Nota İşaretleri ve Anlamları

Nota İşaretleri ve Anlamları,Temel Müzik Kavramları,Nota işaretleri

Notaların her birinin ayrı bir biçimi vardır. Notanın biçimi, süresini, değerini gösterir; porte üzerindeki yeri ise yükseklik derecesini belirtir. Notalar yuvarlak, beyaz, siyah, çengelli iki çengelli ve dört çengelli yazılarak aynı sıraya göre şu adları alırlar: birlik, ikilik, dörtlük, onaltılık, otuzikilik, altmışdörtlük. Bu sıraya göre her notanın değeri kendisini izleyeninkinden iki kat daha fazladır. Böylece yuvarlak, iki beyaz; beyaz, iki siyah; siyah, iki çengelli… eder.

nota-isaretleri-1.gif

nota-isaretleri-2.jpg

nota-isaretleri-3.jpg

nota-isaretleri-4.jpg

nota-isaretleri-5.jpg

nota-isaretleri-7.jpg

nota-isaretleri-8.jpg
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt