.

Alüminyum oklar üretim tekniği sayesinde ağırlık ve spin olarak birbirlerine çok yakın yapılabilirler. Dayanıklıdırlar ancak uzun mesafe hedef atışları için ağırdırlar. Hedef okçuluğunda en çok kullanılan oklar karbon ve alüminyum-karbon kompoziti (A/C/C) oklardır.

Bunlar diğer ok türlerine göre nispeten pahalı olmakla beraber hafif ve sağlamdırlar. Uzun mesafe atışlarında çarpraz hava akımlarından fazla etkilenmezler. Spin değeri ve ağırlık bakımından çok düşük toleranslarda üretilebilirler.

Ok uçları hizmet ettikleri amaca uygun olarak taş kemik boynuz :):):):)l kullanılarak yapılmıştır. Günümüzde hedef uçlarında çelik; av uçlarında ise çelik alüminyum alaşımları ve lastik kullanılmaktadır.

Okun arkasında hava sürtünmesi yoluyla ok uçuşunu düzelten bir kuyruk takımı vardır. Üç veya dört tüyden oluşan ve dümen işlevi gören bu takıma "yelek" denir. Eskiden beri doğal kuş tüylerinden yapılan yelek için günümüze plastik kullanılmaktadır.

Plastik yelekler fizik kuvvetlere ve neme daha dayanıklı olduklarından doğal tüyleri neredeyse tamamen tahtından indirmişlerdir. Doğal tüyler geleneksel okçuluk meraklısı kitle tarafından hala kullanılmaktadır. Dört parçalı yelek kullanımı da hemen hemen terk edilmiştir.

Ok gövdesinin arkasında okun kirişe takılmasını sağlayan bir kertik vardır.

Günümüzde "arkalık" adını almıştır. Geçmişte arkalık ok gövdesinin arkasının direkt yontulması ile yapılabildiği gibi; ağaç kemik boynuz gibi bir materyalden şekillendirilip gövdeye yapıştırıldığı da olurdu. Bugün arkalıklar plastikten yapılmakta; ok gövdesinin çapı ve yapıldığı materyale bağlı olarak muhtelif metodlarla okun arkasına monte edilmektedir.

Okçuluk Sporunun Tekniği :

1- Okun Kirişe Yerleştirilmesi :
Ok ok yatağının üzerine yerleştirildikten sonra okun arkalığı (kirişe takılacak kertik) okun arkasındaki üç yeleğin konumuna dikkat edilerek kiriş üzerindeki arkalık noktasına geçirilir. Oklar çoğunlukla üç yeleklidir ve yeleklerden biri genellikle farklı renktedir.

Ok bu farklı renkteki yelek okçunun yay tutan koluna bakacak şekilde gezlenir. Diğer iki yelek bir “V” harfinin açık ağzı gibi yayın el parçası tarafına gelmelidir. Okun arkalığı arkalık noktasına sıkıca oturmalı ama çok sıkı da olmamalıdır.

2- T Formunun Oluşturulması :
Ok atma tekniğini anlatan kitaplar klasik olarak ok atarken vücudun alacağı şeklin T harfini andırması gerektiği üzerinde dururlar. Bu pozisyon ayakların omuz açıklığından biraz daha kapalı vücut hedefe tam yan dönük yay yere dik konumda kaldırılmış ve kirşi çekilmiş durumda ve her iki omuz hedef ile tek çizgi üzerinde hizalanmışken vücudun aldığı şekil sebebiyle bu adı alır.

Ok atmaya yeni başlayanlar için T formu çok önemlidir.

3- Hedefe Göre Ayak Basış Pozisyonunun Ayarlanması :
Ok atmada başarının anahtarı birbirlerini tıpatıp tekrarlayan atışlardır. Okçunun ayaklarının pozisyonu ve hedefe göre doğrultusunun her seferinde aynı olması bu sebeple çok önemlidir. Yeni başlayanlara önerilen vücudun hedefe yan dönük olduğu ve ayak parmaklarının karşıya baktığı pozisyondur. Her iki ayak da hedefe doğru çizilen hayali bir çizgiye hemen hemen dik durumdadır.

4- Kirişin Çekilmesi Ve Çapa Pozisyonu :
Yay hedefe doğru kaldırılır yayı tutan kol gergin şekilde hedefe doğru uzatılır. Kirişi çeken elin işaret parmağı okun üst kısmında orta ve yüzük parmakları alt kısmında olmak üzere kanca gibi bükülerek kiriş üzerine yerleştirilir.

Kiriş yüzde sabit bir noktaya çekilir. Atıştan atışa değişmeyen bu pozisyona çapa denir. Bu pozisyonda el çenenin altındadır elin üst kenarı çene ile temastadır ve kiriş burnun ucuna değmektedir. Değişik mesafelere nişangah kullanılarak atış yapılan olimpik stilde en uygun çapa pozisyonu budur.

5- Nişan Alma :
Kullanılan nişangah tipi ne olursa olsun kullanım prensipleri aynıdır. Nişangahın tüfek arpacıklarına benzeyen bir pini vardır. Hedefin orta noktası ve bu arpacık üst üste getirilir. Göz hedefe odaklanmışken göze daha yakın olan kiriş ve arpacık bulanık görülür.

Okçu gözünü hedefe odaklamalıdır. Kirişin “gölgesi” arpacığın tam sağına getirilir (baskın eli sağ olanlar için) ve arpacık hedefin üzerinde hareketsiz kalana kadar beklenir. Genellikle 6-7 saniye süren bu sürecin sonunda ok bırakılır.

6- Bırakış :
Günümüz sportif okçuluğunda recurve kategorisinde yarışan sporcular kirişi Akdeniz Çekişi denilen tarzda üç parmak ile çekmektedirler. Kirişin bırakılması bu üç parmağın hızla açılmasıyla olur. Makaralı yay kategorisinde ise kiriş minik mekanik bir çene ile tutulmakta bir tetik yardımı ile bırakılmaktadır.

7- Takip (Son Taşıma Follow-through) :
Ok yaydan çıktığı anda yayın hedefe doğru itilmesi tavrıyla okçunun pozisyonunun bozmadan bir kaç saniye beklemesidir. Takipte esas olan başın ve yay tutan kolun yükseklik ve konumunu atış sırasında (ve hemen sonrasındaki bir kaç saniye) korumasıdır. Bu sırada kirişi bırakan el doğal bir hareketle arkaya doğru kayar.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Reklam amaçlı yazı ve link içeren yorumlar onaylanmaz.
Üst Alt