Obsesyon

Merhaba

-Musallat varlik

Latince : Obsessio
Almanca : Besessenbeit/Gewelthatigkeit
İngilizce: Obsession
Fransızca: Obsession
Türkçe : Takınak/Obsesyon
Osmanlıca: Muhbil/Tahbil/Hamze/Tasallut
Arapça : Habl

Habl : Bir adamı mecnun kılmak, aklını ve uzvunu
yok etmek.
Habel : Cinn, dev, delilik.
Hamze : El ve parmak ile sıkmak/bir dar yere
sıkıştırıp, kıstırmak.
Latin : Muhasara/Abluka
Alman : Şeytanın tasarrufuna girmiş.

-Obsesyon olayında bir bedenli varlığa, bir bedensiz
varlığın thakküm etmesi vardır. Asagida belirtilen
sebebler altında bilgi, görgü ve seviye bakımından geri
veya bilgi ve gücünü nefsani maksatlar uğrunda kullanmayı
benimsemiş varlıklar bedenli bir varlığa derece derece
nüfuz eder ve onu tesiri altına alarak irade ve muhakeme
mekanizmasını felce uğratıncaya kadar deruni hayatına
girer.

*Psikolojide : Zihinde durmaksızın ortaya çıkan bir
istihzarın, bir suretin, bir çağrışımın, bir fikrin
veya meşguliyetin kendini gösterişi.
-Varlığını bize zorla kabul ettiren hayal, suret, fikir.
Bizi kovalayan, ardımızı bırakmayan, bizi çevreleyip
kendisinden sıyrılmak imkânı vermeyen, baştan savılması
kabil olmayan.

*Marazî Psikoloji : İradenin haricinde olarak, kendisini
direnilmesi güç hale getiren, elemli bir sıkıntı veren,
kendisini zihne zorla kabul ettiren kelime, düşünce.

*Spiritualizm : Maddi düşünce, arzu, hırs, tahakküm,
nefsani tatminsizlik; kin, nefret, igbirar, kırılma-
gücenme, boz benizli olma, gaflet, gurur, kibir,
intikam, egoistçe sevgi ve alaka, şahsi ve fakat hakikat
olmayıp kendi realitesini teşkil eden fikirleri empoze
etme arzusu, dünyasal yaşantının devam ettirilmesi için
duyulan aşırı meyl...

..obsesyona sebeb olabilir.
 
Üst Alt