Öğrenci Kulüpleri ve Görevleri

Öğrenci Kulüpleri ve Görevleri,Kulüpte Görev Alan Öğrenci Görevleri

Satranç Kulübü

1-Satrancın önemini anlatır ve satrancı sevdirmeye çalışır.
2-Satranç odaları oluşmasına yardım eder.
3-Arkadaşlarının satranç yarışmalarına katılmaları için çalışmalar yapar.
4-Satrancın, zeka geliştiren bir oyun olduğunun farkına varıp bunu arkadaşlarına anlatır.

İzcilik Kulübü

1-Okulda yapılan izcilik çalışmaları hakkında bilgi edinir ve bunu arkadaşlarına anlatır.
2-İzcilik hakkında arkadaşlarını bilinçlendirir ve çalışmalara katılmalarını sağlar. 3-Belirli gün ve haftalarda yaptıkları çalışmaları (resim, oyun,şarkı vb.) sergiler.

Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü

1-Bilim, Fen ve teknolojinin yararlarını anlatır.
2-Bilimsel araştırma ve deneyler yapılarak yeni teknolojilere ulaşıldığını kavratmaya çalışır.
3-Bilimsel çalışmalara arkadaşlarının ilgi duyup katılmasını sağlar.
4-Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder.

Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

1-Demokrasinin önemini arkadaşlarına anlatır.
2-Yurttaşlık görevlerini anlatır.
3-İnsan ve çocuk hakları konusunda arkadaşlarına bilgi verir.
4-İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili yazılar hazırlar ve bunları okul gazetesine asılmasını sağlar.

Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü

1-Ülkemizin doğal ve turistik yerlerini arkadaşlarına tanıtır.
2-Okul gezilerinde arkadaşlarını organize eder.
3-Yapılan gezilerde arkadaşlarına bilgi verir.
4-Turizmin önemini arkadaşlarına anlatır.
5-Ülkemize turizmin katkısını bilir ve arkadaşlarına anlatır.

Kültür Edebiyat Ve Yayın İletişim Kulübü

1-Okul ve sınıf gazetelerini oluşturmak ve bu amaçla yazı,şiir, ve resimleri panoda sergilemek.
2-Bayram ve diğer önemli günlerle ilgili olarak sınıf ve okul çapında yapılan çalışmalara katılır.Arkadaşlarının da bu çalışmalara katılmalarını sağlar.
3-Belirli gün ve haftalarda program hazırlamak.
4-Çevredeki kültürel faaliyetlerden arkadaşlarını haberdar etmek.
5-Kütüphanecilik kulübüyle işbirliği yapmak.

Bilinçli Tüketici Kulübü

1-Bilinçli tüketicilik hakkında arkadaşlarına bilgi verir.
2-Sınıftaki arkadaşlarını özellikle gıdaları satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirir.
3-Gereksiz harcamaların ailelerine maddi olarak zarar verecek bir davranış olduğu konusunda arkadaşlarını bilinçlendirir.
4-Kulüple ilgili kendisi ve arkadaşlarının yaptıkları etkinlikleri sergiler.

Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü

1-Temizliğin ve dengeli beslenmenin sağlığımız için önemini anlatır.
2-Teneffüslerde dershaneyi havalandırır.
3-Sigara, içki ve uyuşturucunun sağlığa verdiği zararları anlatır.
4-Yeşilay Haftasında ilgili yazı ve resimlerle arkadaşlarını bilgilen-dirir ve sınıf panosunu düzenler.
5-Zararlı madde ve bağımlılıklardan korunmaları için arkadaşlarını bilgilendirir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü

1-Yoksul öğrencilere yardım için gerekli çalışmaları yapar.Sınıfta ecza dolabını düzenler eksiğini gidermeye çalışır.
2-Sınıfta toplu yaşama kurallarına uyulmasına öncülük eder.
3-Öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlar.
4-Kızılay haftasında ilgili resim ve yazılarla arkadaşlarına bilgi verirler.
5-Kızılay Haftasında sınıf panosunu düzenler. Kızılay pulu satar.
6-Yardıma muhtaç kişiler için girişimlerde bulunur.
7-Küçük yaralanmalarda arkadaşlarına yardımcı olur.

Sivil Savunma Kulübü

1-Sivil savunmanın ne olduğunu öğrenir ve arkadaşlarına bilgi verir.
2-Deprem ve diğer doğal afetler hakkında arkadaşlarını bilgilendirir.
3-Doğal afetler öncesinde, olduğu zaman ve sonrasında yapılacaklar konusunda arkadaşlarını bilgilendirir.
4-Tatbikatlarda arkadaşlarını bilinçlendirerek öğretmenine yardımcı olur.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt