Ödeme yapmayan kiracıya kaç gün süre verilir?

Ödemesini yapmayan kiracıya yasal olarak en az kaç gün süre verilmelidir?

Mal sahibinin ödemesini geciktiren kiracının kontratını feshetme hakkı vardır. Ancak bunu yapmadan önce kiracıya belli bir süre tanımalıdır. Yazılı olarak yapılan bildirimden sonra zaman işlemeye başlar. Peki kirasını ödemeyen kiracıya yasaya göre ne kadar süre tanınmaktadır?

MAL SAHİBİ KİRACIYA EN AZ KAÇ GÜN SÜRE VERMELİDİR?

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı iş yeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
 
Üst Alt